Sosyal Güvenlik Dünyası Sayı:82

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası Sayı:82

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 2012

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7498

INDEX

Prof.Dr.Oğuz KARADENİZ
Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Genel Sağlık Siğortası:
Kapsam ve Mali Sürdürülebilirlik Açısından Bir Değerlendirme

Dr.Mehmet BULUT
Kısa Vadede Sigorta Kolları Prim Tarifesinin Yapısı ve Sabitleme Önerisi

Fatma YÜKSEKDAĞ
Milton I.Roemer'in Sağlık Sistemleri Sınıflandırması Çerçevesinde Brezilya,Çin ve Türkiye Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması

Dr.Selin Ertürk ATABEY
Sağlık Sistemlerinin Kurumsal Olarak Sınıflandırılması ve Bir Değerlendirme

Cevdet CEYLAN
Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanlar Aylıklarını Alacaklar mı?

Faruk YÜKSEL
SGK Tarafından Uygulanan Para Cezalarında Pişmanlık İndiriminin Hesaplanmasındaki Son Durum

Muhammet GERÇEK
Malul Çocuklar Yetim Maaşları Nasıl Artırır?

Süleyman TUNÇAY
SSK Kapsamında Ödenen İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin 01/10/2008 Tarihinden Sonra Bağkur Kapsamında Kabul Edilmesi Üzerine Farklı Yaklaşımlar

Mahmut KOTAN
M.Enes EROL
İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İsteyen Ev Kadınlarının Tescil İşlemlerinde Son Durum

Yasin KULAKSIZ
SGK İdari Para Cezaları Ve Tahsiline İlişkin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılacak Davalarda Yargı Yeri

Umut ÇIRAY
Vergi İndirim Belgesi Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

Fevzi ÇAKMAK
Son Düzenlemelere Göre Eczacıların Kazanılmış Hakları Ve Kapatılan Eczanelerin Durumu

Bülent KUZU
Yeni Dönemde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası İle Neler Değişecek?

Ekrem TAŞBAŞI
İşçinin Ücretinin Tespiti Ve Korunması

Erkan ÇETİN
Çalışma Hayatında İkale Sözleşmesi

Cumhur Sinan ÖZDEMİR
İş Sözleşmesinin Tek Taraflı Askıya Alınması Fesih Anlamına Gelirmi?

Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan ÖZEROĞLU
Ülkemizde Küreselleşmenin Ekolojik Etkileri

Nihat UÇAN
Küreselleşme Yaklaşımları ve Türkiye İÇİN Stratejiler

Ersin UMDU
Sorun Cevaplayalım

Pratik Bilgiler