KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri Metal Sektörü

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri Metal Sektörü

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7422

INDEX

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BÖLÜM 1 3T RDsan İmalat Sanayii için 3T Risk Değerlendirmesi

1.İŞYERLERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk Değerlendirmesi

Bir Risk Değerlendirmesi Yöntemi Olarak 3T RD

Risk Değerlendirmesi Planlaması

Tehlikelerin Belirlenmesi

Risklerin Değerlendirilmesi ve Tehlikelerin Kontrolü

3T Risk Matrisi

2.3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMLARI

3.PUANLAMA TALİMATLARI

Risk Puanlarının Özeti (ÖRNEK)

Faaliyetlerin Özeti (ÖRNEK)

4.SONUÇ

5.3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMLARI

6.3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ; TEHLİKELERLE İLGİLİ EK BİLGİ

BÖLÜM 2 ELMERİisgip İmalat Sanayisinde İSG Performans İzleme

İş Sağlığı ve Güvenliği Performansında Proaktif İzleme

Kısaca ELMERİisgip

Gözlem Alanlarının Seçilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Değerlendirilmesiii

ElmeriİSGİP İzleme Aracı Sonuçlarının Raporlanması

Gözlem ve Puanlama Kuralları

ElmeriİSGİP Gözlem Formu 2.0

BÖLÜM 3.Sağlık Tehlikeleri

Metal Sektöründe Sağlık Risk ve Tehlikeleri

Metal Sektöründe En Sık Rastlanan Meslek Hastalıkları