Türkiye 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Raporu

Book : Türkiye 2003 Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ağustos 2005

Publisher : Hacette Üniversitesi Nüfus Etütlleri Enstitüsü

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7397

INDEX

Önsöz

1.Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımı: Davrnışlar,
Hizmetlerden, Görüşler ve Eğilimler

A.Çavlin Bozbeyoğlu, İ. Yüksel, B. Akadlı Ergöçmen

2.Türkiye'de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımını
Bırakma ve Başarısızlığı ve Yöntem Değiştirme Davranışları

E. Özdemir, İ. Koç, Arzu Köseli

3.İsteyerek Düşükler

S. Tezcan, Y. Coşkun, M.A. Biliker

4.Doğurganlık Tercihleri

T. Ünalan, S. Yavuz, Y. Civelek, M. A. Eryurt

5.Doğum Öncesi Bakım ve Doğum

B.Akadlı Ergöçmen, Y. Coşkun, L. Eker, A.S. Türk

6.Bebek ve Çocuklar ile Anne ve Evlenmiş Kadınların
Beslenme Durumu

S. Tezcan , S. Yavuz, M. R. KöseTablolar ve şekİller listesi

BÖLÜM 1 GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ YÖNTEM KULLANIMI:DAVRANIŞLAR, HİZMETLERDEN YARARLANMA, GÖRÜŞLER VE EĞİLİMLER

Tablo 1. Halen evli kadınların gebelik riski altında
Olma Durumuna Göre Dağılımı TNSA-2003

Tablo 2. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanmaya göre dağılımı TNSA-2003

Tablo 3. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/ yöntem kullanma ve bölgelere göre dağılımı,
TNSA-2003

Tablo 4. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve bölgelere göre dağılımı,
TNSA-2003

Tablo 5. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve 12 bölgeye göre dağılımı,
TNSA-2003

Tablo 6. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve yaş grubuna göre dağılımı,
TNSA-2003

Tablo 7. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve öğrenim durumuna göre
dağılımı, TNSA-2003

Tablo 8. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve ana dile göre dağılımı,
TNSA-2003

Tablo 9. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem ve eşin ana diline göre dağılımı,
TNSA-2003

Tablo 10. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve kadının çalışma ve sosyal
güvenceye sahip olma durumuna göre dağılımı,
TNSA-2003

Tablo 11. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve refah indeksine göre
dağılımı, TNSA-2003

Tablo 12. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve eşlerin akrabalık
durumuna göre dağılımı, TNSA-2003

Tablo 13. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve kadının sağlık
sigortasının olması durumuna göre dağılımı,
TNSA-2003

Tablo 14. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve evlilik süresine göre
dağılımı, TNSA-2003

Tablo 15. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve sahip olunan çocuk
sayısına göre dağılımı, TNSA-2003

Tablo 16. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve sahip olunan çocuğun
cinsiyetine göre dağılımı, TNSA-2003

Tablo 17. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve nikah türüne göre
dağılımı, TNSA-2003

Tablo 18. Halen evli kadınların gebelik riski altında
olma/yöntem kullanma ve eşlerin yaş grubuna göre
dağılımı, TNSA-2003

Tablo 19. Medikal yöntemler hakkında sağlık personeli
tarfından bilgilendirilme yüzdesi,TNSA-2003

Tablo 20. Gebeliği önleyici yöntem kullanmayan kadınların
gelecekte kullanma eğilimi, TNSA-2003

Tablo 21. Gebeliği önleyici yöntem kullanmayan kadınların
gelecekte kullanmayı tercih ettikleri yöntemlere
göre dağılımı, TNSA-200

Tablo 22. Halen evli kadınlar ve eşlerinin gebeliği
önleyici yöntem kullanımının dine uygun olup
olmadığına ilişkin görüşlerinin yüzde dağılımı,
TNSA-2003

Tablo 23. Evlenmiş kadınların okulda gebeliği önleyici
yöntem konusunda bilgi verilmesine ilişkin
görüşlerinin yüzde dağılımı, TNSA-2003


BÖLÜM 2 TÜRKIYEDE GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ YÖNTEM KULLANIMI:
YÖNTEM BAŞARISIZLIĞI VE YÖNTEM DEĞİŞTİRME
DAVRANIŞLARI

