Türk-İş 12. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu

Book : Türk-İş 12. Genel Kurula Sunulan Çalışma Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1982

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 7394

INDEX

SUNUŞ

GENEL SİYASİ DURUM

12 EYLÜL ÖNCESİ VE SONRASI, GENEL SİYASİ DURUM

—12 Eylül Öncesi

—12 Eylül Sonrası

—TÜRK-İŞ, Hükümet Edenler Tarafsızlık İlkesini Kesinlikle Ko Zorundadır

—TÜRK-İŞ «Sabrımız Taşırıimasın»

—TÜRK-İŞ Bildirisi

—TÜRK-İŞ İcra Kurulunun Son Siyasi Gelişmelere İlişkin bildirisi

—Güçlü Hükümet istiyoruz

—Bunalımlardan Çıkılmalıdır

—Lâf Değil, İş İstiyoruz

—TKP'ye Karşı Yumuşayan DİSK, Hükümete Karşı Sertleşiyor

—Eylem Birliği Çağrıları

—Parti Kurma Meselesi

—4 Sendikanın Geri Dönmesi

—TÜRK-İŞ, DİSK'in Eylem Birliğine «HAYIR» Dedi

—DİSK'e Hayır

—Katılmadığımız Görüşler

—TÜRK-İŞ Genel Başkanı; Sabrımız Taşmak Üzere

—TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Bugün Olağanüstü Toplanıyor

—Kemal TÜRKLER Öldürüldü

_Türk-İş Cinayeti Kınadı

_Bakırköy Savcılığı DİSK'in Kapatılması İçin Dava Açtı

-DENİZCİER; «Cumhurbaşkanı Seçiminin Artık Sonuçlandırılmasını İstedi»

-DENİZCİER; «TBMM'yi Aylardır Çalışamaz Duruma Sokanları Şikâyet Ediyorum

—«ECEVİT'in Beyanı Kaygı ile Karşılandı»

—Konya Olayları

—ECEVİT'e Cevap

—DİSK Genel Sekreteri IŞIKLAR Sheraton Otel'inde Yakalandı

—TÜRK-İŞ Genel Sekreteri M. Sadık ŞİDE, ikinci Kez Atandığı Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Bakanlık Görevine Başladı

12 EYLÜL 1980

YÜCE TÜRK MİLLETİ

—Parlementerler Seyirci Kalmıştır

—Sayısız Uyarılar Yapılmıştır

—Kışkırtıcılar Siyasi Destek Gördü

—İşçinin Her Hakkı Korunacak

—Olayların Fihristi, 12 Eylül'e Giden Yolda Son Bir Kaç Yıl

—12 Eylül'den Sonra

—12 Eylül'den Sonra Bir Yabancı Basında

—Genel Değerlendirme

ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ

ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100. YILI

—ATATÜRK'ün Doğumunun 100. Yılında Düzenlenen Kompozisyon
Yarışması

—ATATÜRK'ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Milli Komitesince TÜRK-İŞ'e Verilen Görevler

—Yabancı Basından ATATÜRK Yılı

GENEL EKONOMİK VE SOSYAL DURUM

EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLAR GENEL SOSYAL DURUM

—Nüfusun Yapısı ve Ekonomi'ye Etkisi

—İstihdam Sorunu

—Yabancı Ülkelerde Çalışan İşçilerimiz

—Ekonomik Sorunlar

—Enerji Sorunu

—Konut Sorunu

—Toplu Konut Kanunu

—SSK. Konut Hizmetleri

—Fiyat ve Ücretler

-Fiyat-Nominal Ücret-Gerçek Ücret

-Öneriler

-Gelir Bölüşümü

-TÜRK-İŞ İşsizliğe Önlem istiyor

-Nasıl Bir İstihdam

-24 Ocak 19Ş0 Kararları Sonrası Genel Denge

-İhracatın Yönüde Karar Yapısıda Önemlidir

-Para-Kredi

-Banker Olayı

-Bankerler Ne Yapacak

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ VE İŞTİRAKLERİ

-Tarım Sektöründe Gelişme Toprak ve Tarım Reformuyla Ülkenin
Şartlarına uygun gerçekleştirilebilir

-Toprak ve Tarırn Reformu Gündeme Gelmelidir

-Bitkisel Ürünler ve Hububat

-Dış Ekonomik ilişkiler ve Kalkınma Plânı

-Temel ilkeler

-İhracat Politikası

-İthalat Politikası

-İthalattaki Gelişmeler

-İhracattaki Gelişmeler

-Dış Borçlarımız

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE ORTADOĞU ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER

AET İLE İLİŞKİLER

-orta-Doğu Ülkeleri ile ilişkiler

-Türkiye-AET İş Gücü Sorunları .

KALKINMA PLÂNI

4.BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI VE UYGULAMASI

-Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve 24 Ocak Kararları

-Milli Gelir ve Kalkınma

-5. Beş Yıllık Kalkınma Plânı Staretejisi Hakkında TÜRK-IŞ Görüşü

-5. Beş Yıllık Kalkınma Plânında Dikkate Alınmasını istediğimiz Konular

-Ekonomik Durum, TUSİAD'dan Sonra TÜRK-İŞ'de Hükümetin Ekonomik poolitikasını eleştirdi

-Ekonomik Bunalım

-Devletin Etkinliği

—Mutlak Bağımsızlık

—TÜRK-İŞ Devalüasyon Kararını Protesto Etti

—TÜRK-İŞ İcra ve Yönetim Kurulları Başbakana, Ekonomik Önlemler Karşısında Görüş Sunacaklar

—ŞİDE: «Enflasyon Büyük Tehlike Haline Geldi»

—Tarım ve Orman İşçilerinin Sosval Güvenliği

—Sigorta'dan Kaçırılan İşçiler

—TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu,Ülkenin Karşı Karşıya Bulunduğu Bunaltıcı Sonuçlardan Kaygı Duymaktadır

—Anarşi-Terör ve Demokratik Rejim İçinde Ekonomik Gelişmeler

—Vergi Adaleti

—İşten Çıkarmalar ve Nakiller

—Lokavt Uygulamaları ve THY Grevi

—Kıdem Tazminatları

—İşçi alacakları

—Toplu İş Sözleşmeleri ve Sözleşme Yetkileri

—Tarım-İş Yasası

—SSK. Fonları

—Görevlendirilen Komisyonlar

—İşçi Bankası Kuruluyor

—DENİZCİER: «Kazanılmış Haklardan Geriye Dönüş Görülüyor

—TÜRK-IŞ: Asgari Ücret Vergi Dışı Bırakılsın

TÜRKİYE II. İKTİSAT KONGRESİ

TÜRKİYE II. İKTİSAT KONGRESİ

—Devlet Başkanı ORG. K. EVREN'in Sözleri

—TÜRK-İŞ Genel Başkanı i. DENİZCİER'in Sözleri

—Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı T. ÖZAL'ın Konuşması

—Komisyonlar

—Kapanış Konuşmaları

—Sonuç Tebliği

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

—Toplumsal Anlaşma Yürürlükten Kalkıyor

—EŞEL, MOBİL Kanun Tasarısı

—Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Fiyat Artışlarına uygun olarak Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı

—1980 Yılı Toplu İş Sözleşme Çalışmaları ve gelişmeler

—Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu

—TİSK'in Teşkilata Duyurusu

—12 Eylül 1980 Tarihinden Önce İmzalanan Toplu İş Sözleşmeleri

—12 Eylül 1980 Sonrası Yenilenen Toplu İş Sözleşmeleri

—YHK Üyeleri

—YHK Prensip Kararları

—YHK işçi Kesimi Üyelerinin Açıklamaları

—Ücret Zamları

—Toplu İş Sözleşmelerini Uzmanlar İnceliyor

—İşçi Sorunları Zirve Toplantısı

—Ücret Zamları Konusunda TÜRK-İŞ'in Görüşü

—YHK'nca 2. Defa Ücret Zamları Belirlendi

—Ücret Dengesizliği Doğmuştur

—YHK'nca imzalanan Toplu iş Sözleşmeleri

—Toplu İş Sözleşmeleri İçin Yapılan Mücadele

—TÜRK-İŞ Başbakandan «TOPLUMSAL ANLAŞMA»'nın Yeniden gözden Geçirilmesini isteyecek

