Bilgi Soruyor :İstanbul Bilgi Üniversitesi Sendikalaşma Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular

Book : Bilgi Soruyor :İstanbul Bilgi Üniversitesi Sendikalaşma Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 2010

Publisher : Sosyal-İş Sendikası

Translator : --

Document Type : Booklet

Book No : 7464

INDEX

GENEL SORULAR, SORUNLAR, KAYGILAR

.NEDİR ŞU SENDİKA DEDİKLERİ?

-Peki, ne işe yararlar?

-Sendikalara, özellikle de Türkiye'dekilere hiç güvenim yok. Üye sayılarını ve aidatlarını arttırma peşindeler sadece. Diyelim ki sendikaya üye olduk, sendika bizim onayımız olmadan bizim adımıza tasarrufta bulunabilir mi?

-Hakkımı mahkeme yoluyla bireysel olarak arayabiliyorsam neden sendikaya ihtiyaç duyayım

.SENDİKAYA ÜYE OLMAK SUÇ MUDUR?

-Peki, bu hakkın kullanılmasını engelleyenlere karşı somut bir yaptırım var mı?

-Bütün bunlar iyi hoş da, sendika üyesi olursam işten çıkarılır mıyım?

-Benim gözüm tazminatta değil. Sendika, işime devam edebilmem için başka ne yapabilir?

.Sendika, üyelerine neler sağlar?

-Peki, sendikalar bu beklentiyi karşılamak için ne yapar?

.Kimler, hangi Sendikaya üye olabilir?

-Bir vakıf üniversitesi çalışanı hangi sendikaya üye olabilir? Akademik personel işçi sendikasına üye olabilir mi?

-Bir işyerinin hangi işkolunda yer aldığı nasıl tespit edilir?

.SENDİKALAŞMA SÜRECİ NASIL İSLER?

-Sendikaya nasıl üye olunur?

•Hemen yarın sendikaya üye olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

•Yarı zamanlı öğretim elemanları ya da çalışan öğrenciler
sendika üyesi olabiliyormuş, doğru mu?

•Ama sendikalı olursam, maaşımdan yüksek bir aidat
kesilecekmiş, doğru mu?

•Peki, aidatı nasıl ödeyeceğim?

•Sendika topladığı bu aidatlarla ne yapıyor?

•Toplanan aidatlarla sendikacılar sefa mı sürüyor?

•Yarın öbür gün Bilgi Üniversitesi'nden ayrıldım, başka
bir işyerinde çalışmaya başladım. Üyeliğim ve aidat ödeme
yükümlülüğüm devam eder mi?

•Peki, sendikaya üye olduktan sonra sendikadan kendi
isteğimle ayrılabilecek miyim?

-Bir sendikanın bir işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalayabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

-Toplu iş sözleşmesi imzalamaya yetkili sendika nasıl olunur?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

-Toplu iş sözleşmesiyle neler düzenlenebilir?

-Vakıf üniversiteleri bünyesinde ihtiyaç ve sıkıntıları birbirinden çok farklı birimler var. Toplu iş sözleşmesinde bütün bunlar nasıl düzenlenecek?

-İşveren toplu iş sözleşmesine aykırı davranabilir mi?

-Peki, toplu iş sözleşmesi taslağının oluşturulması aşamasında biz çalışanların söz hakkı olacak mı?

- Toplu iş sözleşmesi çalışanlar lehine ve ekonomik olarak işveren aleyhine düzenlemeler içerecek gibi görünüyor, işveren TİS ile verdiklerini başka türlü kısmaya kalkmasın?

.SOSYAL-İŞ SENDİKASI NEDİR?

-Sosyal-İş bugün hangi işyerlerinde örgütlü?

-Sosyal-İş'in temel ilkeleri nedir ve yapılanması nasıldır?

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NE ÖZGÜ SORULAR, SORUNLAR, KAYGILAR

.ÜNİVERSİTEDE SENDİKA OLUR MU?

-Üniversitede sendika nasıl olacak? Burası şirket mi? Bir eğitim kurumunun işi kaliteli eğitim sağlamak değil mi, sendika huzuru bozmaz mı?