Tablo 1. Seçilmiş temel özelliklere ve gebeliği önleyici
yöntemlere göre yöntem kullanım segmentlerinin
dağılımı

Tablo 2. TNSA-2003 takvim verilerine göre TNSA-1998'in
yapıldığı tarihlrde evli kadınların gebeliği
önleyici yöntem kullanma prevalansının
karşılaştırılması (15-44 yaş)

Tablo 3. Takvimdeki tüm segmentler ile tamamlanmış
gözlemlere ait segmentlerin belirli sürelerdeki
yığılım endeksleri, TNSA-2003

Tablo 4. Bırakılan yöntem kullanım segmentlerinin yöntem
bırakma nedenleri ve yöntem bırakmadan hemen bir
ay sonraki durumuna göre dağılımı,TNSA-2003

Tablo 5. Yöntemlere göre Yaşam Tablosu Yöntem Bırakma
Hızları ve Ortanca Kullanım Süreleri, TNSA-2003

Tablo 6. Hap için seçilmiş temel özelliklere göre yaşam
tablosu 12 aylık yöntem bırakma hızları ve
ortanca kullanım süreleri, TNSA-2003

Tablo 7. RİA için seçilmiş temel özelliklere göre yaşam
tablosu 12 aylık yöntem bırakma hızları ve
ortanca kullanım süreleri, TNSA-2003

Tablo 8. Kondom için seçilmiş temel özelliklere göre yaşam
tablosu 12 aylık yöntem bırakma hızları ve
ortanca kullanım süreleri, TNSA-2003

Tablo 9. Geri çekme için seçilmiş temel özelliklere göre
yaşam tablosu 12 aylık yöntem bırakma hızları ve
ortanca kullanım süreleri, TNSA-2003

Tablo 10. Bırakma nedenleri ve yöntemlere göre 12 aylık
yöntem bırakma hızları, TNSA-2003

Tablo 11. Hap için bırakma nedenleri ve seçilmiş temel
özelliklere göre 12 aylık yöntem bırakma hızları,
TNSA-2003

Tablo 12. RİA için bırakma nedenleri ve seçilmiş temel
özelliklere göre 12 aylık yöntem bırakma hızları,
TNSA-2003

Tablo 13. Kondom için bırakma nedenleri ve seçilmiş temel
özelliklere göre 12 aylık yöntem bırakma hızları,
TNSA-2003

Tablo 14. Geri çekme için bırakma nedenleri ve seçilmiş
temel özelliklere göre 12 aylık yöntem bırakma
hızları, TNSA-2003

Tablo 15. Her yöntem için yöntem bıraktıktan sonraki duruma
göre 12 aylık yöntem bırakma hızları, TNSA-2003

Tablo 16. Hap için yöntem kullanmayı bıraktıktan sonraki
durum ve seçilmiş temel özelliklere göre 12
aylık bırakma hızları, TNSA-2003

Tablo 17. RİA için yöntem kullanmayı bıraktıktan sonraki
durum ve seçilmiş temel özelliklere göre 12
aylık bırakma hızları, TNSA-2003

Tablo 18. Kondom için yöntem kullanmayı bıraktıktan sonraki
durum ve seçilmiş temel özelliklere göre 12
aylık bırakma hızları,TNSA-2003

Tablo 19. Geri çekme için yöntem kullanmayı bıraktıktan
sonraki durum ve seçilmiş temel özelliklere göre
l2 aylık bırakma hızları, TNSA-2003

Tablo 20. Yöntemlere göre yaşam tablosu 12 aylık Brüt
yöntem başarısızlık hızları, TNSA-2003

Tablo 21. Hap, RİA, Kondom ve Geri Çekme için temel
özelliklere göre yaşam tablosu 12 aylık brüt
yöntem başarısızlık hızları, TNSA-2003

Tablo 22. Gebeliği önleyici yöntem kullanımına ilişkin
senaryolar, TNSA-2003

Şekil 1. Takvimdeki segmentlerin sürelerine göre yüzde
dağılımı, Türkiye 2003

Şekik 2. Bırakma nedenlerine göre 12 aylık yöntem bırakma
hızlarının dağılımı, TNSA-2003

