TÜRK-İŞ Çalışma Raporu/15.Genel Kurul/Belgeler

Book : TÜRK-İŞ Çalışma Raporu/15.Genel Kurul/Belgeler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Aralık 1989

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7519

INDEX

Giriş

-Türk-İş 14 üncü Genel Kurul Kararı

-Türk-İş/Hükümet Doruk Toplantısında Yapılan

-Türk-İş Yönetim Kurulu Sunuşu

-Türk-İş'in TBMM'ne Açık Mektubu

.TBMM'ne Sunulan Açık Mektup
.TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Açıklaması

-Açık Hava Toplantıları

.Samsun Mitingi (26.4.1987)
.Kocaeli Mitingi (10.5.1987)
.Seydişehir Mitingi (29.8.1987)
.Adana (T.Harb-İş) Mitingi (12.12.1987)
.Sakarya Mitingi (26.3.1988)
.Adana Mitingi (3.4.1988)
.İstanbul, Bulgaristan'ı Tel'in Mitingi (24.6.1989)
.Karabük Mitingi (29.8.1989)

-Kapalı Salon Toplantıları

."Yasaksız Bir Demokrasi için Evet" Kampanyası Çerçevesi, Yapılan Demokrasi ve Hür Sendikacılık Konferansları
.İstanbul Konuşması (27.7.1987)
.Erken Genel Seçim Öncesi Yapılan Çalışmalar
.Bölge ve İl Temsilcileri Toplantısı (17.11.1987)
.İstanbul Basın Toplantısı (24.11.1987)
.Ankara Basın Toplantısı (27.11.1987)
."1988 Eylem Kararları"nın Örgüte Duyurulması
.İstanbul Bölge Kurulu Toplantısı (6.3.1988)
.Yerel Seçimlerin Öne Alınmasına İlişkin "Anayasa Değişiklere Hayır" Kampanyası
.Samsun Bölge Toplantısı (5.9.1988)
.İstanbul Bölge Toplantısı (9.9.1988)
.Ankara Bölge Toplantısı (13.9.1988)
.Genişletilmiş Teşkilat Yöneticileri Toplantısı (14.3.1989)

-Açış Konuşması

.Koordinasyon Kurulu Çalışmaları ile İlgili Sunuş .Değerlendirme Konuşması

- Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantıları

.Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (3.3.1987)
.Türk-İş Yönetim Kurulu Eylem Planı Sunuşu (16.3.1987) .Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (25.3.1987)
.Türk-İş Yönetim Kurulu Sunuşu (3.7.1987)
.Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (4.7.1987)
.Türk-İş Yönetim Kurulu Sunuşu (13.1.1988)
.Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (15.1.1988)
.Türk-İş Yönetim Kurulu Sunuşu (10.2.1988)
.Türk-İş Başkanlar Kurulu Belirlemeleri (10.2.1988)
.Türk-İş Yönetim Kurulu Sunuşu (3.3.1988)
.Türk-İş Başkanlar Kuruluna Sunulan Türk-İş Yönetim Karar
ve Gerekçesi (3.3.1988)
.Türk-İş Yönetim Kurulu Sunuşu (26.8.1988)
.Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (27.8.1988)
Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (28.12.1988)
.Türk-İş Yönetim'Kurulu Sunuşu (27.12.1988)
.Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (28.12.1988)
.Türk-İş Yönetim Kurulu Sunuşu (5.4.1989)
.Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (6.4.1989)
.Türk-İş Yönetim Kurulu Sunuşu (20.7.1989)
.Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (21.7.1989)
.Türk-İş Başkanlar Kurulu Açıklaması (16.8.1989)

-Yasal Çalışmalar

.Türk-İş'in Anayasa ve İş Yasaları Değişiklik Önerileri (10.2.1987)

-Sosyal Güvenlik Hakları

.SSK 41. Genel Kurulunda İşçi Kesimi Adına Yapılan Konuşma .SSK 41. Genel Kuruluna Sunulan İşçi Kesimi Önerileri

-Çalışan Kadınlar 1. Ulusal Kurultayı Sonuç Bildirisi (21.3.1989)

-Türk-İş'in 1 Mayıs Bildirisi (1.5.1989)

-Uluslararası Çalışma Örgütü Konferanslarındaki Türk-İş Sunuşları

.ILO 73. Dönem Konferansı
.ILO 75. Dönem Konferansı
.ILO 76. Dönem Konferansı