Kamu'da Sosyal Politika

Book : Kamu'da Sosyal Politika

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 1306-8334

Published Date : Şubat 2012

Publisher : Memur-Sen

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7443

INDEX

.ILO Normları Çerçevesinde Örgütlenme Hakkı
Ümit Deniz Efendioğlu

.Avrupa Birliği'nde Kamu Sektöründe Örgütlenme Özgürlüğü
Numan Özcan

.Özgürlük Bağlamında Birey-Devlet İlişkileri
Yrd.Doç.Dr.Veysi ERKEN

.Hedefe Ulaşmada Örgütsel Bağlılığın Önemi
Ferat Dalaman

.Sinema Filmlerinde Maddi ve Manevi Örgütlenme
İbrahim Demirkan

.Sosyal Politikada Yeni Trendler; Uluslararası Sosyal
Politikadan Küresel Sosyal Politikaya
Prof.Dr.Abdülkadir ŞENKAL

.İçsel Çatışmalarını Yöneten Örgütler Daha mı Başarılı
Oluyor?
Doç.Dr.M.Akif ÖZER

.Sosyal Politikada Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Rolü
Arş.Gör.Doğa Başar Sarıipek

.Bir Kamu Hizmeti Olarak Eğitimin Yönetimi ve Örğütlenme
Nihat Büyükbaş

.Eğitim Örgütlerinde Bağlılık
Hanefi YUMUŞAK