Şekil 3. Yöntem kullanmayı bıraktıktan sonraki duruma göre
12 aylık yöntem bırakma hızlarının dağılımı,
TNSA-2003


BÖLÜM 3. İSTEYEREK DÜŞÜKLER

Tablo 1. 15-49 yaş evlenmiş kadınların çeşitli özellikler
ve yaşam boyu toplam isteyerek düşük yüzde
dağılımı (TNSA-2003)

Tablo 2. 15-49 yaş evli kadınların çeşitli özellikler ve
yaşam boyu toplam isteyerek düşük sayısına göre
yüzde dağılımı (TNSA-2003)


Tablo 3. 15-49 yaş kadınların çeşitli özellikler ve yaşam
boyu toplam isteyerek düşük sayısına göre yüzde
dağılımı (TNSA-2003)

Tablo 4. Son 5 yılda İsteyerek düşük yapan kadınların
çeşitli özelliklere ve düşüğü sonlandırdıkları
gebelik ayına göre yüzde dağılımı (TNSA-2003)

Tablo 5. Son 5 yılda İsteyerek düşük yapan kadınların
çeşitli özelliklere ve düşüğü sonlandırdıkları
gebelik ayına göre yüzde dağılımı (TNSA-2003)

Tablo 6. Son 5 yılda İsteyerek düşük yapan kadınların
çeşitli özelliklere ve düşüğü sonlandırdıkları
gebelik ayına göre yüzde dağılımı (TNSA-2003)

Tablo 7. 15-49 yaş kadınların çeşitli özelliklere göre
yaşam boyu isteyerek düşük hızları (TNSA-2003)

Tablo 8. 15-49 yaş kadınların çeşitli özelliklere göre
yaşam boyu isteyerek düşük hızları (TNSA-2003)

Tablo 9. Kadınların doğurganlık yaşamları boyunca 100
Gebeliğe karşı yaptıkları Düşükler ve Ölü
doğumlar (Araştırma tarihinden önceki
5 yıl)(1983-2003)

Tablo 10. 15-49 yaş evlenmiş kadınların çeşitli özelliklere
göre son beş yıldaki isteyerek düşük hızları
(TNSA-2003)

Tablo 11. 15-49 yaş evlenmiş kadınların çeşitli özelliklere
göre son beş yıldaki isteyerek düşük hızları
(TNSA-2003)

Tablo 12. Son 5 yılda gerçekleşen isteyerek düşükten 3 ay
önce veya 3 ay sonra kadınların gebeliği önleyici
usul kullanım yüzdeleri* (TNSA-2003)

Tablo 13. Son 5 yılda gerçekleşen isteyerek düşükten 3 ay
önce ve 3 ay sonra kadınların gebeliği önleyici
usul kullanım yüzdeleri* (TNSA-2003)

Tablo 14. 15-49 yaş evlenmiş kadınların çeşitli
özelliklerinin son 5 yılda gerçekleştirdikleri
isteyerek düşüklerin sonlandırıldıkları yere göre
yüzde dağılımı (TNSA-2003)

Tablo 15. 15-49 yaş kadınların çeşitli özelliklerinin son
5 yılda gerçekleştirdikleri isteyerek düşüklerin
sonlandırıldıkları yere göre yüzde dağılımları
(TNSA-2003)

Tablo 16. 15-49 yaş arasındaki isteyerek düşük yapan
evlenmiş kadınların çeşitli özelliklerinin
isteyerek düşük nedenlerine göre yüzde dağılımı
(TNSA-2003)

Tablo 17. 15-49 yaş arasındaki isteyerek düşük yapan
evlenmiş kadınların çeşitli özelliklerinin
isteyerek düşük nedenlerine göre yüzde
dağılımları (TNSA-2003)

Tablo 18. 15-49 yaş arasındaki isteyerek düşük yapan
evlenmiş kadınların çeşitli özelliklerinin
isteyerek düşük nedenlerine göre yüzde dağılımı
(TNSA-2003)

Tablo 19. 15-49 yaş evlenmiş kadınların kocaların aile
planlaması ve din hakkındaki görüşleri ve
isteyerek düşük durumuna göre yüzde dağılımı
(TNSA-2003)

