KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi İnşaat Sektörü

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi İnşaat Sektörü

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7420

INDEX

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BÖLÜM 1 3T RDinş İnşaat Sektörü için 3T Risk Değerlendirmesi

1.İŞYERLERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ PLANLAMASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Bir Parçası Olarak "Risk Değerlendirmesi"

Bir Risk Değerlendirmesi Yöntemi Olarak 3T RDinş

Risk Değerlendirmesinin Planlaması

2.RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODOLOJİSİ

Tehlikelerin Belirlenmesi

Risklerin Değerlendirilmesi ve Tehlikelerin Kontrolü

3T RDinş Risk Matrisi

3.RİSK DEĞERLENDİRMESİ FORMLARI VE PUANLAMA ÖRNEKLERİ

4.ÖZET

BÖLÜM 2TRİSGİP İnşaat Sektörü için İSG Performans İzleme

Şantiyede İş Sağlığı ve Güvenliği için Ön Koşullar

TRisGip jsG Performans İzleme Yönteminin Esasları

Şantiyede TRİSGİP İSG Performans İzleme Yönteminin Tanıtımı

Gözlem Turunun Uygulanması

Değerlendirme Kriterleri

TRisGiP Gözlem Formu

BÖLÜM 3 SAĞLIK TEHLİKELERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SAĞLIK RİSK VE TEHLİKELERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE EN SIK KARŞILAŞILAN MESLEK HASTALIKLARI