Ulusal İstsihdam Stratejisi: Eleştirel Bir Bakış

Book : Ulusal İstsihdam Stratejisi: Eleştirel Bir Bakış

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-87587-6-6

Published Date : Ağustos 2012

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7423

INDEX

İçindekiler

Editörün Önsözü
Prof. Dr. Ahmet Makal

"Ulusal İstihdam Stratejisi" Belgesi Üzerine Makro Ekonomik Bakış
Prof. Dr. Erinç Yeldan

Ulusal İstihdam Stratejisi:
Ucuzluk, Esneklik ve Güvencesizlik
Doç. Dr. Aziz Çelik

Ulusal İstihdam Stratejisi Kadınlar ve Gençler İçin Ne Getiriyor?
Prof. Dr. Gülay Toksöz

Ulusal İstihdam Stratejisinin Politika Eksenlerinden Biri Olarak Eğitim İstihdam İlişkisi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy

Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağında Istihdam-Sosyal Koruma İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar