Osmanlı İmparatorluğu-Latin Amerika (Başlangıç Dönemi)

Book : Osmanlı İmparatorluğu-Latin Amerika (Başlangıç Dönemi)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-136-020-1

Published Date : 2012

Publisher : Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7424

INDEX

Önsöz

Ertuğrul Günay (Kültür ve Turizm Bakanı)

Prof. Dr. Yılmaz Kurt (DTCF Tarih Bölümü Başkanı)

Sunuş


I."Osmanlı İmparatorluğu ile Arjantin İlişkilerinin Başlangıcı"
Şebnem Atakan

II."Osmanlı İmparatorluğu-Brezilya İlişkilerinin Başlangıcına Dair Bir Deneme"
Mehmet Necati Kutlu

III."Osmanlı İmparatorluğu ve Küba İlişkilerinin Başlangıcı"
Nazan Çiçek

IV."Osmanlı İmparatorluğu ile Meksika İlişkilerinin Başlangıcı"
Erkan Yurtaydın

V."Osmanlı Devleti ile Şili Arasında Diplomatik İlişkilerin Başlangıcı"
Özlem Kaygusuz

VI."Osmanlı İmparatorluğu ile Venezuela Cumhuriyeti
Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulması"
Gökhan Erdem

Kaynakça

Yazarlar Hakkında