Toplum ve Hekim-Cilt No:25/6

Book : Toplum ve Hekim-Cilt No:25/6

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 25/6

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 2010

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7436

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

SAĞLIK

.Sağlık Nedir? Nasıl Tanımlanır?
Onur HAMZAOĞLU

."Yeni Sağlık Anlayışı ve Yeni Tıp" Üzerine Değinmeler
Cavit Işık YAVUZ

.Sağlıkta Bir "Alternatif" Tartışması
Ata SOYER

SAĞLIK POLİTİKALARI

."Performans" ve Hekimlik
Osman ELBEK

.Türkiye'de Sağlık Sisteminin Piyasalaşması ve Tıp Eğitimi
M.Volkan KAVAS, İnci ÖZgür İLHAN

RAPOR

.TTB Halk SAğlığı Kolu 22.Gezici Eğitim Semineri Raporu,
3-9 Temmuz 2010 "Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Bulaşıcı Hastalıklar"

DİZİN