Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası 25 Ocak 1997 Toplantısı Kararları

Book : Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası 25 Ocak 1997 Toplantısı Kararları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : Temmuz 1997

Publisher : TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7532

INDEX

Özet

Küresel Süreçler ve Türkiye'nin Durumu
Tek Stratejik Seçenek: Bilim ve Teknolojide Yetkinlik

I. Yaşadığımız Çağa Genel Bakış

i. Enformasyon Toplumuna Dogru
ii. "Globelleşme"
iii."Globalleşme" İle İç İçe Gelişen Başka Süreç:Bölgesel
Bloklaşma

II.Küresel Süreçler Karşısında Türkiye'nin Durumu

III.Türkiye İçin Tek Stratejik Seçenek:Bilim ve teknoloji Yeteneğini Yükseltmek

IV.Niçin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası

V.Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarının Hedef ve Uygulama araçları

VI.Türkiye'nin 1993 sonrası Bilim Ve Teknoloji Politikası

i. Türk Bilim ve Teknoloji Politikası:1993-2003
ii.Bilim ve Teknolojide atılım Projesi
Yedi Atılım Alanı
Yedi Atılım Alanı/Sistemsel Yaklaşım

VII.Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Açısından Türkiye'nin Gündemi ve Uygulamada Durum

i. İnavasyon ve Ulusal İnavasyon Sistemi
ii. İnavasyon Konusunda Devlete Düşen Görevler
iii.Bilim ve Teknoloji ile İlgili 1996-1997 Gündemi ve
Türkiye'nin Temel Eksiği

.Türkiye'nin Bilim ve teknolojiye İlişkin 1996-1997 Politika Gündemi ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 25 Agustos 1997 Günlü Toplantısında Aldığı Kararlar

1.Ulusal Enformosyon Altyapısı Ana Planı'nın Hazırlanması

2.Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin Kurulması

3.Türkiye'de Elektronik ticaret Ağı Kurulması

4.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası'nınÇıkarılması

5a.Beyin Gücü Kaynaklarının Yönetimine İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri:Yüksek Öğretimde ve Bilimsel Araştırmada Evrensel Kaliteyi Yakalamış Bir Üniversite

5b.Beyin Gücü Kaynaklarının Yönetimine İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri:Araştırmaci Personel Mevzuatı

5c.Beyin Gücü Kaynaklarının Yönetimine İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri:Üniversitelere Öğretim Üyesi Sağlanması; Araştırmacılığın Özendirilmesi; Doktora ve sonrası İçin Burs Sistemlerinin Geliştirilmesi

6.Sosyal Beşeri Bilimler Alanındaki Araştırmaların Desteklenmesi ve Teşviki

7.Türkiye Akreditasyon Konseyi Yasası'nın Çıkarılması

8.Kamuya Bağlı Araştırma Kurumlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlşkin Düzenlemeler

9.Ulusal AR-GE Bütçesi Oluşturulması

10.AR-GE'ye Devlet Yardımı Kararı ile İlgili Düzenlemeler

11.Risk Sermayesi Yatırım Ortaklarının Yaygınlaştırılması

12.Kos'lara Verilecek Teknoloji ve İnavasyon Desteği

13.Üniversite-Sanayi Ortak araştırma Merkezleri Kurulması

14.Kamunun Orta ve Uzun Vadeli Satın Alma Politikasına İlşkin Düzenlemeler

15.Çok Amaçlı Oparasyonel Uydu Yer İstasyonu Kurulması

16.Genelkurmay Başkanlığı'nın "Türk Savunma Sanayii'nin Geliştirilmesi, Desteklenmesi ve Önünün Açılması" Yönündeki Görüş ve Önerileri

17.Ulusal Uzay Havacılık Konseyi'nin Kurulması

18.Uluslararası Ortak araştırma Projelerinde Türkiye'nin Yer alabilmesi İçin GERkli Fon Desteğinin Sağlanması ve Yol Gösterici Ek Mekanizmalar Geliştirilmesi

19.Türkiye'de Biyoteknoloji/Gen Mühendisliği Çalışmalarında Düzenleyici Kuralların Belirlenmesi

20.Enerjinin Etkin Kullanımına ve Çevre Dostu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanmaya Yönelik Teknolojilere İlişkin Politika Araştırmaları ve İzlenecek Ulusal Politikanın Belirlenmesi

21.Çevre Dostu Teknolojiler ve Çevre Yönetimi Teknolojileri Alanına Yönelik Politika Araştırmaları ve Ulusal Politikaların Belirlenmesi

22.Deniz Bilimleri; Denizlerden ve Denizaltı Zenginliklerden Yararlanma Teknolojileri Alanına Yönelik Politika Araştırmaları ve Ulusal Politikanın Belirlenmesi

23.Sektörel İnavasyon Politikalarına Yönelik Araştırmalar/İnavasyon Kavramına Tanıtıcı Çalışmalar;Teknoloji-Yönetim, İnavasyon-Yönetim, Kalite-Yönetim ve Sertifikasyon Tekniklerinin Yaygınlaştrılması; İnavasyon Teşviki

24.Sanayi Sektöründe Teknoloji Geliştirilmesi; Dünya Bankasının Ülkelere Yardım Stratejisi Baglamındaki "Teknoloji Geliştirme Projesi, II"

25.Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstiriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Drsteklenmesine İlşkin Karar

26.Ulusal Doğa Tarihi Müzesi

27.Bilim ve Teknoloji Merkezleri Kurulması

28.Kamuya Açık İnternete Erişim Mekanlarının Teşviki;(İnternet Kıtaathaneleri)

29.Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'na Yeni Üye Katılımına İlişkin Önerilerin Değerlendirilmesi

VIII.Sonuç Yerine

-Okuma Parçası I.

Avrupa Birliği 5. Çerçeve Program (1999-2002)
"Tematik" ve "Yatay"Alt Program Hedefleri

-Okuma Parçası II

Bilim ve Teknoloji Yeteneğini Yükseltme Üzerine İnşa Edilmiş bir Strateji için öneriler

-Okuma Parçası III

Bilim ve Teknoloji atılım Projesi'nden...Atılım için Somut Zemin I:Ulusal Enformasyon Şebekesi ve Telematik Hizmetler

-Ek

-Bilim ve Teknoloji Göstergeleriyle Türkiye