T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Yılı Raporu

Book : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Yılı Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-455-024-7

ISSN : 1301-1367

Published Date : 1998

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7396

INDEX

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

Yurtdışındaki Vatandaş ve İşçilerimizin Ülkelere Göre Dağılımı ve Yurtdışına Gönderilen İşgücü Sayıları

1.1. Yurtdışındaki Türk İşgücü

1.2. Yurtdışındaki Vatandaş ve İşçilerimizin Ülkelere
Göre Dağılımı

1.3. 1997 Yılında Yurtdışına Gönderilen İşçilerin
Ülkelere Göre Dağılımı

1.4. 1997 Yılında Yurtdışına Gönderilen İşçilerin
Aylara ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı

1.5. Yıllar ve Ülkeler itibariyle Yurtdışına
Gönderilen İşçilerin sayıları

2. BÖLÜM

Yurtdışındaki Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal Bilgiler

2.1. FEDERAL ALMANYA

2.1.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER

2.1.1.1. Genel Yabancı ve Türk Nüfus


2.4.7. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELER

2.4.7.1. Gayri Safi Hasıla ve Enflasyondaki Artışlar

2.4.7.2. Faiz Oranları

2.4.7.3. Yıllar İtibariyle Bütçe Açığı

2.4.7.4. Devlet Borcu Miktarı

2.4.8. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN
UYGULANIMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.4.9. DEĞERLENDİRMELER

2.5. DANİMARKA

2.5.1. DEMOĞRAFİK BİLGİLER

2.5.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfusu

2.5.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.5.1.3. Vatandaşlarımızın Yerleşim Merkezlerine Göre
Dağılımı

2.5.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.5.1.5. Doğan, Ölen ve Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.5.1.6. Danimarka Uyruğuna Geçen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.5.1.7. Danimarka'ya Gelen ve Ayrılan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.5.1.8. Diğer Bazı Önemli İstatistikler

2.5.1.8.1.Türk Nüfusun Medeni Durum İtibariyle Dağılımı

2.5.1.8.2.Türklerin ve Bazı Yabancıların Nüfuslarının Artış
Kaynakları (1980-1996)

2.5.1.8.3.Vatandaşlarımız ve Diğer Bazı Yabancıların
Sayısının Yıllar İtibariyle Değişimi

2.5.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.5.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.5.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine
Göre Dağılımı

2.5.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın Cinsiyetleri İtibariyle
İşkollarına Göre Dağılımı

2.5.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Danimarkalı ve Diğer
Yabancı İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.5.2.5. Vatandaşlarımızın Toplam İşgücü itibariyle
Danimarkalı ve Yabancı İşçilerle Sayısal
Mukayesesi

2.5.2.6. Vatandaşlarımız, Danimarkalılar ve Diğer
Yabancılar Arasındaki İşsizlik Durumu ve Oranları

2.5.2.7. Yerleşim Merkezleri İtibariyle. Ortalama işsizlik
Oranlanları

2.5.2.8. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Veriler

2.5.2.9. İş Kollarına Göre Ortalama ve Asgari Aylık İşçi
Ücretleri

2.5.2.9.1.Vasıfsız İşçi Ücretleri

2.5.2.9.2.Vasıflı işçi Ücretleri

2.5.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.5.3.1. Danimarka'da Uygulanan Sosyal Güvenlik
Programları Hakkında Genel Bilgi

2.5.3.1.1.İşsizlik Sigortası


2.1.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.1.1.3. Vatandaşlarımızın Eyaletlere Göre Dağılımı

2.1.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.1.1.5. Doğan, Ölen ve Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.1.1.6. Alman Vatandaşlığına Geçen Türk Vatandaşlarının
Sayısı

2.1.1.7. Bulunan Ülkeye Gelen ve Ayrılan
Vatandaşlarımızın Sayısı

2.1.1.8. Diğer Önemli İstatistiki Veriler

2.1.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.1.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.1.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yaş Gruplarına ve
Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

2.1.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın Eyaletlere-Çalışma
Dairelerine Göre Dağılımı

2.1.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın İş Kollarına Göre
Dağılımı

2.1.2.5. Çalışan vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.1.2.6. Yabancılar ve Vatandaşlarımız Arasındaki
İşsizlik Durumu, Oranları ve
Eyaletlere Göre Dağılımı

2.1.2.7. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Veriler

2.1.2.8. Ortalama İşçi Saat Ücretleri

2.1.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.1.3.1. Sigorta Kolları İtibariyle Sosyal Güvenlik
Ödeneği Alan Vatandaşlarının
Sayısı

2.1.3.2. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı

2.1.3.3. Türkiye'de İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yapılan
Sosyal Güvenlik Ödemeleri

2.1.3.4. Aile Yardımlarıyla (Çocuk Paraları)İlgili
Sayısal Bilgiler ve Aile(Çocuk)Yardımlarının
Miktarı

2.1.3.5. Vatandaşlarımızın Çocukları İçin Ödenen Çocuk
Paraları ve Çocuk Parası Alan
Türk Vatandaşı Sayısı

2.1.3.6. Bulunan Ülkede Sosyal Güvenlik Alanında
Vatandaşlarımız İçin Önem Arzeden
Diğer Veriler

2.1.3.6.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Dağılımı
(1996 yılı itibariyle)

2.1.3.6.2. Yıllar İtibariyle Türk Vatandaşlarına Yapılan
Prim İadeleri


2.1.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.1.4.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımı ile Türk
Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden
Çocukların Sayısı