—ŞİDE: Eşel-Mobil Sistemini Eleştirdi

—Eşel-Mobil Tasarısı

—Alınması istenilen Sosyal Önlemler

—TÜRK-iŞ Bütün İşçilerin Hakkını Savunacaktır

—YHK Cuma Günü Açıklanıyor

—1980 Yılından 385 Bin, 1981 Yılından 94 Bin TÜRK-İŞ Üyesi YHK'nun Kararını Bekliyor

—YHK Çalışmalarını Sürdürüyor

—YHK, Uyuşmazlık Niteliğindeki itirazları Geri Çeviriyor

—Başbakan'a Dört İstek iletildi

—İşçi Ücretlerindeki Gelişmeler

ASGARİ ÜCRETLER

ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI

—1979 Yılı Asgari Ücret Tesbiti

—Tarım-Orman Kesimi Asgari .Ücretleri (1979)

—1981 Yılı Asgari Ücret Tesbiti

—Tarım-Orman Kesimi Asgari Ücretleri (1981)

—Asgari Ücret Yeniden Tesbit Edilmelidir

—TÜRK-İŞ Asgari Ücret Vergi Dışı Tutulmalı

—DENİZCIER: «Asgari Ücret Mart Sonuna Kadar Mutlaka Tespit Edilmeli

—Asgari Ücretin Tesbiti Konusunda HÜKÜMETLE, TÜRK-İŞ'in Arasında Yakınlaşma Sağlandı

—DENİZCİER Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması Talebini Yeniledi


TÜRK-İŞ VE DİĞER KURULUŞLAR

TÜRK-İŞ ve DİĞER İŞÇİ KURULUŞLARI

—TÜRK-İŞ Bugüne Kadar Demokrasi ve insanlık Düşmanı Kişi yada Kuruluşların Şiddet Kışkırtmacılığına Kapılmamıştır .

-TÜRK-İŞ, DİSK'in Eylemlemine Katılan Sendikalar için Rapor Hazırlayacak

—Maden-İş'li 3 Sendikacı Türkiye Aleyhine Faaliyette Bulunuyor

—DİSK Davasında 68 Kişi Tutuklandı

—TÜRK-İŞ: «Sadık ŞIDE'yi Tam Bir Dayanışma ile Destekliyoruz

—DİSK Dosyası Basına Açıldı

—BAŞTÜRK'ün «Ören» deki Dinlenme Yeri Bir «Kral Dairesi Gibi

İŞÇİ HİZMETİNDE 30 YIL

İŞÇİ HİZMETİNDE 30 YIL

—Kısa Tarihçesi

DÜNYA'DA VE ÜLKEMİZDE SOSYAL GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ DURUMU

—Kalkınma Planında Tedbir ve İlkeler

—Dünya Ülkelerinin Almakta Olduğu Önlemler

—Almanya'da Emeklilik Süresi 40 Yıla Çıkıyor

—Fransa'da Emeklilik için 37.5 Yıl Prim Ödemek Şart

—Fransa Hükümeti 1983'den İtibaren Emeklilik Yaşını 65'den 60'a İndirme Kararı Aldı