-Türkiye'de ve dünyada üniversitelerde sendika diye bir şey var mı ki biz böyle bir işe kalkışıyoruz?

-Bütün üniversite çalışanlarının aynı sendikada bir araya gelmesi doğru bir şey mi? Akademisyenlerin, idari personelin ve destek personelinin sorunları ve çıkarları çok farklı değil mi? Aynı TİS'te nasıl bir araya gelebilirler?

-Bilgi'deki sendika biriminin örgütlenme şeması nasıl olacak?

.AKADEMİK YAŞAM İLE SENDİKAL ÖRGÜTLENME BAĞDAŞIR MI?

-Sendika üyeliğinin getireceği avantajlar ile akademik liyakat ölçütleri nasıl bağdaşacak? Akademik açıdan daha yetersiz birinin sırf sendika üyesi oldu diye akademik açıdan daha yeterli bir başkasının önüne haksızca geçmesine nasıl engel olunacak?

-Ben başarılı bulunduğum için aynı akademik ünvana sahip meslekdaşlarımdan daha yüksek ücretle işe alınmıştım. Sendika üyesi olursam ve TİS yapılırsa, benimle aynı akademik ünvana sahip olanlarla aynı ücreti almak zorunda kalır mıyım?

-İyi bir akademisyenin sendika üyesi olmanın getireceği güvenceye zaten ihtiyacı yoktur. Ben de iyi bir akademisyenim, sendikaya üye olmaya
niye ihtiyacım olsun ki?

-Sendikanın akademik özgürlükleri korumada nasıl bir rolü olabilir?

-Ne yani greve gidersek mesela öğrencilerimizle ilgilenmeyecek miyiz? Hocalık ile sendika üyeliği nasıl bağdaşır?

.BİLGİ'DE SENDİKA-NEDEN ŞİMDİ?

-Derdimiz ne? Neden eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz ki?

-Sendika daha önce gerekli değil miydi? Neden yönetim değişikliği olduktan sonra gündeme geldi? Eski yönetim ve yeni yönetim tartışmalarında sendika bir araç olarak kullanılıyor olmasın?

-Diyorlar ki 'eski yönetimin gözdeleri ayrıcalıklarını kaybedecekleri endişesiyle bu sendika işinde başı çekiyorlarmış'. Bunda bir gerçeklik payı var mı?


. SENDİKA ÜYESİ OLURSAM / OLMAZSAM BİLGİ'DE BAŞIMA NE GELİR?


-Bazı idari amirler teke tek görüşmelerde ve yaptıkları toplantılarda sendikalaşma konusunda ileri geri konuştular, neredeyse üye olmamamız için tehdit ettiler. Ben korktum doğrusu. Böyle bir şey yapmaya hakları var mı? Bu tür şeylere karşı sendika neler yaptı ya da yapabilir?

-Siz işveren baskı yapıyor diyorsunuz ama sendika da üye kaydetmek için insanları zorluyormuş, bunu nasıl açıklarsınız?

-Ben amirimi çok seviyorum, arkadaşım sayılır, çok emeği geçti. Kendisi amir pozisyonunda olduğu için sendikaya giremezmiş, girene de karışmam diyor ama ben şimdi üye olursam onu zor durumda bırakmış olmam mı?

-Ben amirimi hiç sevmiyorum, üye olursam bana zararı dokunur mu? Bana angarya yüklerse?

-Koskoca profesörü attılar ne yaptı sendika?

-Herhangi bir sosyal sorumluluk projesine dahil isem, sendikaya üye olmam bu projeye üniversitenin verdiği desteğin çekilmesine yol açar mı?


.İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SENDİKA BİRİMİ NEDİR?

-Şu anda istanbul Bilgi Üniversitesi Sendika Birimi nasıl yapılandırılmıştır? Çalışmalarından nasıl haberdar olabilirim? Çalışmalarına nasıl katılabilirim?

ÜYELİK İÇİN NE YAPMALIYIM?

İLETİŞİM BİLGİLERİ