İSG-İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi

Book : İSG-İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-2341

Skin : 54

Period : 3 monthly

Published Date : Haziran 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7433

INDEX

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Halil ETYEMEZ'in 26. İSG Haftası Açılış Konuşması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN ile Ropörtaj

Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu
Prof.Dr.Zeynep ŞİMŞEK, Eş Başkan
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Şanlıurfa

Doç.Dr.Tacettin İNANDI, Eş Başkan
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı

Tarım Kesiminde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Doç. Dr. Emine ÇIKMAN

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Kırsal Alanda Çalışanlar İçin Daha Güvenli Tarım "SAFER Agriculture for Employees in Rural-SAFER"

Yrd.Doç.Dr.Y. Benal YURTLU, OndokuzMayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü, Samsun

Organofosforlu ve Karbamatlı Pestisitlere Mesleki Maruziyet
Ümit TARHAN, Daire Başkanı/İSGGM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Yürütülen Okullarda Sağlık ve Güvenlik Çalışmaları
Ümit TARHAN, Daire Başkanı/İSGGM
Halil POLAT,Şube Müdürü/İSGGM

Türkiye'de Tarım Sektörü İçin Avrupa Birliği Tarım Rehberi Örneği
Hande Seray TAŞTEKİN, İSG Uzman Yrd./İSGGM

Tarımda Çalışan Kadın ve Çocukların Sağlık Sorunlarının Araştırılması
Dr. Buhara ÖNAL / İSGÜM
Ömer ÖNAL, Adana Çukurova 0101 nolu Aile Sağlığı Merkezi

Tarımda Mekanik ve Elektriksel Riskler
Aykut KARAKAVAK, İSG Uzman Yrd./İSGGM
M. Merve AKGÜL, İSG Uzman Yrd./İSGGM

Tarımda iş Sağlığı ve Güvenliği Pilot Projesi
Elif ATASOY, İSG Uzman Yrd./İSGGM

İSG Araştırmalarında Öncelikler Semineri
F.Gülay GEDİKLİ, İSG Uzmanı / İSGGM

Kıssadan Hiseler
Mehmet ÖZDOĞAN, Baş İş Müfettişi/ÇSGB

Haber
Demet ÜNVER, Araştırmacı/İSGGM