—Yurt Dışındaki İşçilerimiz

—işçi Alan Ülke Konfederasyonları ile ilişkiler

—Milli Mevzuatımızda Yeni Yasal Düzenlemeler

—Hastalık Sigortası

—Sağlık Hizmetleri

—Sosyal Güvenlik Kurulu

—TÜRK-İŞ Kongresinde İŞGÜZAR'ın istifası istendi

—TÜRK-İŞ, YILDIZ'a 8 Maddelik Öneri Verdi

EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

—Devre içinde Yapılan Eğitim Çalışmaları

—ICFTU ile Yapılan Eğitim Çalışmaları

—Sendikalarımızla Ortak Seminerler

—TÜRK-İŞ Eğitim Sitesi

—Üniversitelerimizle İlişkilerimiz

—AAFLI ile İlişkilerimiz

—TÜRK-İŞ 100. Yıl İlkokulu

—TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Bürosu

—TÜRK-İŞ Tarafından ATATÜRK'ün Doğumunun 100. Yı Düzenlenen Kompozisyon Yarışması Sona Erdi

-TÜRK-İŞ Eğitim Sitesi Açıldı

—DEMİRSOY Bugün Anılıyor

—Okuma Yazma Seferberliği

—TÜRK-İŞ Yönetim Kuruluna Sunulan İcra Kurulu Önerisi

TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARIMIZ

TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARIMIZ

—Ülkemizde İşçi Hareketinin Tarihi Gelişimi

—TÜRK-İŞ'in Kuruluşu

—Yeni Anayasanın Kabulünden Sonraki Dönem

—Türk İşçi Hareketinin Bölünüşü, DISK'in Kuruluşu

—Sendika Enflasyonu

—Sendikal Açıdan 12 Eylül Öncesi Genel Durum

—12 Eylül Sonrası TÜRK-İŞ

—Ülkemizde Sendikalaşma Düzeyi

—11. Genel Kuruldan Sonra Teşkilatlanma Açısından TÜRK-İŞ'in Durumu

—Bölge temsilcileri - Genel Teşkilatlanma Sekreterleri ve Eğitim Teşkilatlanma Koordinasyon Toplantıları

—Sendikal Teşkilatlanma iie Birlikte Sürdürülen Kooperatifçilik maları ve Diğer Çalışmalar

—Teşkilatlanma Sorunu ve TÜRK-İŞ'in Görüşü

—TÜRK-İŞ ve Kooperatifçilik Hareketi

—Yeni Kooperatifçilik Çalışmalarımızda Hedefler

—Tüketim Kooperatifçiliği Çalışmaları

—Ankara Tüko Birlik Çalışmaları

—Konut Kooperatifçiliği Çalışmaları

—Endüstriyel Yatırım Kooperatifleri

—İşçi Yatırım ve Kooperatifler Bankası

—Yeni Kooperatifçilik Anlayışımızın Çalışanlara ve Ülke Ekonomisine Yararları

—Niçin Önce Tüketim Kooperatifçiliği?

—Konut Sorunu ile İlgili Diğer Çalışmalarımız

—TÜRK-İŞ İnşaat ve Konut Mevzularını Geliştirme ve Gerçekleştirme Anonim Şirketi Kuruldu

—Bağımsız Çelik-lş 40 Bin Üyesi ile TÜRK-IŞ'e Katılıyor

—TÜRK-İŞ Bünyesinde Birleşen 3 Sendika Yarın Genel Kurul Toplantısını Yapacak.

TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU ÇALİŞMALARİ

—Asayişin Sağlanması, Anarşinin ve Terörün Önlenmesi Baş Sorunumuzdur

—Devlete Düşen Görev

-Özüne Dokunulmaz Haklar

—Ücretler Dondurulamaz

—Diğer Önerilerimiz

—Milli Motor Sanayi

—Katiller Yakalanmalıdır

—Sözleşmeler Yılı

—Hükümetle Yapılan Toplantı

—TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun Kamu Oyuna Açıklaması

—Yeni Asgari Ücretlerin Ülke Gerçekleri Ölçüsünde Yeterli Bir Rakam Olduğu İfade Edildi

