Şeker Pancarı Üretiminde Çalışan Çocuklar İçin Model Eylem Planı

Book : Şeker Pancarı Üretiminde Çalışan Çocuklar İçin Model Eylem Planı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Temmuz 2012

Publisher : Kalkınma Atölyesi

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7460

INDEX

.Giriş

.Şeker Pancarı Ürünü Hakkında

.Şeker Pancarı Hasadında Çalışan Çocuklarla İlgili Alan
Araştırması Sonuçları

.Çözümler ve Zamana Bağlı Eylemler

.Yerel Düzeyde Eylem Planı Hazırlığı ve Uygulaması:
Yöntem Önerisi

.Sonuç Yerine