2.1.4.1.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Ettikleri Okullara Göre
Dağılımı

2.1.4.1.2. Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden Türk
Çocuklarının Sayısı

2.1.4.2. Mesleki Eğitim Gören Türk ve Yabancı Genç Sayısı

2.1.4.3. Yıllar İtibariyle Çıraklık Eğitimi Gören Türk ve
Yabancı Öğrencilerin Sayısı

2.1.4.4. Yüksek Öğrenime Devam Eden Türk Öğrenci Sayısı


2.1.5. VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ÖRGÜTLENME


2.1.5.1. Türk Derneklerine İlişkin Sayısal Bilgiler
(Dernek Türlerine göre)

2.1.5.2. Vatandaşlarımızın Yönetime (genel ve yerel)
Katılımı İle İlgili Sayısal
Bilgiler


2.1.6. VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI

2.1.6.1. Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

2.61.6.2. Önekli Mahkeme Kararları


2.1.7. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.1.8. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN
UYGULANMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.1.9. F.ALMANYA'DAKİ MÜŞAVİRLİK VE ATEŞELİKLERİMİZCE
YÜRÜTÜLEN PROJE ÇALIŞMALARI

2.2. HOLLANDA

2.2.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER


2.2.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

2.2.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.2.1.3. Vatandaşlarımızın Eyaletlere (veya Fedaratif
Sistemin Bulunmadığı Ülkelerde İdari Bölgelere
ve/veya Önemli Yerleşim Birimlerine)Göre Dağılımı

2.2.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.2.1.5. Doğan, Ölen, Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.2.1.6. Hollanda Vatandaşlığına Geçen Vatandaşlarımızın
Sayısı

2.2.1.7. Hollanda'ya Gelen ve Ayrılan Vatandaşlarımızın
Sayısı


2.2.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER


2.2.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.2.2.2. Çalışan Vatadaşlarımızın Eyaletlere Göre Dağılımı

2.2.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.2.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.2.2.5. Yabancılar ve Vatandaşlarımızın Arasındaki
İşsizlik Durumu Oranları ve
Bölgelere/ Eyaletlere Göre Dağılımı

2.2.2.6. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili
Bilgiler Hollanda'daki Yabancı
Şirketlerin Milliyetlere Göre Dağılımı

2.2.2.8. İstihdam Alanında Önem Arzeden Diğer Bilgiler

2.2.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.2.3.1. Sigorta Kolları İtibariyle Sosyal Güvenlik
Ödeneği Alanların Sayısı

2.2.3.2. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı

2.2.3.3. Aile Yardjmlarıyla (Çocuk Paraları) ilgili
Sayısal Bilgiler ve Aile (Çocuk)
Yardımlarının Miktarı


2.2.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.2.4.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımı ile Türk
Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden
Çocukların Sayısı


2.2.5. VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ÖRGÜTLENME

2.2.5.1. Türk Derneklerine İlişkin Sayısal Bilgiler

2.2.5.2. Vatandaşlarımızın Yönetime (Genel ve Yerel)
Katılımı İle İ1gili Sayısal Bilgiler


2.2.6. VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI


2.2.6.1. Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

2.2.7. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.3. BELÇİKA

2.3.1. DEMOĞRAFİK BİLGİLER

2.3.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

2.3.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.3.1.3. Vatandaşlarımızın Belgelere ve Önemli Yerleşim
Birimlerine Dağılımı

2.3.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.3.1.5. Doğan, Ölen, Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.3.1.6. Bulunan Ülke Vatandaşlığına Geçen Türklerin
Sayısı

2.3.1.7. Bulunan Ülkeye Gelen ve Ayrılan
Vatandaşlarımızın Sayısı

2.3.1.8. Diğer Önemli istatistikler


2.3.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.3.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı, Cinsiyet ve
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

2.3.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine
Göre Dağılımı

2.3.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı (Ücretliler)

2.3.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.3.2.5. Yabancılar ve Vatandaşlarımız Arasındaki
İşsizlik Durumu, Oranları ve
Bölgelere Göre Dağılımı

2.3.2.6. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Veriler

2.3.2.6.1. Serbest Meslek Sahibi Vatandaşlarımızın
Belçikalar ve Diğer Yabancılarla
Sayısal Mukayesesi

2.3.2.7. Asgari ve/veya Ortalama Aylık İşçi Ücretleri

2.3.2.8. İstihdam Alanında Önem Arzeden Diğer Bilgiler

2.3.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.3.3.1. Sigorta Kolları İtibariyle Sosyal Güvenlik
Ödemeleri Alanların Sayısı

2.3.3.1.1. Sosyal Sigorta Kullorını İlişkin Ödemelerin
Toplam Sosyal Güvenlik
Ödemeleri İçindeki Oranı (1993)

2.3.3.2. Sosyal Güvenlik sistemlerinin Finansmanı

2.3.3.3. Türkiye'de İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yapılan
Sosyal Güvenlik Ödemeleri

2.3.3.4. Aile Yardımlarıyla (çocuk paraları) ilgili
Sayısal Bilgiler ve Aile(Çocuk)
Yardımlarının Miktarı

2.3.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.3.4.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımı ile Türk
Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden
Çocukların Sayısı