—Sorumsuz Politikacılar

—TÜRK-IŞ'teki Fikir Mücadelesi

—Asgari Ücretler ve TÜRK-İŞ

—İşçi ikramiyeleri

—SSK Kanununda Değişiklik

—Diğer Konular

—Sendikal Çalışmalara İzin Verilmelidir

—TÜRK-İŞ'te Liderler Öpüştü, «İç Sorunlar» Çözüldü

—Uluslararası Hür işçi Sendikaları Konfederasyonunun Kaygıları

—Çalışma Meclisinin Gündeminde Yer Alacak Konular Görüşüldü

—TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Kamuoyuna 1CFTU Konusunda Yapma Kararı Aldı

—TÜRK-İŞ Topluluğu Sağlıklı Bir Demokrasiye Dönüş İçin Yapılmakta Olan Çalışmaları Dikkatle izlemektedir

—Demokrasiye Dönüş Yolundaki Çalışmaları Tüm Gücümüzle Destekliyoruz

—Asgari Ücretler

—YHK Çalışmaları ve Hayat Pahalılığı

—Çalışma Hayatını İlgilendiren Yasalar

—Anayasa Değişikliği

—KİT'ler Özel Sektöre Devredilemez

—Enerji Tasarrufu

—Toplu Konut Sorunu

—Vergi Kaçakçılığı Önlenmelidir

—Eğitim Reformu

—Genel Kurul Mayıs'da Yapılıyor

—Polonya Olayları ve TÜRK-İŞ

TÜRK-İŞ İCRA KURULU TOPLANTILARI

—TÜRK-İŞ icra Kurulu, Anayasa, ATATÜRK İlkeleri ve TÜRK-İŞ İlkeleri Çizgisinden Sapmayacaktır

—Cumhurbaşkanı, TÜRK-İŞ icra Kurulu Üyelerini Kabul Etti

—DENİZCİER: TÜRK-İŞ Partiler Üstü Politikayı Koruyacak

—TÜRK-İŞ İcra Kurulu Toptan işçi Çıkarmalara Son Verilmesini İstedi

—Gerekçesiz işten Çıkarmalar

—TÜRK-İŞ, Afganistan Mültecilerine Yardım Kampanyası Açtı

—TÜRK-İŞ, DİSK'in Eylemlerine Katılmayacak

-TÜRK-İŞ Genel SekreteriM.Sadık ŞİDE'nin Basın Toplantısı

—Sosyal Önlemlerle ilgili Önerilerimiz

—TÜRK-İŞ Yönetim Kuruluna Sunulan Raporda Yer Alan Konular

—Meclislere Mutlaka İşlerlik Kazandırılmalıdır

—İşçi Sorunları Politikaya Alet Edilmemelidir

—Fevkalâde Sakıncalı ve Talihsiz Bir Beyan

—Başbakan ULUSU, TÜRK-İŞ Genel Başkanı İbrahim DENİZCİER'i Kabul Etti

—Başbakan Bülend ULUSU İstekleri Olumlu Karşıladı

—24 Temmuz İşçi Bayramı Törenlerle Kutlandı

HUKUK İŞLERİMİZ VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI

HUKUK İŞLERİMİZ

-Davalar

—İcra Takipleri

—Kanun Teklif ve Tasarıları Üzerinde Çalışmalarımız, 1981 Mali YılıI Konsolide Bütçesi

—Büyük Şehirlerin Yakın Çevresinde Yerleşim Yerlerini Ana Belediyelere Bağlanması Hakkında Kanun

—Tam Süre Çalışma Yasası Hakkında Değişiklik Tasarıları

—Sakat ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılması Kanunu

—5682 Sayılı Pasaport Kanunu

—1615 Sayılı Gümrük Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

—Özel Sektörün Yurt İçinde Sigara Yapması Hakkında Kanun

—2319 ve 2320 Sayılı Yasalar

—1475 Sayılı İş Kanununun 85. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

