KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi Maden Sektörü

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi Maden Sektörü

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7418

INDEX

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

Adım 1: İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Taahhüdü

Adım 2: Sorumluluklar ve İSG Organizasyonu

Adım 3: İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin İşletme
Faaliyetleriyle Bütünleştirilmesi

Adım 4: Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk Değerlendirmesi ve
Kontrol

Adım 5: Sağlık Gözetimi

Adım 6: Performans İzleme

Adım 7: Olay Bildirimi ve Soruşturması

Adım 8: İyileştirme Faaliyetleri

Adım 9: Eğitim ve İletişim

Adım 10:Acil Durumlara Hazırlık

Ek A- İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi

Ek B- Yasal Yükümlülüklere Uyumluluk Listesi

Ek C- Yıllık İSG Hedefler ve Programı

Ek D- Geribildirim Formu

Ek E- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

Ek F- Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu

Ek G- Personel Eğitim Sicil Formu

Ek H- Personel Eğitim Katılım Formu

Ek I- Acil Durum Eylem Planı

Ek J- İSGİP İSG Yönetim Sistemi Derecelendirme Formu

Ek K- Yıllık Değerlendirme Raporu