KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenlipi Yönetim Rehberi Metal Sektörü

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenlipi Yönetim Rehberi Metal Sektörü

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7417

INDEX

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

Adım 1: İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Taahhüdü

Adım 2: İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlulukları ve Hakları

Adım 3: İş Sağlığı ve Güvenliği'nin işletme Faaliyetleriyle
Bütünleştirilmesi

Adım 4: Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk Değerlendirmesi ve
Kontrolü

Adım 5: Sağlık Gözetimi

Adım 6: Performans İzleme

Adım 7: Olay Bildirimi ve Soruşturması

Adım 8: İyileştirme Faaliyetleri

Adım 9: Eğitim ve İletişim

Adım 10: Acil Durumlara Hazırlık

EK A - iş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

EK B - Yasal Yükümlülüklere Uyumluluk Listesi

EK C - Yıllık İSG Hedefleri ve Programı

EK D - Geri Bildirim Formu

EK E - İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

EK F - Eğitim Katılım Formu

EK G - Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu

EK H - Personel Eğitim Kayıt Formu

EK I - İSGİP İSG Yönetim Sistemi Derecelendirme Formu

EK J - Acil Durum Eylem Planı

EK K- Yıllık Değerlendirme Raporu