Türk-iş Onyedinci Genel Kurul Çalışma Raporu-Belgeler

Book : Türk-iş Onyedinci Genel Kurul Çalışma Raporu-Belgeler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Aralık 1995

Publisher : TÜRK-İŞ

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7395

INDEX

SUNUŞ

I.TÜRK-İŞ 16. GENEL KURUL KARARI

II.İŞÇİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK İÇİN YAPILAN EYLEM, YÜRÜYÜŞ, MİTİNG VE TOPLANTILAR

1.Genel Uyarı Eylemleri

-20 Temmuz 1994 ve 8 Ağustos 1995
"Niçin Genel Eylem?" Bildirisi

2.Yürüyüş ve Mitingleri

-12 Temmuz 1994 Yürüyüşü
"Niçin Yürüyoruz?" Bildirisi
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Basın Toplantısı (5 Temmuz 1994)
TÜRK-İŞ Genişletilmiş Örgüt Yöneticileri Toplantısı
(12 Temmuz 1994)

-26 Kasım 1994 Büyük Ankara Yürüyüşü
"Haklarımızı Gaspettirmeyeceğiz" Bildirisi
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Basın Toplantısı (27 Kasım 1995)

-Mezarda Emekliliğe Hayır Yürüyüş ve Mitingleri
"Sosyal Sigorta Haklarımız Nasıl Gaspedilmek İsteniyor?"
Bildirisi
İzmir Mitingi (30 Nisan 1995)
Rize Mitingi (21 Mayıs 1995)

-5 Ağustos 1995 "Emeğe Saygı, Yürüyüş ve Mitingi"
"Niçin Eylem Yapıyoruz" Bildirisi
TÜRK-İŞ Genişletilmiş Örgüt Yöneticileri Toplantısı
(18 Temmmuz 1995)
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Mitingde Yaptığı Konuşma
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Basın Toplantısı(7 Ağustos 1995)

-15 Ekim 1995 Kızılay'da Basın Toplantısı
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Konuşması


3.1 Mayıs

-1 Mayıs 1993
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Konuşması
TÜRK-İŞ Yönetim ve Başkanlar Kurulu Bildirisi

-1 Mayıs 1994
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Konuşması
TÜRK-İŞ Yönetim ve Başkanlar Kurulu Bildirisi

-1 Mayıs 1995
TÜRK-İŞ Yönetim ve Başkanlar Kurulu Bildirisi

4.Toplu Vizite Eylemleri

-22 ve 30 Temmuz 1993 Vizite Eylemleri
"TÜRK-lŞ'ten Üyelerimize Duyuru"

5.İşçi Kurultayları

-Adana Bölgesi Kurultayı (6 Kasım 1993)
Açış Konuşması
Kurultay Bildirisi

-Sivas Bölgesi Kurultayı (4 Aralık 1993)
Açış Konuşması
Kurultay Bildirisi

-İzmir Bölgesi Kurultayı (12 Aralık 1993)
Açış Konuşması
Kurultay Bildirisi

-Samsun Bölgesi Kurultayı (16 Ocak 1994)
Açış Konuşması
Kurultay Bildirisi

-Trakya Bölgesi Kurultayı (30 Ocak 1994)
Açış Konuşması
Kurultay Bildirisi

-Zonguldak Bölgesi Kurultayı (6 Şubat 1994)
Açış Konuşması
Kurultay Bildirisi

6.Bölge Toplantıları

-Diyarbakır Bölge Sendika Yöneticileri Toplantısı
(13 Şubat 1993)
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Konuşması

-İstanbul Bölge Sendika Yöneticileri Toplantısı
(7 Nisan 1993)
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Konuşması
Sonuç Bildirisi

-İstanbul Bölge Sendika Yöneticileri Toplantısı
(21 Mart 1993)
Sonuç Bildirisi

7. TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreterleri Toplantısı
(1 Nisan 1993)

8. TÜRK-İŞ/Cumhurbaşkanı/Parlamento/Başbakan İlişkileri

-TÜRK-İŞ'in Parlamentodan Beklentileri

-Cumhurbaşkanımız İle Yapılan Görüşmeler
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Yaptığı Sunuş Konuşması
(5 Şubat 1994)
Cumhurbaşkanına Sunulan Rapor
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Yaptığı Sunuş Konuşması
(7 Eylül 1995)
Cumhurbaşkanına Sunulan Rapor

-TÜRK-İŞ'in Siyasi Partilerden Talepleri

III.TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTILARI

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (14.02.1993)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (17.02.1993

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (28.04.1995)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması [09.07.1993)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu "Özelleştirme" Kararı(09.07.1997)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşuşları (20.07.1993)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (20.O7.1993)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (10.08.1993)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (10.O8.1993)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (04.11.1993)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (09.11.1993)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (21.03.1994)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (22.03.1994)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (06.04.1994)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (28.06.1994)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (28.06.1994)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (08.O8.1994)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (25.08.1994)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (06.09.1994)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (07.09.1994)