2.3.4.2. Mesleki Eğitim Gören Türk ve Yabancı Genç
Sayısı

2.3.5. VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ÖRGÜTLENME

2.3.5.1. Türk Derneklerine ilişkin Sayısal Bilgiler

2.3.5.2. Vatandaşlarımızın Yönetime (genel ve yerel)
Katılımı ile İlgili Bilgiler

2.3.6. " VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI

2.3.6.1. Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

2.3.6.2. Önemli Mahkeme Kararları

2.3.7. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.3.8. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN
UYGULANMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.4. FRANSA

2.4.1. DEMOĞRAFİK BİLGİLER

2.4.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

2.4.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.4.1.3. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı

2.4.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.4.1.5. 1997 Yılında Doğan, Ölen ve Evlenen
Vatandaşlarımızın Sayısı

2.4.1.5.1. 1997 Yılında Doğan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.4.1.5.2. 1997 Yılında Ölen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.4.1.5.3. 1997 Yılında Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.4.1.6. Fransız Uyruğuna Geçen Türk Vatandaşlarının
Sayısı

2.4.1.7. Fransa'ya Gelen ve Ayrılan Vatandaşlarımızın
Sayısı

2.4.1.8. Diğer Önemli İstatistiki Veriler

2.4.1.8.1. Yabancıların Ülkelerine Gönderdikleri Döviz
Miktarlarının Yıllar
İtibariyle Dağılımı (Milyon Frank)

2.4.1.8.2. Dönüş, Yardımlarından Yararlanan Yabancıların
Dağılım(1984'den 1995'e kadar)

2.4.2. FRANSA'DA İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.4.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı, Cinsiyet ve
Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

2.4.2.1.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.4.2.1.2. Çalışan Yabancı Nüfusun Cinsiyet ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.4.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine
Göre Dağılımı

2.4.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.4.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.4.2.5. Yabancılar ve Vatandaşlarımız Arasında İşsizlik
Durumu

2.4.2.6. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili
Bilgiler

2.4.2.7. Fransa'da Asgari ve Ortalama Aylık işçi
Ücretleri

2.4.2.7.1. Asgari Ücret

2.4.2.7.2. Aylık Ortalama İşçi Ücretleri

2.4.3. FRANSA İLE İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.4.3.1. Sigorta Kolları İtibariyle Sosyal Güvenlik
Ödeneği Alanların Sayısı

2.4.3.2. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı

2.4.3.3. Türkiye'de İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yapılan
Sosyal Güvenlik Ödemeleri

2.4.3.4. Aile Yardımlarıyla (çocuk paraları) İlgili
Sayısal Bilgiler ve Aile Yardımlarının Miktarı

2.4.3.5. Sosyal Güvenlik Alanında Vatandaşlarımız İçin
Önem Arzeden Diğer Veriler

2.4.3.5.1. Bazı Sigorta Kollarından Yapılan Yardımların
GSMH'ya Oranı (1995 Yılı)

2.4.3.5.2. Prim Ödemekte Olan Sigortalıların Sigorta
Rejimlerine Dağılımı

2.4.3.5.3. Emeklilerin Sayısı ve Sigorta Rejimlerine
Dağılımı

2.4.3.5.4. Sosyal Güvenlik Genel Rejiminin Bütçe Açığı

2.4.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.4.4.1. Okula Devam Eden Çocukların Sayısı ve Devam
Ettikleri Okullara Göre Dağılımı ile Türk Dili
ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden Çocukların
Sayısı

2.4.4.1.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Okullara Göre Dağılımı

2.4.4.1.2. Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden
Çocukların Sayısı

2.4.4.2. Mesleki Eğitim Gören Türk ve Yabancı Sayısı

2.4.4.2.1. Mesleki Eğitim Görenlerin Milliyetlere Göre
Dağılımı

2.4.4.2.2. Meslek Kurslarından Yararlananların Milliyetlere
Göre Dağılımı(1995)

2.4.5. FRANSA'DAKİ İŞÇİLERİMİZ ARASINDAKİ ÖRGÜTLENME

2.4.5.1. Türk Derkneklerine İlişkin Sayısal Bilgiler

2.4.5.2. Vatandaşlarımızın Yönetime (Genel/Yerel)
Katılımı ile İlgili Bilgiler

2.4.6. FRANSA'DAKİ VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ MEVZUAT VE
UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNEMLİ MAHKEME
KARARLARI

2.4.6.1. Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

2.4.6.2. Önemli Mahkeme Kararları

2.4.7. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.4.7.1. Gayri Safi Hasıla ve Enflasyondaki Artışlar

2.4.7.2. Faiz Oranları

2.4.7.3. Yıllar İtibariyle Bütçe Açığı

2.4.7.4. Devlet Borcu Miktarı

2.4.8. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN
UYGULANMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.4.9. DEĞERLENDİRMELER

2.5. DANİMARKA

2.5.1. DEMOĞRAFİK BİLGİLER

2.5.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfusu

2.5.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.5.1.3. Vatandaşlarımızın Yerleşim Merkezlerine Göre
Dağılımı

2.5.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.5.1.5. Doğan, Ölen ve Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.5.1.6. Danimarka Uyruğuna Geçen Vatandaşlarımızın
Sayısı

2.5.1.7. Danimarka'ya Gelen ve Ayrılan Vatandaşlarımızın
Sayısı

2.5.1.8. Diğer Bazı Önemli İstatistikler

2.5.1.8.1. Türk Nüfusun Medeni Durum İtibariyle Dağılımı

2.5.1.8.2. Türklerin ve Bazı Yabancıların Nüfuslarının
Artış Kaynakları (1980-1996)

2.5.1.8.3. Vatandaşlarımız ve Diğer Bazı Yabancıların
Sayısını Yıllar İtibariyle Değişimi

2.5.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.5.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.5.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine
Göre Dağılımı

