KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi

Book : KOBİ'ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7416

INDEX

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

Adım 1: İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Taahhüdü

Adım 2: İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlulukları ve Hakları

Adım 3: İş Sağlığı ve Güvenliği'nin İşletme Faaliyetleriyle
Bütünleştirilmesi

Adım 4: Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk, Değerlendirmesi ve
Kontrolü

Adım 5: Sağlık Gözetimi

Adım 6: Performans izleme

Adım 7: Olay Bildirimi ve Soruşturması

Adım 8: İyileştirme Faaliyetleri

Adım 9: Eğitim ve İletişim

Adım 10: Acil Durumlara Hazırlık

EK A- İş sağlığı ve güvenliği politikası

EK B- Yasal Yükümlülüklere Uyumluluk Listesi

EK C- Yıllık İSG Hedefleri Ve Programı

EK D- Geri Bildirim Formu

EK E- İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu

EK F- Eğitim Katılım Formu

EK G- Eğitim Etkinliği Değerlendirme Formu

EK H- Personel Eğitim Kayıt Formu

EK I- İSGİP İSG Yönetim Sistemi Derecelendirme Formu

EK J- Acil Durum Eylem Planı

EK K- Yıllık Değerlendirme Raporu