KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi Maden Sektörü : Mermer

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi Maden Sektörü : Mermer

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7419

INDEX

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ

BÖLÜM 1. Mermer Sektörü için 3T Risk Değerlendirmesi

I. RİSK DEĞERLENDİRME PLANLAMASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Bir Parçası Olarak
Risk Değerlendirmesi

Bir Risk Değerlendirmesi Yöntemi Olarak 3T RD mermer

Risk Değerlendirmesinin Planlaması

2. RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODOLOJİSİ

Tehlikelerin Belirlenmesi

Risklerin Değerlendirilmesi ve Tehlikelerin Kontrolü

3T RD mermer Risk Matrisi

3. MERMER OCAK İŞLETMECİLİĞİ İÇİN 3T RD mermer

Risk Puanları Özeti (Formlardan örnekler)

Faaliyet Özeti

Sonuç ve Özet

4. MERMER İŞLEME TESİSLERİ İÇİN 3T RDmermer

Bir Risk Değerlendirmesi Yöntemi Olarak 3T RDmermer

Formlar için Talimat

3T Risk Değerlendirmesi Formları

5. 3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ; TEHLİKELER İLE İLGİLİ EK BİLGİ

BÖLÜM 2. ELMERİmermer Mermer İşleme Sektöründe İSG
Performans Gözleme

İş Sağlığı ve Güvenliği Performansında Proaktif İzleme

Gözlem Alanlarının Seçilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Değerlendirilmesi

ELMERİmermer Sonuçlarının Raporlanması

Gözlem ve Puanlama Kuralları

ELMERİmermer Gözlem Formu 1.0

BÖLÜM 3. SAĞLIK TEHLİKELERİ
MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE EN SIK KARŞILAŞILAN MESLEK HASTALIKLARI