Üreme Sağlığı programı Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005 Ana Rapor

Book : Üreme Sağlığı programı Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005 Ana Rapor

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-491-239-X

Published Date : 2005

Publisher : Hacette Üniversitesi Nüfus Etütlleri Enstitüsü

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7398

INDEX

İçindekiler

Tablolar Listesi

Şekiller Listesi

Kısaltmalar

Önsöz

Özet

Giriş.

1.1 Türkiye'deki Anne Ölümleri

1.2 Türkiye Nüfusuna Genel Bakış

1.3 Nüfus ve Aile Planlaması Politikaları ve
Programramları

1.4 Türkiye'deki Sağlık Hizmetleri Sistemi

1.5 Projenin Hedefleri

Yöntem.

2.1 Araştırma Tasarımının Çerçevesi

2.2 Yenilikçi Bir Veri Toplama Sistemi

2.2.1 Ulusal Anne Ölümleri Araştırması

2.2.2 Örneklem

2.2.3 Pilot Çalışma

2.2.4 Araçlar

2.2.5 Saha Çalışması

2.2.5.1 Saha Ekibi

2.2.5.2 Saha Ekibinin Eğitimi

2.2.5.3 Denetleme Faaliyetleri

2.2.5.4 Veri Kalitesi Kontrolü

2.2.5.5 Saha Sonuçları

2.2.6 Kavramlar ve Tanımlar

2.2.7 Ölüm Nedeninin Tespit Edilmesi

2.2.8 Veri Girişi, Kodlama ve Veritabanının Oluşturulması

2.2.9 Niteliksel Çalışma

2.3 Destekleyici Veri Kaynakları

2.3.1 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2003

2.3.2 Genel Nüfus Sayımı, 2000

2.5 Veri Analiz Yöntemleri

2.5.1 Niceliksel Yöntemler

2.5.1.1 Ağırlıklandırma, Cevaplamama ve Kapsam Hatası için
Düzeltme Faktörleri

2.5.1.2 Projeksiyonlar

2.5.1.3 Diğer Düzeltmeler: İstanbul Mezarlık Defin Listesi

2.5.1.4 Karşılaştırmalı Analizler

2.5.1.5 Anne Ölümü Göstergelerinin Modele Dayalı Tahminleri

2.6 Zaman Çizelgesi:Proje Faaliyetlerinin Aşamaları

Niceliksel Araştırmanın Sonuçları

3.1 Anne Ölümleri

3.1.1 Anne Ölümlerinin Seviyesi

3.1.2 Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Nedenleri

3.1.3 Anne Ölümünün Gerçekleştiği Dönem ve
Bebeğin/Fetüsün/Embriyonun Durumu

3.1.4 Doğumun ve Ölümün Gerçekleştiği Yer

3.1.5 Doğum Şekli ve Komplikasyonların Yönetilmesi

3.1.6 Anne Ölümlerinin Biyo-Medikal Risk Faktörleri

3.1.7 Anne Ölümlerine Neden Olan Önlenebilir Faktörler

3.1.7.1 Sağlık Hizmeti Verenlerle ilgili Faktörler

3.1.7.2 Sağlık Hizmetindeki Malzeme/Donanım ile İlgili
Faktörler

3.1.7.3 Hanehalkı Faktörleri ve Toplumsal Faktörler

3.1.8 Kadınların Doğurganlık, Bebek Ölümleri, Düşükler ve
Ölü Doğumlar Konusundaki Deneyimleri

3.2 15-49 Yaş Grubu Kadınların Ölüm Nedenleri

3.3. UAÖA Verisinin MERNIS ve Sağlık Bakanlığı Verisi
ile Karşılaştırmalı Analizi

3.3.1 Hayati Kayıt Sistemi

3.3.2 Definler ve Defin İzinleri ile ilgili Veriler ve
İstatistikler

3.3.3 Hastane/Sağlık Kurumu Kayıtları ve İstatistikleri

3.4 Anne Ölüm Göstergelerinin Modele Dayalı
Tahminlerine Yönelik Sonuçları

Niteliksel Çalışmanın Sonuçları

4.1 Birincil Kaynaklar: 'Muhtarlar'

4.1.1 Muhtarların Görev Algıları

4.1.2 Muhtarlık Kurumu Hakkındaki Düşünceler

4.2 Belediyesi Olan Yerleşim Yerlerindeki Mezarlıkların
Yönetimi

4.3 'Gece Gömüsü' Uygulaması

4.4 Mevcut Defin Sistemine Yönelik Görüşler

4.5 Doktorlar Tarafından Verilen Ölüm Nedeni Raporları
ve Hastane Kayıt Sistemine ilişkin Görüşler

4.6 UAÖÇ Katılımcılarının UAÖÇ Sistemi Hakkındaki
Görüşleri

4.7 Niteliksel Çalışmanın Genel Olarak Değerlendirilmesi
Çıkarılan Dersler ve Öneriler

5.1 Anne Ölümleri: Düzey, Nedenler ve Katkıda Bulunan
Faktörler

5.2 Mevcut Veri Toplama Sistemlerinin ve UAÖÇ
Sisteminin Sorunları ve Öneriler

5.2.1 MERNİS ve Sağlık Bakanlığı Sistemleri

5.2.2 Sağlık Bakanlığı Anne Ölümleri Bildirim Sistemi

5.2.3 UAÖÇ Sistemi

5.2.3.1 UAÖÇ İl Ekiplerinden Kaynaklanan Sorunlar

5.2.3.2 UAÖÇ Birirncil Kayanaklarından Kaynaklanan Sorunlar

5.2.3.3 Diğer Sorunlar

5.3 Ölümün Raporlanmasına İlişkin Öneriler

5.4 Anne Ölümlerinin Azaltılmasına Yönelik Tedbirlere
İlişkin Öneriler

Kaynakça

Ekler

Ek 1 - Görev Tanımları

Ek 2 - Türkiye'deki Anne Ölümü Verisi

Ek 3 - Görev Dağılımı

Ek 4 - Pilot Çalışma

Ek 5 - Mezarlık Defin Listesi

Ek 6 - Kadın Defin Bildirim Formu

Ek 7 - Sağlık Kurumu Kayıt İnceleme Formu

Ek 8 - Kadın Ölümleri Sorukağıdı

Ek 9a - Anne Ölümleri için Merkezi İnceleme Komitesi
Değerlendirme Formu

Ek 9b - Kadın Ölümleri için Merkezi İnceleme Komitesi
Değerlendirme Formu

Ek 10 - Derinlemesine Görüşme Yönergeleri

Ek 11 - Birincil Kaynakların Eğitimleri ile ilgili Özet
Rapor

Ek 12 - Niteliksel Görüşmelerin Tarihi ve Yeri

Ek 13 - Bennett ve Horiuchi Ölümlülük Metodu

Ek 14 - Kadın ve Doğum Sayılarının Projeksiyonunda
Kullanılan Varsayımlar

Ek 15 - Ölüm Belgesi