2.5.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın Cinsiyetleri
İtibariyle İşkollarına Göre Dağılımı

2.5.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Danimarkalı ve Diğer
Yabancı İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.5.2.5. Vatandaşlarımızın Toplam İşgücü İtibariyle
Danimarkalı ve Diğer Yabancı İşçilerle Sayısal
Mukayesesi

2.5.2.6. Vatandaşlarımız, Danimarkalılar ve Diğer
Yabancılar Arasındaki İşsizlik Durumu ve
Oranları

2.5.2.7. Yerleşim Merkezleri İtibariyle. Ortalama
İşsizlik Oranları

2.5.2.8. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Veriler

2.5.2.9. İş Kollarına Göre Ortalama ve Asgari Aylık İşçi
Ücretleri

2.5.2.9.1. Vasıfsız İşçi Ücretleri

2.5.2.9.2. Vasıflı İşçi Ücretleri

2.5.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.5.3.1. Danimarka'da Uygulanan Sosyal Güvenlik
Programları Hakkında Genel Bilgi

2.5.3.1.1. İşsizlik Sigortası

2.5.3.1.2. İsteğe Bağlı Erken Emeklilik Uygulaması

2.5.3.1.3. Sosyal Emeklilik (Malülük, Yaşlılık, Ölüm,
Kısmi Emeklilik) Sigortası

2.5.3.1.4. İş Piyasası Tamamlayıcı Aylık Sigortası

2.5.3.1.5. Ek Aylık Sigortası Programları

2.5.3.1.6. İş Kazaları

2.5.3.1.7. Günlük Nakdi Yardım

2.5.3.1.8. Sağlık Sigortası Uygulaması

2.5.3.1.9. Aile (çocuk) Yardımı

2.5.3.1.10. Sosyal Hizmet (Refah) Yardımları

2.5.3.2. Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı

2.5.3.2.1. Sosyal Güvenlik Sistemine Devlet, İşçi ve
İşveren Katkısı

2.5.3.2.2. Sigorta Kolları İtibariyle işçi ve İşverenlerin
Ödedikleri Primler

2.5.3.2.2.1.İş Piyasası Tamamlayıcı Aylık Sigortası
Uygulamasında Prim Tutarları

2.5.3.2.2.2.Ek Aylık Sigortaları Uygulamasında Prim
Tutarları

2.5.3.2.2.3.İşsizlik Sigortası Uygulamasında Prim Tutarları

2.5.3.2.3. Sosyal Güvenlik Fonlarının GSMH ve GSYİH'ya
Oranları

2.5.3.3. Sigorta Kolları itibariyle Sosyal Güvenlik
Ödeneği Alanların Sayısı

2.5.3.4. Aile Yardımlarıyla (Çocuk Paraları) ilgili
Sayısal Bilgiler ve Aile (Çocuk) Yardımlarının
Miktarı

2.5.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.5.4.1. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına
Göre Dağılımı

2.5.4.2. 1985-1997 Yılları İtibariyle 6-16 Yaş Arası
Zorunlu Eğitim Kapsamında Öğrenime (İlköğretim
Okulları) Devam Eden Türk ve Bazı Yabancı
Öğrencilerin Sayıları

2.5.4.3. Örgün Eğitim Sistemi içerisinde Yer alan Türk
ve Bazı Yabancı Öğrencilerin Öğrenim
Kademelerine Göre Dağılımı

2.5.4.4. Özel Eğitim Okullarına Devam Eden Türk
Öğrencilerinin Zorunlu Eğitime Tabi Türk
Öğrencileri içindeki Payı

2.5.4.5. 16-21 Yaş Grubundaki Türk Gençlerinin Okullaşma
Oranı

2.5.4.6. Meslek Türlerine Göre Meslek Okullarındaki Türk
ve Diğer Bazı Yabancı Öğrencilerin Dağılımı

2.5.4.7. 16 Yaş ve Yukarısı Vatandaşlarımızdan,
Danimarkalılardan ve Diğer Bazı Yabancılardan
Mesleki Eğitim Kurslarına Devam Edenler

2.5.4.8. Özel Öğretim Okullarındaki Öğrencilerin
Sınıflarına Göre Dağılımı ve Özel Öğretim
Okullarındaki Türk Öğrencilerinin Durumu

2.5.4.9. Türk Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden
Öğrencilerin Sayısı

2.5.5. VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ÖRGÜTLENME

2.5.5.1. Türk Derneklerine İlişkin Sayısal Bilgiler.

2.5.5.2. Vatandaşlarımızın Yönetime Katılımı ile İlgili
Sayısal Bilgiler

2.5.6. VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI

2.5.6.1. Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

2.5.6.1.1. Danimarka İçişleri Bakanınca Açıklanan
Yabancılarla İlgili Getirilmesi Düşünülen
Önlemler

2.5.6.1.2. İşgücü Piyasası İle ilgili Olarak Yapılan
Kısıtlayıcı Düzenlemeler

2.5.6.1.3. Diğer Düzenlemeler ve Gelişmeler

2.5.7. EKONOMİK SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.5.7.1. Ekonomik Büyüme

2.5.7.2. Kamu Finansmanı

2.5.7.3. Enflasyon

2.5.7.4. Para Piyasası

2.5.7.5. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi

2.5.7.6. Reel Ücretler

2.5.8. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN
UYGULANMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.6. AVUSTURYA

2.6.1. DEMOĞRAFİK BİLGİLER

2.6.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

2.6.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.6.1.3. Vatandaşlarımızın Eyaletlere Göre Dağılımı

2.6.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.6.1.5. Doğan, Ölen, Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı
(1997 Yılı)

2.6.1.6. Bulunan Ülke Uyruğuna Geçen Türk
Vatandaşlarının Sayısı

2.6.1.7. Diğer Önemli İstatistiki Veriler

2.6.1.7.1. Avusturya'dan İltica Talebinde Bulunan
Türklerin Sayısı

2.6.1.7.2. 1998 Yılında Yeni Gelecekler İçin Belirlenmiş
Kota

2.6.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.6.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı ve
Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

2.6.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Eyaletlere Göre
Dağılımı

2.6.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.6.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.6.2.5. Yabancılar ve Vatandaşlarımızın Arasındaki
İşsizlik Durumu Oranları

2.6.2.6. İşsiz Vatandaşlarımızın Eyaletlere Göre Dağılımı

2.6.2.7. Ortalama Aylık İşçi Ücretleri

2.6.2.8. İstihdam Alanında Önem Arzeden Diğer Bilgiler

2.6.2.8.1. Sigortalı Olarak Çalışan Vatandaşlarımızın
Çalışma İzni Statülerine Göre Dağılımı

2.6.2.8.2. Yabancıları Çalıştırma Yasasına Göre
Avusturya'da Yıl İçinde Çalışacak Yabancıların
Azami Sayısının Eyaletlere Göre Dağılımı

2.6.2.8.3. İş Kazaları

2.6.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.6.3.1. Sigorta Kolları itibariyle Sosyal Güvenlik
Ödeneği Alanların Sayısı

2.6.3.2. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı

2.6.3.3. Türkiye'de İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yapılan
Sosyal Güvenlik Ödemeleri

2.6.3.4. Aile Yardımlarıyla (Çocuk Paraları) ilgili
Sayısal Bilgiler ve Aile Yardımlarının Miktarı

2.6.3.5. Bulunan Ülkede Sosyal Güvenlik Alanında Yukarıda
Belirtilen Başlıklar Dışında Vatandaşlarımız
İçin Önem Arzeden Diger Veriler

2.6.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.6.4.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımı İle Türk
Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden
Çocukların Sayısı

2.6.4.2. Mesleki Eğitim Gören Türk Gençlerinin Sayısı

2.6.5. PROJE ÇALIŞMALARI

2.6.6. VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ÖRGÜTLENME

2.6.7. VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI

2.6.7.1. Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

2.6.7.2. Önemli Mahkeme Kararları

2.6.8. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.6.9. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN
UYGULANMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.7. İSVİÇRE

2.7.1. DEMOĞRAFİK BİLGİLER

2.7.1.1. Genel Yabancı ve Türk Nüfus

2.7.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.7.1.3. Vatandaşlarımızın Kantonlara Göre Dağılımı

2.7.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.7.1.5. Doğan, Ölen, Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.7.1.6. İsviçre Vatandaşlığına Geçen Türk
Vatandaşlarımızın Sayısı

2.7.1.7. İsviçreye Gelen ve Ayrılan Vatandaşlarımızın
Sayısı

2.7.1.8. Diğer Önemli İstatistiki Veriler

2.7.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.7.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.7.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Kantonlara Göre
Dağılımı

2.7.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.7.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.7.2.5. Yabancılar ve Vatandaşlarımız Arasındaki
İşsizlik Durumu Oranları Kantonlara Göre
Dağılımı

2.7.2.6. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili
Veriler

2.7.2.7. Asgari ve/veya Ortalama Aylık İşçi Ücretleri

2.7.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.7.3.1. Sigorta Kolları itibariyle Sosyal Güvenlik
Ödeneği Alanların Sayısı

2.7.3.2. Sosyal Güveniik Sistemlerinin Finansmanı

2.7.3.3. Aile Yardımlarıyla (Çocuk Paraları) ilgili
Sayısal Bilgiler ve Aile Yardımlarının Miktarı

2.7.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.7.4.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımı ile Türk
Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden
Çocukların Sayısı

2.7.4.2. Mesleki Eğitim Gören Türk ve Yabancı Genç
Sayısı

2.7.5. VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ÖRGÜTLENME

2.7.5.1. Türk Derneklerine İlişkin Sayısal Bilgiler

2.7.5.2. Vatandaşlarımızın Yönetime (Genel ve Yerel)
Katılımı İle İlgili Sayısal Bilgiler

2.7.6. VATANDAŞLARIMIZLA, İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI

2.7.6.1. Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

2.7.6.2. Önemli Mahkeme Kararlan

2.7.7. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.8. İSVEÇ

2.8.1. DEMOĞRAFİK BİLGİLER

2.8.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

2.8.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.8.1.3. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı

2.8.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesi

2.8.1.5. Doğan, Ölen, Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.8.1.6. Bulunan Ülke Vatandaşlığına Geçen Türk
Vatandaşlarının Sayısı

2.8.1.7. Bulunulan Ülkeye Gelen ve Ayrılan
Vatandaşlarımızın Sayısı

2.8.1.8. İltica ve Benzeri Nedenlerle Oturma İzni
Verilenler

2.8.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.8.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.8.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.8.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.8.2.4. Yabancılar ve Vatandaşlarımız Arasındaki
İşsizlik Durumu