Tablo 20. 15-49 yaş evlenmiş kadınların isteyerek düşük
hakkındaki görüşleri ve isteyerek düşük durumuna
göre yüzde dağılımı (TNSA-2003)

Tablo 21. 15-49 yaş evlenmiş kadınların istenmeyen gebelik
durumunda isteyerek düşük tercihi ve isteyerek
düşük durumuna göre yüzde dağılımı (TNSA-2003)

BÖLÜM 4 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ

Tablo 1. Evli kadınların başka çocuk sahibi olma
tercihlerinin yüzde dağılımı, Türkiye 2003

Tablo 2. Evli ve başka çocuk sahibi olmak istemeyen
kadınların yerleşim yeri özelliklerine göre
yüzdeleri, Türkiye 2003

Tablo 3. Evli ve başka çocuk sahibi olmak istemeyen
kadınların bazı sosyo-ekonomik özelliklere göre
göre yüzdeleri, Türkiye 2003

Tablo 4. Evli ve başka çocuk sahibi olmak istemeyen
kadınların bazı demografik özelliklere göre
yüzdeleri, Türkiye 2003

Tablo 5. Evlenmiş kadınların ideal çocuk sayılarının yüzde
dağılımıi Türkiye 2003

Tablo 6. Evlenmiş kadınların yerleşim yeri özelliklerine
göre ideal çocuk sayılarının yüzde dağılımı,
Türkiye 2003

Tablo 7. Evlenmiş kadınların bazı demografik özelliklerine
göre ideal çocuk sayılarının yüzde dağılımı,
Türkiye 2003

Tablo 8. Evlenmiş kadınların bazı sosyo-ekonomik
özelliklerine göre ideal çocuk sayılarının
yüzde dağılımı, Türkiye 2003

Tablo 9. Evlenmiş kadınların yerleşim yeri özelliklerine
göre ortalama ideal erkek, kız ve toplam çocuk
sayısı, Türkiye 2003

Tablo 10. Evlenmiş kadınların bazı demografik özelliklerine
göre ortalama ideal erkek, kız ve toplam çocuk
sayısı, Türkiye 2003

Tablo 11. Evlenmiş kadınların bazı sosyo-ekonomik
özelliklerine göre ortalama ideal erkek. kız ve
toplam çocuk sayısı, Türkiye 2003

Tablo 12. Evlenmiş kadınların sahip olmayı beklediği çocuk
sayılarının yüzde dağılımı, Türkiye 2003

Tablo 13. Evlenmiş kadınların yerleşim yeri özelliklerine
göre beklenen çocuk sayılarının yüzde dağılımı,
Türkiye 2003

Tablo 14. Evlenmiş kadınların bazı demografik özelliklerine
göre beklenen çocuk sayılarının yüzde dağılımı,
Türkiye 2003

Tablo 15. Evlenmiş kadınların bazı sosyo-ekonomik
özelliklerine göre beklenen çocuk sayılarının
yüzde dağılımı, Türkiye 2003

Şekil 1. Toplam doğurganlık hızı ve ortalama ideal çocuk
sayısı, 1963-2003

BÖLÜM 5 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUM

Tablo 1. Araştırma tarihinden önceki beş yılda doğumu olan
kadınların son canlı doğumlarında doğum öncesi
bakım almanın bölge ve yerleşim yerine göre
yüzde dağılımları (TNSA-2003)

Tablo 2. Araştırma tarihinden önceki beş yılda doğumu olan
kadınların doğum öncesi bakım alma ve bazı temel
özelliklerine göre yüzde dağılımları (TNSA-2003)

Tablo 3. Araştırma tarihinden önceki beş yıl içinde
gerçekleşen son canlı doğum öncesi bakım almama
nedeninin yüzde dağılımı (TNSA-2003)

Tablo 4. Araştırma tarihinden önceki beş yıl içinde
gerçekleşen doğumların, doğum koşulları ve bazı
temel özelliklere göre yüzdeleri (TNSA-2003)

Şekil 1. Doğum öncesi bakım alma durumu (Araştırma
tarihinden önceki son beş yıldaki çocuk)
TNSA-2003

Şekil 2. Doğum öncesi bakımda ilk kontrole gidilme nedeni
(TNSA-2003)

