Toplum ve Hekim-Cilt No:27/3

Book : Toplum ve Hekim-Cilt No:27/3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 27/3

Period : bimonthly

Published Date : Haziran 2012

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7434

INDEX

Toplum ve Hekim Hakem Kurulu'ndan

.Dosya Editörü'nden
Onur HAMZAOĞLU, Murat CİVANER

.Kapitalist üretim Sürecinde Emeğin Varolma Mücadelesinin Vazgeçilmez aracı: Grev
Özgür MÜFTÜOĞLU

.Sağlık Hakkı Taleplerinin Sağlık Çalışanlarının İş Mücadelesi Ekseninde Değerlendirilmesi
Nilgün TUNÇCAN ONGAN

.2010-2012 Eylem Süreci Değerlendirmesine Devam
Eriş BİLALOĞLU

.Dokuz Yılda Dokuz G(ö)rev
Osman ÖZTÜRK

.Taşeron Sağlık İşçileri İçin Grev Hakkının Bağlamı
Arzu ÇERKEZOĞLU

.Sağlık Çalışanları Mücadeleye Devam Ediyor; Sağlıkta Dönüşüm programına ve Kışkırtılan Şiddete Karşı Süresiz Grev...!
Çetin ERDOLU

.Birinci Basamak Beklemede
Bülent Nazım YILMAZ

.Eğitim ve Araştırma Hastenelerinde "G(ö)rev"ler Süreci: Uzman Hekimlerin Katılımı ve Tepkileri
Güray KILIÇ

.Üniversite Hastenelerinde Grev ve Öğretim Üyeleri
İzge ÜNAL, Cem TERZİ

.Sağlıkta Dönüşüme/Özelleştirmeye Karşı Mücadele
Pınar İÇEL

SAĞLIK POLİTİKALARI

.Sağlıkta "Yeniden Yapılanma" ve Sağlık Meslek Uygulamasından Doğan Zararların İdare Tarafından Uzlaşma Yoluyla Halledilmesi
Zeynep ŞİŞLİ