2.8.2.5. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili
Veriler

2.8.2.5. Ortalama (Saatlik) işçi Ücretleri

2.8.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.8.3.1. Sigorta Kolları İtibariyle Yardım Alanların
Sayısı

2.8.3.2. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı

2.8.3.3. Türkiye'de ikamet Eden Vatandaşlarımıza Yapılan
Sosyal Güvenlik Ödemeleri

2.8.3.4. Çocuk Paraları İle İlgili Bilgiler

2.8.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.8.4.1. Eğitime Devam Eden Çocukların Devam Ettikleri
Okullara Göre Dağılımı

2.8.5. VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ÖRGÜTLENME

2.8.5.1. Türk Derneklerine İlişkin Sayısal Bilgiler

2.8.5.2. Vatandaşlarımızın Yönetime Katılmalarıyla
İlgili Bilgiler

2.8.6. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.8.7. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN
UYGULANMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.9. İNGİLTERE

2.9.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER

2.9.1.1. Genel Yabancı ve Türk Nüfus

2.9.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.9.1.3. Vatandaşlarımızın Bölgelere ve Önemli Yerleşim
Birimlerine Göre Dağılımı

2.9.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.9.1.5. Doğan, Ölen ve Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.9.1.6. İngiltere Vatandaşlığına Geçen Türklerin Sayısı

2.9.1.7. İngiltere'ye Gelen ve Ayrılan Vatandaşlarımızın
Sayısı

2.9.1 8. İngiltereye İltica Başvuruları

2.9.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.9.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.9.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine
Göre Dağılımı

2.9.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.9.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
işçilerle Mukayesesi

2.9.2.5. Yabancılar ve Türkler Arasında işsiz Sayıları ve
İşsizlik Yüzdeleri

2.9.2.6. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla ilgili Veriler

2.9.2.7. Asgari ve Ortalama İşçi Ücretleri

2.9.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.9.3.1. Sigorta Kolları itibariyle Sosyal Güvenlik
Ödeneği Alanların Sayısı

2.9.3.2. Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı

2.9.3.3. Türkiye'de ikamet Eden Vatandaşlarımıza Yapılan
Sosyal Güvenlik Ödemeleri

2.9.3.4. Aile Yardımları

2.9.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.9.4.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı

2 9.4.2. Mesleki Eğitim Gören Türk ve Yabancı Sayısı

2.9.5. PROJE ÇALIŞMALARI

2.9.6. VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ÖRGÜTLENME

2.9.6.1. Türk Derneklerine İlişkin Sayısal Bilgiler

2.9.6.2. Vatandaşlarımızın Yönetime Katılımı ile ilgili
Bilgiler

2.9.7. VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA
DEĞİŞİKLİKLERİ

2.9.8. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.9.9. TÜRKİYE-İNGİLTERE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ
TADİLİ

2.10. AVUSTRALYA

2.10.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER

2.10.1.1. Genel, Yabancı Türk Nüfus

2.10.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.10.1.3. Vatandaşlarımızın Eyaletlere ve Önemli Yerleşim
Birimlerine Göre Dağılımı

2.10.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.10.1.5. Doğan, Ölen, Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.10.1.6. Bulunulan Ülke Uyruğuna Geçen Türk
Vatandaşlarının Sayısı

2.10.1.7. Bulunan Ülkeye Gelen ve Ayrılan Vatandaş Sayısı
(1997 yılı)

2.10.1.8. Diğer Önemli İstatistiki Veriler

2.10.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.10.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.10.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Eyaletlere, Çalışma
Dairelerine veya Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı

2.10.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.10.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
İşçilerle Mukayesesi

2.10.2.5. Yabancılar ve Vatandaşlarımız Arasındaki
İşsizlik Durumu, Oranları ve Eyaletlere Göre
Dağılımı

2.10.2.6. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili
Veriler

2.10.2.7. Ortalama Aylık İşçi Ücretleri

2.10.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.10.3.1. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı

2.10.3.2. Aile Yardımlarıyla (Çocuk Paraları) İlgili
Sayısal Bilgiler ve Aile (Çocuk) Yardımlarının
Miktarı

2.10.3.3. Bulunulan Ülkede Yukarıda Belirtilen Başlıklar
Dışında Sosyal Güvenlik Alanında Vatandaşlarımız
İçin Önem Arzeden Diğer Veriler

2.10.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.10.4.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımı İle Türk
Dili ve Kültürü Sınıflarına Devam Eden
Çocukların Sayısı

2.10.5. VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI

2.10.5.1. Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

2.10.6. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN GELİŞMELER

2.10.7. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASIYLA
İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.11. SUUDİ ARABİSTAN

2.11.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER

2.11.1.2. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı

2.11.1.3. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.11.1.4. Doğan, Ölen ve Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.11.1.5. Diğer Önemli İstatistik Verileri

2.11.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.11.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.11.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine
Göre Dağılımı

2.11.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.11.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.11.2.5. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Sayısal
Bilgiler

2.11.2.6. Asgari Ortalama ve İş ve İşçi Bulma Kurumu
Tarafı ndan Belirlenen Aylık İşçi Ücretleri

2.11.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.11.3.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Dağılımı

2.11.3.2. Maluliyet, Yaşlılık, Dul ve Yetim Aylığı
Alanların Sayısı

2.11.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.11.4.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımı

2.11.4.2. Yüksek Öğrenime Devam Eden Gençlerin Sayısı

2.11.5. TÜRK MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ SAYISAL
BİLGİLER

2.11.5.1. Faal Durumda Olan Türk Müteahhitlik
Şirketlerinin Sayısı Faaliyet Alanı ve Bölgelere
Göre Dağılımı

2.11.5.2. Şirketlerin Çalıştıkları İşçi Sayısı

2.11.6. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.11.7. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN
UYGULANMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.12. KUVEYT

2.12.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER

2.12.1.1. Genel, Yabancı Türk Nüfus

2.12.1.2. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.12.1.3. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancılarla Sayısal
Mukayesesi

2.12.1.4. Doğan, Ölen, Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.12.1.5. Diğer Önemli İstatistiki Veriler

2.12.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.12.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.12.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine
Göre Dağılımı

2.12.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.12.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
İşçilerle Sayısal Mukayesesi

2.12.2.5. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Veriler

2.12.2.6. Asgari, Ortalama ve İş ve İşçi Bulma Kurumu
Tarafından Belirlenen Aylık İşçi Ücretleri

2.12.3. SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.12.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.12.4.1. Okula Devam Eden Türk Çocuklarının Sayısı ve
Devam Ettikleri Okullara Göre Dağılımı

2.12.4.2. Yüksek Öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin
Sayısı

2.12.5. TÜRK MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ SAYISAL
BİLGİLER

2.12.5.1. Faal Durumda Olan Türk Müteahhitlik
Şirketlerinin Sayısı Faaliyet Alanı ve Bölgelere
Göre Dağılımı

2.12.5.2. Şirketlerin Çalıştıkları İşçi Sayısı

2.12.6. VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULAMA
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNEMLİ MAHKEME KARARLARI

2.12.6.1. Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri

2.12.7. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAMA
İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.12.8. İKİLİ VE ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERİN
UYGULANMASIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

2.13. LİBYA

2.13.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER

2.13.1.1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

2.13.1.2. Vatandaşlarımızın Cinsiyetlerine ve Yaş
Gruplarına Göre Dağılımı

2.13.1.3. Vatandaşlarımızın Yerleşim Bölgelerine Göre
Dağılımı

2.13.1.4. Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı Ülke
Vatandaşları İle Sayısal Mukayesesi

2.13.1.5. Vatandaşlarımızın Medeni Durumları itibariyle
Sayıları

2.13.1.6. Doğan Türk Çocuklarının Sayısı

2.13.1.7. Evlenen Vatandaşlarımızın Sayısı (Evlenme Sayısı)

2.13.1.8. Ölen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.13.1.9. Vatandaşlarımızın Sahip Oldukları İkamet
Statülerine Göre Sayıları

2.13.1.10. Libya Vatandaşlığına Geçen Vatandaşlarımızın
Sayısı

2.13.1.11. Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarımızın
Sayısı

2.13.1.12. Türkiye'den Gelen Vatandaşlarımızın Sayısı

2.13.1.13. Bu Bölümle ilgili Diğer Bilgiler

2.13.2. İSTİHDAMLA İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER

2.13.2.1. Çalışan Vatandaşlarımızın Sayısı

2.13.2.2. Çalışan Vatandaşlarımızın Çalışma Daireleri ve
Yerlerine Göre Dağılımı

2.13.2.3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre
Dağılımı

2.13.2.4. Çalışan Vatandaşlarımızın Diğer Yabancı
işçilerle Sayısal Mukayesesi

2.13.2.5. İstihdam ve işsizlik Durumu

2.13.2.6. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla ilgili
Bilgiler

2.13.2.7. Asgari ve Ortalama Aylık işçi Ücretleri

2.13.2.8. Bu Bölümle İlgili Diğer Bilgiler

2.13.3. GÖREV BÖLGEMİZLE İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2.13.3.1. İşkazaları ve Meslek Hastalıklarının Dağılımı

2.13.3.2. Çocuk Başına Ödenen Paraların Miktarları

2.13.3.3. Dul-Yetim, Malüllük Aylıklarına ilişkin Bilgiler

2.13.4. EĞİTİM BİLGİLERİ

2.13.4.1. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Yaş Gruplarına
Göre Dağılımı

2.13.4.2. Okula Devam Eden Çocukların Sayısı ve Devam
Ettikleri Okullar

2.13.4.3. Hazırlık Sınıfları ile Türk Dili ve Kültürü
Sınıflarına Devam Eden Çocukların Sayısı

2.13.4.4. Merkezden ve Mahallinden Atanan Türk
Öğretmenlerin Sayısı

2.13.4.5. Yüksek Öğrenime Devam Eden Türk Gençlerinin
Sayısı

2.13.4.6. Mesleki Eğitim Gören Türk ve Yabancı Gençlerin
Sayısı

2.13.5. VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA ÖRGÜTLENME

2.13.6. TÜRK MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ SAYISAL
BİLGİLER

2.13.7. EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM
PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2.13.7.1. Ekonomik Gelişmeler ve İstihdam Piyasası İle
ilgili Değerlendirmeler

2.13.7.2. Vatandaşlarımızla İlgili Sosyal Gelişmeler ve
Değerlendirmeler

3. BÖLÜM

Uluslararası Kuruluşlar ve Yabancı Ülkelerle
Yapılan Sözleşme ve Anlaşmalar-İlişkiler ile
Bunların Uygulanmasına İlişkin Yarğı Kararları

3.1. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

3.2. Çok Taraflı Uluslararası İlişkiler

3.1.1. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)

3.1.2. Avrupa Konseyi

3.1.3. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)

