Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi Çalışma Komitesi Raporu (24 Şubat 1995)

Book : Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi Çalışma Komitesi Raporu (24 Şubat 1995)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : Nisan 1995

Publisher : TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7531

INDEX

.Yüksek Planlama Kurulu'unca VII.Beş Yıllık Plan Döneminde Öncelikle Ele alınması Öngörülen Temel Yapısal Değişim Projeleri Kapsamındaki BİLİM ve TEKNOLOJİDE ATILIM PROJESİ Çalışma Komitesi Toplantısı

-Çalışma Komitesi Başkan ve Üyeleri

-Özet

-Bilim ve Teknolojide atılım Projesi Strateji Dokümanı

.Rapor Ekleri

-Ek I. TÜBİTAK'ın VII.Beş Yıllık Plan Stratejisine İlişkin Görüşleri: VII.Beş Yıllık Plan Statejisinin Ana Ekseni Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesi olmalıdır

-Ek II.TÜBİTAK'ın Eğitim ve Öğretim Reformu Konusundaki Yaklaşım Çerçevesi ve Görüşleri