Şekil 3. Doğum öncesi bakım ve doğumun yapıldığı yer ile
doğuma yardım eden kişi (TNSA-2003)

Şekil 4. Sahip olunan sağlık sigortası ve doğumun
yapıldığı yer ile yardımcı olan kişi (TNSA-2003)

BÖLÜM 6 BEBEK VE ÇOCUKLAR İLE ANNE VE EVLENMİŞ KADINLARIN
BESLENME DURUMU

Tablo 1. Annelerin beslenme durumuna ilişkin antropometrik
göstergeler, TNSA-1193 ve 2003

Tablo 2. Temel özelliklere göre 15-49 yaşlarındaki
evlenmiş kadınların boy ortalaması ve boy uzunluk
katagorilerine göre yüzde dağılımı, Türkiye 2003


Tablo 3. Temel özelliklere göre 15-49 yaşlarındaki
evlenmiş kadınların BKİ ortalaması ve belirli BKİ
seviyelerinde olanların yüzdesi, Türkiye 2003

Tablo 4. Evlenmiş kadınların yaşa göre boy, ağırlık ve BKİ
ortalamaları, TNSA 1993 ve TNSA 2003

Tablo 5. Anne ifadesine göre doğumda bebek büyüklüğü

Tablo 6. Sağlık karnesi veya anne beyanına göre doğumda
ağırlık

Tablo 7. Temel özelliklere göre doğum ağırlığı ölçülen ve
ölçülmeyen bebeklerin yüzde dağılımı

Tablo 8. Anne ifadesine ve çocuğun sağlık karnesine göre
doğumda ağırlık, Türkiye 2003

Tablo 9. Yerleşim yeri, bölge ve NUTS1 bölgesine göre beş
yaş altındaki çocukların doğumdaki
ağırlıklarının yüzde dağılımı, Türkiye 2003

Tablo 10. Seçilmiş özelliklere göre beş yaş altındaki
çocukların doğumdaki ağırlıklarının yüzde
dağılımı, Türkiye 2003

Tablo 11. Demografik özelliklere göre, 5 yaş ve altı yaş
çocuklardaki 'Yaşa-göre-boy'(bodur-stunted)
ölçütlerinde son on yıldaki değişim
TNSA-1993 ve TNSA-2003

Tablo 12. Sosyo-ekonomik özelliklere göre, 5 yaş ve altı
yaş çocuklardaki 'yaşa-göre-boy' (bodur-stunted)
ölçütlerinde son on yılda değişim,
TNSA-93 ve TNSA-03

Tablo 13. Demografik özelliklere göre, 5 yaş ve altı yaş
çocuklardaki 'boya -göre-ağırlık'
(zayıf - wasted) ölçütlerinde son on yıldaki
değişim, TNSA-93 ve TNSA-03

Tablo 14. Sosyo-ekonomik özelliklere göre, 5 yaş ve altı
yaş çocuklardaki 'boya-göre-ağırlık'
(zayıf-wasted) ölçütlerinde son on yıldaki
değişim, TNSA-93 ve TNSA-03

Tablo 15. Demografik özelliklere göre, 5 yaş ve altı yaş
çocuklardaki 'yaşa-göre-ağırlık'
(düşük kilolu-underweight) ölçütlerinde son on
yıldaki değişim TNSA-93 ve TNSA-03

Tablo 16. Sosyo-ekonomik özelliklere göre, 5 yaş ve altı
yaş çocuklardaki 'yaşa-göre-ağırlık'
(düşük kilolu-underweight) ölçütlerinde son on
yıldaki değişim, TNSA-93 ve TNSA-03

Tablo 17. Seçilmiş sosyo-ekonomik özelliklere göre beş yaş
altındaki çocukların yetersiz beslenme
durumlarının üç antropometrik endekse göre
yüzdesi: yaşa-göre-boy, boya-göre-ağırlık ve
yaşa-göre-ağırlık, Türkiye 2003

Şekil 1. Beş yaş altı çocukların beslenme durumunu
gösteren üç antropometrik endekse göre -2SD'nin
altındaki çocuk yüzdesinin son on yıldaki
değişimi, TNSA 1993 1998 ve 2003