Sosyal Güvenik Dünyası

Book : Sosyal Güvenik Dünyası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Skin : 80

Period : bimonthly

Published Date : Ağustos 2012

Publisher : Sigorta Müfettişleri Derneği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7432

INDEX

Hem Eş Hem Babadan Aylık Alınabilir Mi?
Cevdet CEYLAN

Memuriyet Hizmeti Olan Ancak Memurluktan Emekli Olmayanlara Emekli ikramiyesi Ödenmesinde Son Nokta
Mehmet UZUN

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları SGK'nın 5 Puanlık Prim Inridiminden Faydalanabilir Mi?
Mahmut KOTAN

Kısmi Süreli Çalışanların GSS Primini 30 Güne Tamamlatma Usulü
Ersin UMDU

İş Kazaları ve iş Güvenliği Alanında Ne Durumdayız?
Atıf ÖZGEN

Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler ve Türkiye'de Sağlık Harcamalarının Seyri
Fatma YÜKSEKDAĞ

İşgücü Piyasalarında Cinsiyete Dayalı Ayırımcılık Sorunu ve Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Uygulama Önerileri
Oğuz MÜLAYİM

İzin Kurulu Bulunması Zorunlu Olan İşyerleri ve Kurulun Çalışması
Faruk YÜKSEL

Eşit İşlem Borcuna Aykırı Davranmanın işverenler Açısından Sonuçları
Umut TOPÇU

Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilen Süreçler, Ödemeler ve Kıdem Tazminatının Hesaplanması
Murat SAYGI

Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanma; Yargıtay Kararları Işığında Özellikli Durumlar
Ekrem TAŞBAŞI

Yıllık İzin Süresi İçinde İstirahatli Geçirilen Süre Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılır Mı?
Cüneyt ÖZEN

İş Akitlerinin Feshinde Cezai Şart Uygulaması; Banka İş Akitleri Örneği
Mehmet Emre DİKEN

Çalışanların Örgütsel Destek Algısı
Yrd.Doç.Dr.Orhan ADIGÜZEL,Sercan EDİNSEL

Çalışma Hayatındaki Tehlike: Tükenmişlik
Nuray ERKEK, Fatih ERKEK

Sosyal Güvenlik Sistemine Etkileri Bakımından Genel Sağlık Sigortasının Nüfusun Tamamına Teşmil Süreci
Süleyman TUNÇAY

Acil Servislerdeki Hasta Yoğunluğu ve Çözümüne İlişkin Düzenlemeler
Recep UZ, Aydın SARI

Sosyal Güvenlik Olgusunun Gelişim Sürecinde Edebiyatın Katkısı
Said Emre MEŞHUR

Sorun Cevaplayalım...
Ersin UMDU

Yargı Kararları

Pratik Bilgiler