Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Book : Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7415

INDEX

İçindekiler

GİRİŞ

I.Genel Bİlgİler

Temel İş Sağlığı Hizmetleri

iş Sağlığı Gözetimi Kavramı

Mevzuatımızda Sağlık Gözetimi

İşyerini tanıma, Çalışma Ortamında İşyeri Durum Saptaması ve Risk Değerlendirmesi

Sağlık Gözetiminde işverenin Hakları ve Yükümlülükleri

Sağlık Gözetiminde Çalışanların Hakları ve Yükümlülükleri

Sağlık Gözetiminde Sağlık Biriminin Yükümlülükleri

II. Çalışma Ortamı Gözetimi

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

işyeri Sağlık Birimleri ve insan Gücü

İşyeri Sağlık Birimi, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimileri

İşyeri Sağlık Birimi ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Toplum Sağlığı Merkezleri-Çalışanların Sağlığı Birimi (TSM-ÇSB)

İSGB, OSGB ve TSM Çalışanların Sağlığı Birimlerinin insan Gücü

İşyeri Hekimi

Diğer Sağlık Personeli

İş Güvenliği Uzmanı

Sağlık Gözetiminde Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi

Baretler

iş Güvenliği Ayakkabısı

Koruyucu Gözlükler veya Yüz Koruyucu Siperler

Koruyucu Eldiven

Koruyucu Giysi

Kulak Koruyucu Donanımlar

Solunumu Koruma

Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanımlar

III.İşe Giriş Muayenesi

III. 1. Genel işe Giriş Muayenesi

III.2. Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler

111.2.1 Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Sağlık Gözetimi

Odyogram Öncesi (için) Gürültü Etkilenimi ve Tıbbi
Bilgilere Yönelik Anamnez

İşitmenin Korunması (Gürültü Kontrol) Programı

111.2.2 Tozlu Ortamlarda Çalışanların Sağlık Gözetimi

Pnömokonyoz İzleme Birimine Gönderilecek Bilgi ve
Belgeler

111.2.3.Titreşimli işlerde Çalışanlarda Sağlık Gözetimi

111.2.4.Kimyasal Maddelerle Çalışanlarda Sağlık Gözetimi

111.2.5.Biyolojik Risk Etkenlerinden Etkilenme Olasılığı
Olan Çalışmalarda Sağlık Gözetimi

111.2.6.Biyolojik İzlem

III.3.1. Maden İş Kolunda Sağlık Gözetimi

Gürültüye Bağlı işitme Kaybı

Kas iskelet Sistemi Rahatsızlıkları

Titreşime Bağlı Gelişen Beyaz Parmak Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

Bel Rahatsızlıkları

Epikondilit

Bursit

Toza Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Mesleki Astım

Mesleki Deri Hastalıkları

Sıcak Stresi

Mesleki Kanser

Biyolojik Risk Etkenleri

Tetanos

Leptospiroz (Weil Hastalığı)

Mantar Enfeksiyonları

Madenci Nistagmusu

Psikososyal Sorunlar

Maden İşkolunda Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler

III. 3.2 İnşaat İş Kolunda Sağlık Gözetimi

Kimyasal Zararlar

Fiziksel Zararlar

Biyolojik Zararlar

Gürültüye Bağlı işitme Kaybı

Titreşime Bağlı Gelişen Beyaz Parmak Hastalığı

Karpal Tünel Sendromu

Bel Rahatsızlıkları

Toza Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Kimyasallara Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Mesleki Deri Hastalıkları

Mesleki Astım

Mesleki Kanser

Tetanos

İnşaat İşkolunda Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler

III.3.3 Metal işkolunda Sağlık Gözetimi

Metal işleri

Eritme ve Arıtma

Dökümcülük

Dövme ve Presleme

Haddehaneler

Kaynakçılık ve Sıcak Kesme

Tornalar

Zımparalama ve Parlatma

Sanayi Yağları, Metal işleme Sıvıları, Soğutma
Sıvıları

Metallerin Yüzey İşlemleri

Metal Yeniden Kazanma

Gürültüye Bağlı işitme Kaybı

Titreşime Bağlı Gelişen Beyaz Parmak Hastalığı

Karpal Tünel Sendromu

Bel Rahatsızlıkları

Toza Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Kimyasallara Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Mesleki Deri Hastalıkları

Mesleki Astım

Mesleki Kanser

Fotoelektriğe Bağlı Gelişen Keratokonjonktivit

Metal İşkolunda Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler

IV.Erken Kontrol ve İşe Dönüş Muayenesi

IV.1. İş Kazaları

IV.2. Meslek Hastalıkları

V.Aralıklı Kontrol Muayenesi (Periyodik Muayene)

VI.İşten Ayrılma ve Geç Muayene

VII.Erken Tanı

VIII. Yer-İş Değişikliği, Mesleki Rehabilitasyon

IX.Özelliği Olan Muayeneler

IX. 1. Ağır ve Tehlikeli islerde Çalışacakların İşe
Giriş ve Perivodik Muayenesi

IX. 2. Portör Muayenesi

IX. 3. Sürücü Muayenesi

IX. 4. İş Makinası Oparatörü Muayenesi

IX. 5. Yüksekte Çalışanların Muayenesi