—2364 Sayılı Yasa

—Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı

—1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Değişikliği

—Toplu Konut Teşviki Kanun Tasarısı

—SSK. Konut Kredisinin Kullanımı ve Yararlanılması Sırasında
Denetim

—Vergi Kanunları

—492 Sayılı Harçlar Kanunu

—488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

—197 Sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu

—1318 Sayılı Taşıt Alım Vergisi Kanunu

—210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu

—6802 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

—1318 Sayılı Bina İnşaat Vergisine ilişkin Kanun

—7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

—1598 Sayılı Mali Denge Vergisi Kanunu

—1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

-5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

-Tahsilatın Hızlandırılması - Beyan Dışı Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın Beyan Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı

-1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

-198 Sayılı Emlak Alım Vergisi Kanunu

-6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu

-1318 Sayılı Finansman Kanunu Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine Dair Kanun

-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

-İşletme Vergisi Kanunu

-Yeminli ve Serbest Mali Müşavirlik Kanunu

-Katma Değer Vergisi

-Belediye Gelirler Kanunu

-Belediyelere ve il Özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

-2996 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun

-1982 Yılı Konsolide Bütçesi

-İşçi-Memur Ayrımı Sorunu

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 12.2.1982 Tarih ve 2595 Sayılı Kanun

-Danışma Meclisi işçi Üyelerine İntikal Ettirilen Konular

-İş Kanunları Değişiklik Teklifleri

-Enaz Geçim indirimi

-Dernekler Kanununun Değiştirilmesi

-Çalışma Bakanlığı Kuruluş Kanununun Değiştirilmesi ihtiyacı

-Kooperatifler Kanunu Değişikliği

-Devletçe işletilecek Madenler Kanununun Değiştirilmesi

-İcra iflas Kanunu Değişikliği

-Çay-Kur Kanunu Değişikliği

-TEK. Kuruluş Kanunu Değişikliği

-Çalışma Meclisi

-İş Kollarının Yeniden Tesbiti

-Kıdem Tazminatı Fonu Kanunu ile ilgili Çalışmalar

-TÜRK-IŞ, Sosyal Muhtevalı Yasaların Biran Önce Çıkarılmasını istedi

-TÜRK-İŞ, İŞÇi Memur Ayrımı Kaldırılmalıdır

-Tazminatlara İlişkin Tebliğ Düzeltilecek

-TÜRK-İŞ icra Kurulu, Sosyal içerikli Yasalar Çıkmadan Parlementonun Tatile Girmemesini İstedi

-Çalışma Hayatını İlgilendiren Önemli Birçok Konu Mayıs'ta Ele Alınıyor

-TÜRK-İŞ 5 Yasa Önerisi Hazırladı

-Danışma Meclisinin Teşkili Demokrasiye Dönüşte İleri Bir Adımdır. TÜRK-İŞ İktisat Kongresine Bir Heyetle Katılıyor

-Danışma Meclisine Seçilen İşçi Temsilcilerine TÜRK-İŞ Binasında Özel Oda Ayrıldı

-TÜRK-İŞ Başbakan'a Dört istek Sundu

-TÜRK-İŞ, Çalışma Meclisinin Hemen Toplanmasını istedi

-Demokrasiyi Kurma Yolunda Kurucu Meclis Kanunu

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

ANAYASA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

—TÜRK-İŞ'in Anayasa ile İlgili Görüş ve Düşünceleri

—Çalışanların Yönetime Katılmaları ilkesi Anayasa'da Yer Almalı

—TÜRK-İŞ (Parlamento) Danışma Meclisi İlişkileri

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZ

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİMİZ

—Kongre, Kurul Toplantıları, Seminer ve Tetkikler Sebebiyle Yurt Dışına Giden Heyetlerimiz

—TÜRK-İŞ 12. Çalışma Dönemi İçinde Yurdumuzu Ziyaret Eden Yabancı Heyetler

—ILO ile İlişkilerimiz

—ILO/PİACT/TÜRK-İŞ, Çalışma ve Yaşama Çevresinin İyileştirilmesi Programı

—Türk İşçilerinin Çalışma ve Yaşama Koşullarının İyileştirilmesi İçin TÜRK-İŞ Eğitim ve Uygulama Programı