-TÜRK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Açıklaması
(07.09.1994)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (18.11.1994)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (18.11.1994)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (17.03.1995)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (18.03.1995)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (25.04.1995)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (11.07.1995)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (11.07.1995)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (18.09.1995)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (18.09.1995)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (26.09.1995)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (26.09.1995)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (10.10.1995)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (10.10.1995)

-TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Sunuşu (19.10.1995)

-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Açıklaması (19.10.1995)

IV. EKONOMİK VE SOSYAL KONULARDAKİ AÇIKLAMALAR

-"Kamu Çalışanları Sendikaları Yasal Düzenlemesi"
Konulu Panelde Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-"Vergiler, Fonlar ve SSK" Konulu Panelde
Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-"Endüstriyel İlişkilerde 1993'e Bakış" Sempozyumunda
Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-"İşsizlik Sigortası ve İstihdam" Konulu Panelde
Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-"Ülkemizde Sağlık Sistemi Nasıl Olmalı?" Konulu Panelde
Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-TÜRK-İŞ Heyetinin Doğu ve Güneydoğu İncelemeleri
Hakkında Genel Başkanın Basın Toplantısı

-"2 Nisan Avrupa Eylem Günü" Konulu Toplantıda
Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin 500. Günü Nedeniyle
Genel Başkanın Basın Toplantısı

-"Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor" Konulu Seminerde
Genel Sekreterin Yaptığı Konuşma

-"24 Ocak İstikrar Kararlan Sempozyumunda
Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-"Türk Ekonomisinde İstikrar Arayışları" Konulu Panelde
Genel Sekreterin Yaptığı Konuşma

-5 Nisan 1994 İstikrar Programı Hakkında TÜRK-İŞ Genel
Başkanının Basın Toplantısı

-"Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki İlişkilerde
Toplumsal Boyut ve Sendikaların Rolü" Konulu Sempozyumda
Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-1995 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Hakkında
TÜRK-İŞ Genel Başkanının Basın Toplantısı

-1995 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Hakkında TBMM Plan ve
Bütçe Komisyon Üyelerine Sunulan "Görüş ve İsteklerimiz"

-"5 Nisan İstikrar Tedbirleri ve Sonuçları" Konulu
Sempozyumda Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-Anayasa Değişiklik Çalışmaları Konusunda
Genel Başkanın Basın Toplantısı

-İşçi Konfederasyonları İle Ortak Açıklama
(14 Ocak 1993)

-İşçi ve İşveren Konfederasyonları ile Ortak Çalışmalar:
Sosyal Güvenlik Raporu
Ücretlilerin Vergi Yükü Raporu

V.SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI

-SSK Sağlık Tesislerinin Özelleştirilme Girişimleri
Konusunda Genel Başkanın Basın Toplantısı

-SSK 43. Genel Kurulunda İşçi Kesimi Adına Yapılan Konuşma

-Parlamenterlere Gönderilen Mektuplar
4792 Sayılı Yasada Yapılmak İstenen Değişikliğe İlişkin
Tasarı Nedeniyle Gönderilen Mektup
Emeklilik Süreleri ve Yaş Kısıtlamasına İlişkin Son Tasarı
Hakkında Mektup

-SSK Genel Müdürlüğüne Gönderilen Mektuplar
3917 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik Nedeniyle
Gönderilen Mektup
Paralı Muayene Uygulaması ile İlgili Düzenlemeye İlişkin
Mektup

VI.KADIN İŞÇİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA VE BİLDİRİLER

-8 Mart 1993 Dünya Kadınlar Gününde
Genel Başkanın Yaptığı Konuşma

-Kadın Temsilcilerden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Butros Galli'ye Telgraf (8 Mart 1993)

-8 Mart 1994 Dünya Kadınlar Günü Bildirisi

-"Kadın İşçiler ve Özelleştirme" Semineri Sonuç Bildirisi

-"Özelleştirmeye Hayır" Bölge Seminerleri Sonuç Bildirisi

-"5 Nisan İstikrar Programı" Hakkında Seminer
Sonuç Bildirisi

-İstanbul-İzmir Bölge Seminerleri Sonuç Bildirisi

-8 Mart 1995 Dünya Kadınlar Günü Bildirisi

-"Eşitlikleri Sağlayarak Dünyayı Değiştirmek" Açıklaması

VII. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
KONFERANSLARINDAKİ TÜRK-İŞ SUNUŞLARI

-ILO 80. Dönem Konferansı (11.06.1993)

-ILO 81. Dönem Konferansı (13.06.1994)

-ILO 82. Dönem Konferansı (12.06.1995)