Türk-İş 11. Genel Kurul Çalışmaları

Book : Türk-İş 11. Genel Kurul Çalışmaları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Nisan 1979

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Document

Book No : 7383

INDEX

Önsöz

TÜRK-İŞ 11. GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

TÜRK-İŞ 11. GENEL KURULUNUN BİRİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI

TÜRK - İŞ Genel Başkanı Halil Tunç

Gündem

Cumhurbaşkanının Mesajı

Başbakan Bülent Ecevit

ICFTU Genel Sekreteri Otto Kerstan

Türk-İş 11. Gene! Kuruluna katılan yabancı konuklar

ILO Türkiye Mümessili Klein

Komisyon seçimleri

TÜRK-İŞ 11. GENEL KURULUNUN İKİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI

Eski Başbakan Prof. Sadi Irmak

AP Genel Başkan Yardımcısı Ali Naili Erdem

Genel Kurula gelen mesajlar

Deri - İş Delegesi Munzur Pekgüleç

Deri - İş Genel Başkanı Yener Kaya

Sağlık-İş Delegesi Savaş Benli

Sağlık-İş Delegesi Yılmaz Uçar

Sağlık-İş Delegesi Yusuf Topçu

Türk Harb-İş Delegesi Yılmaz Örnek

Türk Harb-İş Delegesi Çetin Soyak

Dokgemi-İş Delegesi Cemal Çavuşoğlu

Ağaç - İş Delegesi Güral Erçakır

Teksif Delegesi Tahir Horoz

Yol - İş Federasyonu Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu

Yol-İş Delegesi Cahit Erhan

TÜRK- İŞ 11. GENEL KURULUNUN ÜÇÜNCÜ GÜN ÇALIŞMALARI

Kristal - İş Genel Başkanı Hasan Basri Babalı

Tarım-İş Genel Başkanı Zeynel Irmak

Tarım - İş Delegesi Ahmet Akın

TGS Delegesi Nail Güreii

Maden Federasyonu Delegesi Mustafa Orhan

Otto KERSTEN

Türksen Delegesi Mehmet Salih Emircan

BİF Delegesi Çetin Göçer

Türk Metal Sendikası Delegesi Avni Carsancaklı

Türk Metal Sendikası Delegesi Muammer Gür

DYF-İş Delegesi Ömer Sönmez

Tekgıda - İş Delegesi Aslan Girit

Tekgıda - İş Delegesi Sevdet Ayeri

Tekgıda - İş Delegesi Orhan Balta

Likat-İş Delegesi Adil Balcıoğlu

Likat - İş Delegesi Yaşar Atıcı

Basın - İş Delegesi Muammer Niksarlı

Basın-İş Delegesi Hasan Tufan

1. GENEL KURULUNUN DÖRDÜNCÜ GÜN ÇALIŞMALARI

Selüloz-İş Delegesi Salih Güngörmez

Şeker-İş Delegesi Hikmet Alcan

Şeker-İş Delegesi Kazım Gürbüz

Tes-İş Delegesi Faruk Barut

Tümtis Delegesi Şahin Akkaya

Petrol - İş Genel Başkanı Cevdet Selvi

Deniz Ulaş - İş Federasyonu Delegesi Mustafa Yöndem

Türkiye Su - İş Delegesi Mevzat Özbay

Kauçuk - İş Delegesi Yalçın Canpolat

Çimse - İş Delegesi Ahmet Çinel

Tez Büro - İş Sendikası Genel Başkanı Uğur Batmaz

Tez Büro - İş Delegesi Güven Önler

Tez Büro - İş Delegesi Yılmaz Uzoğlu

Türkiye Haber - İş Delegesi Yusuf Uzuncan

Hava - İş Genel Başkanvekili İbrahim Öztürk

Hava-İş Delegesi İhsan Güney

Hava - İş Delegesi Cavît Güngör

Koop - İş Sendikası Dslegesi Süleyman Sarıalioğlu

TÜRK-İŞ 11. GENEL KURULUNUN BEŞİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI

Teşkilâtlanma Komisyonu Raporu

Hesap Tetkik Raporu

Bütçe Komisyonu Raporu

Mevzuat ve Öneriler Komisyonu Raporu

TÜRK-İŞ 11. GENEL KURULUNUN ALTINCI GÜN ÇALIŞMALARI

Tüzük Tadil Komisyonu Raporu

Çalışma Bakanının Konuşması

Burhanettin Asutay'ın konuşması

Yunan İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Mesajı

TÜRK - İŞ 11. GENEL KURULUNUN YEDİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI

Genel Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir

Genel Teşkilâtlandırma Sekreteri İ. Ethem Erzü

Genel Mali Sekreter Ömer Ergün

Genel Sekreter M.Sadık Şide

Türk - İş Genel Başkanvekili Şevket Yılmaz

Türk - İş Genel Başkanvekili Kemal Özer

Tekgıda - İş Sendikası Genel Başkanı İbrahim Denizcier

SONUÇLARI

BAŞKAN İBRAHİM DENİZCİER'in TEŞEKKÜR KONUŞMASI