Çalışma Mevzuatı Seminer Notları 26-30 Eylül 2012 Antalya

Book : Çalışma Mevzuatı Seminer Notları 26-30 Eylül 2012 Antalya

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Antalya

Published Date : Eylül 2012

Publisher : Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7491

INDEX

.Sunuş

.AÇILIŞ

.Av. Bekir UZUN
Türkiye Toprak Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri

.I.OTURUM

.Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali GÜZEL
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

.ESKİ VE YENİ BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİ KARŞISINDA İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ SORUMLULUKLARI
Doç. Dr. Levent AKIN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

.6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

.GENEL GÖRÜŞME

.II. OTURUM

.Oturum Başkanı Prof. Dr. Öner EYRENCİ
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

.YENİ BORÇLAR KANUNUNUN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE 4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İŞ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
Doç.Dr.Erdem ÖZDEMİR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

.YORUM
Prof.Dr.Polat SOYER
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi/
KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

.GENEL GÖRÜŞME

.III.OTURUM

.Oturum Başkanı Prof.Dr.Devrim ULUCAN
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

.TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ YASA TASARISI
Doç.Dr.Talat CANBOLAT
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

.GENEL GÖRÜŞME