Meslek Hastalıkları Rehberi

Book : Meslek Hastalıkları Rehberi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-455-169-3

Published Date : Kasım 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7413

INDEX

İçindekiler


İÇİNDEKİLER

Giriş

Meslek Hastalıkları Rehberleri

BÖLÜM I: TOZLAR

BÖLÜM l-A: MİNERAL TOZLAR

1.Solunabilir, Kristal Yapıda Silika Tozu

2.Asbest Lifleri İçeren Tozlar

3.İnsan Yapımı Mineral Lifler (Alüminyum Silikat Lifler)

BÖLÜM l-B: ORGANİK TOZLAR

1.Pamuk Tozu

2.Sert Odun Tozu

BÖLÜM II: METALLER

1.Kurşun ve Kurşun Bileşikleri (Alkil Kurşun Bileşikleri Hariç)

2.Alkil Kurşun Bileşikleri

3.Civa ve Civa Bileşikleri

4.Krom (VI) Bileşikleri

5.Kadmiyum ve Kadmiyum Bileşikleri

6.Nikel ve Nikel Bileşikleri

7.Kaynak Duman ve Buharları

BÖLÜM III: KİMYASAL MADDELER

1.Benzen (Benzol)

2.Benzen Türevleri (Toluen, Ksilen İzomerleri)

3.Karbon Sülfür

4.Metanol (Metilalkol )

5.Hidrojen Sülfür

6.Karbon Monoksit

7.Etilen Glikol Dinitrat ve Gliserol Trinitrat
(Glikol Dinitrat ve Nitrogliserin)

8.Trikloreten (Trikloretilen) ve Diğer Klorlu
Hidrokarbonlu Çözücüler

9.Fosfor (Beyaz, Sarı)

10.Arsenik ve Arsenik Bileşikleri (Arsin dışında)

11.Dimetilformamid

12.İzosiyanatlar

13.Aromatik Nitro ve Amino Bileşikleri

14.Flor ve İnorganik Bileşikleri

15.Stiren (Vinilbenzen, Feniletilen, Etilbenzen)

16.Vinil Klorür

BÖLÜM IV: FİZİKSEL ETMENLER

1.Gürültü

2.Soğuk Çalışma Koşulları

3.Yüksek Basınç (Hiperbarik Basınç)

4.Sıcak Çalışma Koşulları

5.Olağanüstü İklim Koşullarında ve Diğer Sağlık Riskleri
Altında Çalışma

6.Ekranlı Araçlarla Çalışmalar (Görsel Ekran Üniteli
İşyerleri)

7.Kullanma, Kontrol Etme ve Ekran İzleme İşleri

8.Düşme Tehlikesi Taşıyan işler

BÖLÜM V: HASTALIKLAR VE ETMENLER

1.Enfeksiyon Riski Taşıyan İşler

2.Cilt Kanseri veya Kanserleşme Eğilimi Olan Cilt
Değişiklikleri Yapan Maddeler

3.Deri Hastalıkları (deri kanseri dışında)

4.Obstruktif Havayolu Hastalıkları

5.Kas İskelet Sistemini Zorlayıcı işler (vibrasyon dahil)

Ek 1 Biyolojik İzleme