Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi

Book : Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7414

INDEX

İÇİNDEKİLER

Giriş

Anamnez

1.Maden ve taşocaklarında sağlık tehlikeleri

2.Metal sektöründe sağlık tehlikeleri

3.inşaat sektöründe sağlık tehlikeleri

Kimyasal etkenlere bağlı hastalıklar

4.Berilyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

5.Kadmiyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

6.Krom ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

7.Manganez ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

8.Arsenik ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

9.Cıva ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

10.Kurşun ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

11.Vanadyum ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

12.Antimon ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

13.Nikel ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

14.Bakır ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

15.Kalay ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

16.Çinko ve bileşiklerine bağlı hastalıklar

17.Mineral asitlere bağlı hastalıklar

18.Hekzakarbonlara bağlı polinöropatiler

19.Organik solventlere bağlı toksik ensefalopatiler

20.Flor ve hidroflorik asite bağlı hastalıklar

21.Boğucu gazlara bağlı hastalıklar

Karbon monoksit

Hidrosiyanik asit ve siyanid bileşikleri

22.Azot oksitlerine bağlı hastalıklar

23.Fosgene bağlı hastalıklar

24.Ozona bağlı hastalıklar

Fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar

25.Gürültüye bağlı işitme kaybı

26.Titreşime bağlı hastalıklar

El kol titreşimi

Tüm vücut titreşimi

27.Hava basıncındaki değişikliklere bağlı hastalıklar

Hava basıncının artmasına bağlı hastalıklar

Barotravma

Kompresyon barotravması

Dekompresyon barotravması

Dekompresyon hastalığı

Disbarik osteonekroz

Hava basıncının azalmasına bağlı hastalıklar

Dalıştan sonra uçuş

28.İyonlaştırıcı radyasyona bağlı hastalıklar

29.İyonlaştırıcı olmayan radyasyon ve eloktromanyetik
alanlara hastalılar

UV Radyasyon

Görünür Işık

Kızılötesi

Mikrodalga

Radyofrekans

Lazer

Aşırı düşük frekanslı radyasyon

Sıcak kataraktı

30.Mesleki enfeksiyonlar

Tüberküloz

Lejyonellozis

Hepatit B

Hepatit C

Tifo

Hepatit A

Leptospirozis

Şarbon

Şistozomazis

Tetanoz

Lyme hastalığı

Mesleki akciğer hastalıkları

31.Mesleki akciğer hastalıklarına genel yaklaşım

32.Silikoz

Siliko-tüberküloz

33.Kömür işçisi pnömokonyozu

34.Asbestin neden olduğu hastalıklar

35.insan yapımı sentetik liflere bağlı akciğer hastalıkları

36.Siderozü

37.Diğer pnömokonyozlar

Kollajen pnömokonyozlar

Zeolitler

Talk

Mika

Kaolin

Nonkollajen- benign pnömokonyozlar

Baryum

Diğer elementlerin pulmoner etkileri

Nadir elementler

Grafit

38.Kaynakçı akciğeri

39. Sert metaller ve kobalta bağlı akciğer hastalıkları

40.Mesleki astım

41.Mesleki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları

42.Ekstrensek alerjik alveolit (Hipersensitivite pnömonisi)

43.Alüminyuma bağlı akciğer hastalıkları

44.Toksik inhalasyon hasarları

Mesleki cilt hastalıkları

45.Mesleki kontak dermatitler

Mesleki irritant kontak dermatitler

Mesleki allerjik kontak dermatitler

46. Diğer mesleki dermatitler

Mesleki kontak ürtiker

Lateks alerjisi

Mesleki Akne

Mesleki klorakne

Mesleki pigmentasyon bozuklukları

Hiperpigmentasyon

Kimyasal hipo/depigmentasyon- Mesleki
lökodermi(Vitiligo)

Mesleki cilt ülserleri

Mesleki cilt enfeksiyonları

Fiziksel etkenlere bağlı dermatozlar

Mesleki deri kanserleri

Çeşitli mesleki dermatozlar

Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları

47.Birikimsel travma hastalıkları

48.Bel ağrıları

49.Diz darbelerine bağlı prepateller ve subpateller
bursitler

50.Madenci nistagmusu

Mesleki kanserler

51.Mesleki kanserler

Psikososyal faktörlere bağlı hastalıklar

52.iş stresi

53.Postravmatik stres bozukluğu

54.Tükenmişlik sendromu

55.işyerinde psikolojik taciz (Mobing)

İşsağlığı ve Kardiyovasküler Risk kavramı

56.İşsağlığı ve Kardiyovasküler Risk kavramı

Ekler

57.Akciğer radyolojisi

58.Solunum fonksiyon testleri

Basit spirometri

Reverzibilite testleri

Bronş provokasyon testleri

PEF-metre

59.Odyometri

60.Kaynakça