SBF Dergisi

Book : SBF Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Skin : 67/2

Period : 3 monthly

Published Date : Haziran 2012

Publisher : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7431

INDEX

Bir Marka Kişiliği Ölçeği Değerlendirmesi
Emre Şahin Dölarslan

Kaynak Temelli Strateji ve İhracat Performansı: Tekstil İşletmeleri Üzerinde Veri Zarflama Analizi ile Bir Uygulama
Eyüp Kahveci

Melek Yatırımcıların Yatırım Kararlarında Girişimci Odaklığın Rolü:Türkiye'deki Melek Yatırımcılar Üzerine Bir Çalışma
Mehmert Emin Karabayır, Ahmet Zafer Gülşen, Sertaç Çiftçi,Haroon Muzaffer

Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Mali Değerlendirmesi
Yiğit Karahanoğulları

ilişkisel Pazarlama Çerçevesinde Marka Sadakatinin 0luşumu ve Bir Model Önerisi
Mustafa Özdemir, Akın Koçak

Demokrat Parti Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Sonuçları
Abdullah Takım

Hyman Minsky'nin Finansal istikrarsızlık Hipotezi Çerçevesinde Finansal Krizler ve Çözüm Önerileri
Erkan Tokucu

Kronik: Termodinamik ve Sosyal Sistemlerin Yakın Çevre ilişkilerindeki Benzeşim, Değişim ve Bir Sonuç-Bir Ümit
Ünal Çamdalı