Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt:13/1

Book : Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt:13/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2013

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7528

INDEX

.Prof.Dr.Savaş TAŞKENT
Dr. Dilek KURT
Mesleki Anlamda Ödünç İş İlişkisi

.Doç.Dr.Mehmet ŞAHİN
Araş.Gör.Özge UYSAL
Türkiye'de Bölgesel İstihdamın Shift Share (Pay Dönüşümü) Analizi

.Doç.Dr.M.Akif ÖZER
Çalışanların Verimliliği İçin Performans Yönetimi

.Yrd.Doç.Dr.Faruk TAŞÇI
Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Sistemi ve Türkiye: Harcamalar Üzerinden Karşılaştırma

.Lütfi İNCİROĞLU
İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Konusunda İşverenlerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

.Yrd.Doç.Dr.Fatih Mehmet ÖCAL
İktisadi ve Parasal Krizlerin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama

.Yrd.Doç.Dr.M.Nedim BAYUK
Araş.Gör.Merve OFLUOĞLU
Tüketici Boykotu ve İşletme Faaliyetlerine Etkileri