3.1.1.4. AB Sosyal Politikaları

3.2. AB ADALET DİVANINDA VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ
DAVALAR

3.2.1. 1997 YILINDA ALINAN KARARLAR

3.2.2. 1997 YILINDA ABAD'A İNTİKAL EDEN DAVALAR

3.2.3. ÖZET DEĞERLENDİRME (II. BÖLÜM)

3.3. YABANCI ÜLKELERLE YAPİLAN SÖZLEŞME VE ANLAŞMALAR

3.3.1. Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük
Tarifesine Uyumu Hakkında Karar

3.3.2. Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti
Arasında Konsolosluk Sözleşmesi

3.3.3. Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti
Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3.3.4. Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti
Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3.3.5. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti
Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3.3.6. Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti
Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3.3.7. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında
Konsolosluk Sözleşmesi

3.3.8. Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti
Arasında Konsolosluk Anlaşması

3.3.9. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

3.3.10 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkmenistan
Hükümeti Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

3.3.11. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

3.3.12. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

3.3.13. Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

3.3.14. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki
Protokolün OnaylanmasınınUygun Bulunduğuna Dair
Kanun
4. BÖLÜM

Yurtdışındaki Vatandaşlarımızı İlgilendiren Bazı
Önemli Türk Mevzuatı Değişiklikleri

4.1. SOSYAL SİGORTALAR YASASİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

4.1.1. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre
Alınacak Prim ve Verilecek Ödenekler İle
Bağlanacak Gelir ve Aylıkların Hesaplanmasına
Esas Olacak Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının
Değiştirilmesine Dair Karar

4.1.2. 17.7.1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu ve 2.9.1971 Tarihli, 1479 Sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 Tarihi
2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre
Tahakkuk Eden Prim ve Diğer Alacakların
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında Kanun

4.1.3. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre
Alınacak Prim ve Verilecek Ödenekler İle
Bağlanacak Gelir ve Aylıkların Hesaplanmasına
Esas Olacak Gösterge ve Üst Gösterge Tablolarının
Değiştirilmesine Dair Karar

4.1.4. Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak
Sahibi Olan Kimselerin Nisan 1997 Ayına Ait Gelir
ve Aylıklarının Erken Ödenmesi Hakkında Karar


4.1.5. Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının
Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi
Hakkındaki Kanuna İstinaden Sosyal Güvenlik
Kuruluşlarınca Döviz ile Değerlendirilecek
Sürelerin Her Bir Günü İçin Tahakkuk Ettirilecek
Prim, Kesenek ve Karşılık Borcu Tutarının
Yükseltilmesi Hakkında Karar

4.1.6. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre
Alınacak Prim ve Verilecek Ödenekler ve
Bağlanacak Gelir ve Aylıkların Hesaplanmasına
Esas Olacak Gösterge ve Üst Gösterge
Tablolarının Değiştirilmesine Dair Karar


4.2. BAĞ-KUR YASASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

4.2.1. 1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların
Ödeyecekleri Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına
Esas Olan Basamak Gösterge Tablosunun Uygulama
Tarihinin ve Basamak Yükseltilmesi İçin Bekleme
Süresinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

4.2.2. Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kanununa Tabi Sigortalıların
Ödeyecekleri Primler İle Bağlanmış ve Bağlanacak
Aylıkların Hesabına Esas Alınan Gösterge
Rakamlarının Artırılmasına ilişkin Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

4.3. GÜMRÜK YASASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

4.3.1. Gümrük Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik

4.3.2. Gümrük Genel Tebliği (Taşıt Takip) Seri No:1

4.3.3. Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline
İlişkin Tebliğin (Bedelsiz İthalat Seri No : 1)
3'üncü Maddesinin Son Fıkrası Aşağıdaki Şekilde
Değiştirilmiştir

4.3.4. 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair
Gümrük Yönetmeliğinin 1130, 1131, 1132'nci
Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin Yönetmelik

4.3.5. 1997 ve Daha Yukarı Model Yılı Otomobillerin İlk
İktisap Edenler Tarafından İthalinden ve Aynı
Şartlarla Türkiye'deki ithalatçılardan İlk
İktisabında Ek Taşıt Alım Vergisi Oranlarının,
26/3/1996 Tarihli ve 96/8485 Sayılı Kararnamenin
Eki Karar'da Belirtilen Esaslar Çerçevesinde
Uygulanması Hakkında Karar

4.3.6. Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun

4.3.7. 1997 ve Daha Yukarı Model Yılı Otomobillerin ilk
İktisap Edenler Tarafından İthalinde veya Ayni
Şartlarla Türkiye'deki İthalatçılarından İlk
iktisabında Ek Taşıt Alım Vergisi Oranlarının
96/8485 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda
Belirtilen Esaslar Çerçevesinde Uygulanması
Hakkında Karar

5. BÖLÜM

Yurtdış Teşkilatımızın Hizmetleri ve Ekler

5.1. Yurtdışı Teşkilatımıza 1S97 Yılı İçinde Telefonla
ve Şifahi Vatandaş Müracaatları ile Gelen ve
Giden Evrak Sayıları (Ülkeler ve Konuları
İtibariyle)

5.2. Yurtdışı Teşkilatlarımızca 1997 Yılında Yapılan
Büro Dışı Görevler (Ülkeler ve Konuları
itibariyle)

5.3. Genel Müdürlüğümüz 1997 Yılı Bütçesi Hakkında
Genel Bilgiler

5.4. Yurtdışı Teşkilatımız

EK I. Merkez ve Yurtdışı Birimleri Adres Rehberi