—TÜRK-İŞ Batı Avrupa Temsilciliğinin Özet Raporu

—ICFTU Uluslararası Hür Dünya işçileri Konfederasyonunun Madrit'te Yapılan Kongresi

—TÜRK-İŞ Delegasyonunun ICFTU Genel Kurulunda Kararlar Komitesine Yaptığı Öneriler Genel Kurulca Kabul Edildi

—ICFTU Genel Sekreterliğine OTTO KERSTEN, Genel Başkanlığına da PİPİ NARAYAN Seçildiler

—İç Bülten

-TÜRK-İŞ İlk Kez ICFTU'nun icra Kuruluna Seçildi

—DENIZCİER, ARO Genel Başkan Vekilliğine Seçildi

—DENİZCİER, ICFTU'da Göçmen İşçiler ve Vize Konusunu Gündeme
Getirdi

—TÜRK-İŞ, Türkiye Aleyhinde Çalışan Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile ilişkilerini Kesti

—Dünya İşçileri Konfederasyonunun (WCL) Tarafından Türkiye Hakkında Yayınlanan Ocak/1981 Tarihli Rapor Hakkında Görüş

ULUSLARARASI SAKATLAR YILI

ULUSLARARASI SAKATLAR YILI

-Sakatları Koruma Koordinasyon Kurulunun Çalışmaları

—1,5 Yılda, Beş Yasa Çıkarıldı

—10 Mayıs Sakatlar Günü

—Türkiye Sakatlar Vakfı Senedi Hazırlanıyor

-Sakatlık Derecelerinin Yeniden Belirlenmesi Çalışmaları Hızlandırldı
DİĞER FAALİYETLERİMİZ

DİĞER FAALİYETLERİMİZ

—Basın ve Halkla İlişkiler Büromuzun Çalışmaları

—Aile Sağlığı ve Nüfus Plânlaması Projesi

—Polonya Olayları

—ICFTU Polonya işçileri İçin 30 Ocak Tarihini Uluslararası Dayanışma Günü Olarak Kabul Etti

—Dayanışma Sendikası Hakkında Bilgi

—Dayanışma Sendikası Genel Başkanı LECH VVALESA'nın Haziran 1981'de Yapılan ILO 67. Genel Konferansında Yaptığı Konferansında Yaptığı Konuşma

—TÜRK-İŞ'in Düzenlediği «Polonya Olayları» Konulu Sempozyumda TÜRK-İŞ Adına Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Orhan ERÇELİK'İN Yaptığı Konuşma

—Polonya Olayları Sempozyumu Bugün Yapılıyor

—Afganistan'ın İşgali

—Afganistan'lı Mültecilerle Bakırköy Hastanesine Yardım

—İlaç Sorunu ve TÜRK-İŞ Çalışmaları

—TÜRK-İŞ, Bulunmayan Dört Grup ilâcı Yurt Dışından Getirterek SSK'ya Hediye Etti

—TÜRK-İŞ'in ilâç Kampanyası Sürüyor

—TÜRK-İŞ'in İlâç Toplama Kampanyası Sona Erdi

—Uluslararası Çocuk Yılı

—TÜRK-İŞ, Federal Almanya'daki işçi Çocuklarına 8 Bin Kitap Armağan Etti

KAYIPLARIMIZ

KAYIPLARIMIZ

—Büyük Kaybımız Seyfi DEMİRSOY

—Seyfi DEMİRSOY Samsun ve Ankara'da Anılacak

—TÜRK-İŞ icra Kurulu, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Dokgemi-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan SİVRİ'nin Öldürülmesi Olayını Şiddetle Kınadı

—TÜRK-İŞ Bildirisinde «Anarşiye Bu Son Ihtarımızdır» Denildi

—TÜRK-İŞ Yayınları