Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt:12/4

Book : Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt:12/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Period : 3 monthly

Published Date : Kasım 2012

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7472

INDEX

. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK
Hizmet Alım İhalelerinde Yıllık Ücretli İzin

. Dr. Hasan Alp ÖZEL
Okutman Özgür TOPKAYA
Yrd. Doç. Dr. Serdar KURT

Ticari Açıklık ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği

. Dr. Hamza ERSİNADIM
1961 Anayasası'ndan Bugüne Sendikaların Sosyal
Faaliyetlerinin Hukuki Çerçevesi

. Dr. Başak Işıl ÇETİN
Günüzüm Liberalizasyon Tecrübesinde İktisadi Hak ve
Özgürlüklerin Sınırlı ve Ürettiği Sorunlar: Türkiye Örneği

. Dr. Namık HÜSEYİNLİ
Dr. Semih AKTUĞ
Türkiye ve Azerbeycan Sosyal Güvenlik Hukukunda
Ölüm Sigortası