Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

Book : Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-491-274-6

Published Date : Ekim 2009

Publisher : Hacette Üniversitesi Nüfus Etütlleri Enstitüsü

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7401

INDEX

Tablolar ve Şekiller Listesi

Önsöz

Özet Bulgular

Türkiye Haritası

BÖLÜM 1 GİRİŞ

1.1 Coğrafya

1.2 Tarih

1.3 İdari Bölünüş ve Politik Örgütlenme

1.4 Toplumsal ve Kültürel Özellikler

1.5 Ekonomi

1.6 Bölgeler

1.7 Nüfus

1.8 Nüfus ve Aile Planlaması Politikaları ve Programları

1.9 Sağlık Konusundaki Öncelikler ve Programlar

1.10 Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Sistemi

1.11 Araştırmanın Amaçları ve Organizasyonu

BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ

2.1 Hanehalkı Nüfusunun Özellikleri

2.2 Anne ve/veya Babası ile Yaşamayan Çocuklar

2.3 Hanehalkı Nüfusunun Eğitimi

2.4 Konut Özellikleri

2.5 Hanehalkı Refahı

2.6 Nüfus Kaydı

BÖLÜM 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

3.1 Temel Özellikler

3.2 Eğitim ve Okuryazarlık Düzeyi

3.3 İstsihdam ve İş

3.4 Sosyal Güvenlik Kapsamı

3.5 Sağlık Sigortası Kapsamı

3.6 Sigara Kullanımı

BÖLÜM 4 DOĞURGANLIK

4.1 Günümüzde Doğurganlık

4.2 Doğurganlık Düzeyindeki Farklılıklar

4.3 Doğurganlıktaki Değişimler

4.4 Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayıları

4.5 Doğum Aralıkları

4.6 İlk Doğumda Anne Yaşı

4.7 Adölesan Doğurganlık ve Annelik

BÖLÜM 5 AİLE PLANLAMASI

5.1 Gebeliği Önleyici Yöntemler Hakkında Bilgi

5.2 Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullanılmış Olması

5.3 Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullanımı

5.4 Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımındaki Değişmeler

5.5 İlk Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı Sırasında
Sahip Olunan Çocuk Sayısı

5.6 Gebe Kalınabilecek Döneme İlişkin Bilgi

5.7 Tüp Ligasyonunun Zamanlaması

5.8 Aile Planlaması Yöntemlerinin Kaynakları

5.9 Aile Planlaması Yöntemlerinin Bilinçli Seçimi

5.10 Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Bırakılması

5.11 Gelecekte Aile Planlaması Yöntemlerinin Kullanımı

5.12 Yöntem Kullanmama Nedenleri

BÖLÜM 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR

6.1 Yaşam Boyu Toplam Düşük ve Ölü Doğumlar

6.2 Düşük Hızları, Düzeyi ve Eğilimler

6.3 İsteyerek Düşük Öncesi ve Sonrası Gebeliği Önleyici
Yöntem Kullanımı

6.4 Düşüğe Karar Veren Kişi

6.5 İsteyerek Düşükte Zamanlama

6.6 İsteyerek Düşüğün Gerçekleştiği Yer

6.7 Yaşa Özel ve Toplam Düşük Hızları

BÖLÜM 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLERLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER

7.1 Evlilik Durumu

7.2 İlk Evlenme Yaşı

7.3 Doğum Sonrası Geçici Kısırlık, Cinsel İlişkiden
Kaçınma ve Gebelik Riski Altında Olmama Durumu

7.4 Menopoz

BÖLÜM 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ

8.1 Başka Çocuk Sahibi Olma İsteği

8.2 Aile Planlaması Hizmetlerine Olan Talep

8.3 İdeal Çocuk Sayısı

8.4 Doğumların Planlanma Durumu

8.5 Toplam İstenen Doğurganlık Hızı

BÖLÜM 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ

9.1 Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi

9.2 Bebek ve Çocuk Ölümlerindeki Düzey ve Eğilimler

9.3 Bebek ve Çocuk Ölümlerindeki Farklılaşmalar

9.4 Perinatal Ölümlülük

9.5 Yüksek Riskli Doğurganlık Davranışı

BÖLÜM 10 ÜREME SAĞLIĞI

10.1 Doğum Öncesi Bakım

10.2 Doğum Öncesi Bakımların Zamanlaması ve Sayısı

10.3 Doğum Öncesi Bakım Sırasında Yapılan Testler ve
Ölçümler

10.4 Doğumun yapıldığı Yer

10.5 Doğum Sırasında Yardım Eden Kişi

10.6 Doğum Sonrası Bakım

BÖLÜM 11 ÇOCUK SAĞLIĞI

11.1 Çocuğun Doğumdaki Ağırlığı ve Büyüklüğü

11.2 Çocukların Aşılanması

11.3 İshalin Yaygınlığı ve Tedavisi

BÖLÜM 12 ÇOCUKLARIN VE ANNELERİN BESLENME DURUMU

12.1 Emzirmeye Başlama

12.2 Çocuğun Yaşma Göre Emzirilme Durumu

12.3 Emzirme Süresi ve Sıklığı

12.4 Ek Gıda Çeşitleri

12.5 Hanehalkında Kullanılan Tuzun İyotlanması

12.6 Çocukların Beslenme Durumu

12.7 Annelerin Beslenme Durumu

BÖLÜM 13 KADININ STATÜSÜ

13.1 Eşler Arasındaki Yaş ve Eğitim Farklılıkları

13.2 Kadın İstihdamını Etkileyen Faktörler

13.3 Çalışan Kadınlarda Çocuk Bakımı

13.4 Aile içi Şiddet: Kadınların Fiziksel Şiddete
Yönelik Tutumları ve Kadınları Kontrol Etmeye
Yönelik Davranışlar

13.5 Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlar

13.6 Üreme Sağlığı Kararlarında Kadınların Rolü

13.7 Kadının Statüsü ve Üreme Sağlığı Sonuçları

KAYNAKLAR

EK A GÖREV DAĞILIMI

EK B ARAŞTIRMA TASARIMI

B. 1 Örneklem Tasarımı ve Örneklem Uygulaması

B.2 Örneklem Çerçevesi

B.3 Tabakalama

B.4 Örneklem Dağılımı

B.5 Örneklem Seçimi

B.6 Sorukağıtlarının Geliştirilmesi ve Öndeneme

B.7 Veri Toplama Faaliyetleri

B.8 Bilgi îşlem ve Analiz

B.9 Örneklem Ağırlıklarının Hesaplanması

B. 10 Örneklemin Kapsamı

EK C ÖRNEKLEME HATALARI

EK D VERİ KALİTESİ TABLOLARI

EK E ÇOCUK BÜYÜME STANDARTI, Dsö-2006

EK F SORU KAĞITLARI

EK G ÖZET GÖSTERGELER