Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması

Book : Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-491-235-1

Published Date : Aralık 2006

Publisher : Hacette Üniversitesi Nüfus Etütlleri Enstitüsü

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7399

INDEX

İçindekiler

Tablolar Listesi

Şekiller Listesi

Kısaltmalar

Önsöz

Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırıması'nın Gerekçesi ve Amacı

1.1. Gerekçe

1.2. Amaç

1.3. Projenin Uygulanma Biçimi

1.4. Rapor Kapsamı

Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırıması'nın Yöntemi ve Kapsamı

2.1. Niteliksel Araştırma Gerekçesi

2.1.1. Niteliksel Çalışmada Yöntem ve Uygulama

2.2. Niceliksel Araştırmanın Yapısı ve Gerekçesi

2.2.1. Araştırmanın Tasarımı

2.2.2. Örnekleme

2.2.3. Listeleme Çalışması

2.2.4. Araştırmanın Sorukağıtları

2.2.5 Araştırmanın Organizasyonu, Saha Faaliyetleri ve Veri Girişi

2.2.6. Görüşme Sonuçlan ve Örneklemin Kapsamı

2.2.7. TGYONA'nda Kullanılan Analiz Birimleri

2.3. TGYONA Projesi'nde Kullanılan Kavramlar

Hanehalkı Nüfusunun ve Yaşanılan Konutun Özellikleri

3.1. Hanehalkı Özellikleri

3.1.1. Yaş ve Cinsiyet Yapısı

3.1.2. Hanehalkı Kompozisyonu

3.1.3. Hanehalkı Nüfusunun Eğitim Düzeyi

3.1.4. Sağlık Sigortası ve Nüfus Kağıdı Sahipliği

3.2. Konut Özellikleri

3.3. Dayanıklı Tüketim Malları

3.4. Toprak ve Hayvan Sahipliği

3.5. Hanenin Maddi Durumunun Değerlendirilmesi

Bireysel Görüşme Yapılan Kişilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri

4.1. Temel Özellikler

4.2. Sosyal,Ekonomik ve Demografik Özellikler

Hanehalkı Nüfusunun ve Görüşülen Kişilerin Göç Durumu ve Göç Nedenleri

5.1. Hanehalkı Nüfusunun Göç Durumu ve Göç Nedenleri

5.1.1. Son Göç

5.1.2. Son Göçün Yönü

5.1.3. Göç Nedenleri

5.2. Görüşülen Kişilerin Göç Statüsü ve Nedenleri

5.2.1. Yaşam-boyu-göç ve Sosyo-demografik Özellikler

5.2.2. Göçün Nedenleri

5.2.1.1. Birincil Nedenler

5.2.1.2. İkincil Nedenler

Yerinden Olma Süreci

6.1. Güvenlik Nedeniyle Göç Edenlerin Temel Özelikleri

6.2. Göç Tipi

6.3. Göç Kararı

6.4. Göçün Ekonomik Boyutu

6.5. Göç Sürecinde Sosyo-ekonomik Durum

Geri Dönüş Eğilimi ve Süreci

7.1. Geri Dönüş Eğilimi

7.2. KDRP, Tazminat Yasası ve AİHM'ne Başvurular

7.3. Geri Dönüş Süreci

Gelecekteki Göç Eğilimleri

8.1. Temel Özelliklere Göre Göç Eğilimleri

8.2. Gelecekteki Göçün Yönü

Sonuçlar ve Politika Öncelikleri

9.1. Sonuçlar

9.1.1. Göç Nedenleri ve Göçün Yönü

9.1.2. Güvenlik Nedenleriyle Göç Edenlerin Sayısal Büyüklüğü ve Göç Dönemleri

9.1.3. Güvenlik Nedenleriyle Gerçekleşen Göç Süreci ve Yaşanan Sorunlar

9.1.4. Geri Dönüş Eğilimi ve Geri Dönüş Süreci

9.1.5. Gelecekteki Göç Eğilimi ve Göçün Yönü

9.2. Politika Öncelikleri

9.2.1. Geri Dönüşün Önündeki Engellerin Kaldırılması

9.2.2. Geri Dönmek İstemeyenlerin Entegrasyonu

9.2.3. KDRP ve Tazminat Yasası'nın Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar

Ekler

Ek 1. Görev Dağılımı

Ek 2. TGYONA Hanehalkı ve Kişi Görüşmeleri Cevaplama Oranları

Ek 3. Veri Kalitesi

Ek 4. Niteliksel Çalışmanın Özet Bulguları

Ek 5. Kaynakça ve Bibliyografya