İstanbul Tıp Kurultayı 25-30 Eylül 1977

Book : İstanbul Tıp Kurultayı 25-30 Eylül 1977

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Published Date : 1977

Publisher : İstanbul Tıp Fakültesi Basımevi

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7523

INDEX

Simpozyum I

-MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ
Yönetici:GüngörERTEM

.Tıp Fakültelerinde ögretim programlarının geliştirilmesinde çağdaş görüşler
N.H.FİŞEK

.Tıp Fakültelerinde ders müfredat programlarının geliştirilmesi
J.R.ELLIS

.Tıp fakültelerinde sorun çözümleme temeline dayalı eğitim
B.JOORABCHI

.Tıp fakültelerinde ögretime tıp dışı ögretim alanlarının katkısı
A.QUERIDO

Simpozyum II

-MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ

Yönetici:Cihat ABAOĞLU

.Tıp Fakültelerinde sınavlar
A.Th.SWEIZER

.Türkiye tıp fakültelerinde sınav yöntemleri
D.A.UĞUR

.Tıp fakültelerinde gözetmelik (tutorluk)
G.A.SMART

.Türkiye tıp fakültelerinde tutorluk sisteminin geliştirilmesi
C.ÖZDEMİR

Simpozyum III

-MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ

Yönetici:Erol DÜREN

.Sürekli eğitimin önemi ve sağlık hizmetlerine etkisi
T.FÜLOP

.Pratisyen hekimin devamlı eğitiminde yöntem ve değerlendirme
A.D.UĞUR

.Pratisyen hekimler için mezuniyet sonrası gelişme kursları
H.KERGER

.Hastanelerde Sürekli Eğitimin Programlanması
G.LOTTI

.Sahada çalışan hekimin devamlı eğitimi
N.DEDEOĞLU

.Türkiye'de partisyen hekime yönelik öğretim ve eğitim
R.EGE

Simpozyum IV

-SAĞLIK HİZMETLERİNİN NİTELİĞİ AÇISINDAN DEVLETİN VE TIP FAKÜLTELERİNİN SORUMLULUKLARI

Yönetici:Nusret FİŞEK

.Tıp mesleği icrası için standartlaştırılmış sınav sistemi: İsviçre'de yürütülmekte olan organizasyon ve yöntemler
H.G.PAULI ve P.KEEL

.Sağlık insangücü planlamasında devlet-tıp fakülteleriişbirliği
T.FÜLOP

.Tıp fakülteleri ve devlet arasındaki ilişkiler
S.HALTER

.Türkiye'de devlet tıp fakülteleri ilişkileri
M.R.DİRİCAN

Simpozyum V

-HEMŞİRELİKTE MEZUNİYET ÖNCESİ VE SONRASI EĞİTİM

Yönetici:Perihan VELİOĞLU

.Hemşirelik okullarında müfredat ders programı düzenlemesinde temel ilişkiler
K.ERIKSSON

.Hemşirelik okullarında ögretim yöntemleri
L.BİROL

.Hemşire ögretmen eğitimi
D.C.HALL

.Öğretmen hemşirÖgrenci hemşire ilişkileri
E.BERKAY

.Türkiye hemşirelik okullarında ders müfredat programları ve yöntemler: Geleceğe bakış
E.KUM

Simpozyum VI

SAĞLIK EKİBİ İÇİNDE HEMŞİRENİN YERİ

Yönetici:Fatma BENGİSU

.Hemşirenin görevi ve sorumlulukları
D.C.HALL

.Toplum Hekimliğinde Hemşirenin Rolü
B.DOBROWOLSKA

.Hekim-hemşire ilişkileri
P.VELİOĞLU

.Hemşire-Hasta-aile ilişkileri
T.ŞANLI