KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Ğüvenliği Yönetim Rehberi Maden Sektörü: Kömür

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Ğüvenliği Yönetim Rehberi Maden Sektörü: Kömür

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7421

INDEX

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BÖLÜM 1. YERALTI KÖMÜR OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ İÇİN 3T RİSK DEGERLENDİRMESİ

1.RİSK DEĞERLENDİRME PLANLAMASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Bir Parçası Olarak Risk Değerlendirmesi

Bir Risk Değerlendirmesi Yöntemi Olarak 3T RDkömür

Risk Değerlendirmesinin Planlaması

2. RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODOLOJİSİ

Tehlikelerin Belirlenmesi

Risklerin Değerlendirilmesi ve Tehlikelerin Kontrolü

3T RDkömür Risk Matrisi

3. YER ALTI KÖMÜR OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ İÇİN 3T RDkömür

Risk Puanları Özeti (Formlardan Örnekler)

Faaliyet Özeti
SONUÇ VE ÖZET

BÖLÜM 2. İSG PERFORMANS İZLEME

Maden Yerüstü Tesisleri İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Endeksi

Maden Yerüstü Tesisleri Güvenlik Standardı Endeksi Formu

BÖLÜM 3. SAĞLIK TEHLİKELERİ

Madencilik Sektöründe En Sık Karşılaşılan Meslek Hastalıkları