Türk-İş 12. Genel Kurul Çalışmaları

Book : Türk-İş 12. Genel Kurul Çalışmaları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Mayıs 1982

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Document

Book No : 7382

INDEX

ÖNSÖZ

TÜRK-İŞ 12. GENEL KURUL DELEGELERİ İSİM LİSTESİ
TÜRK-İŞ 12. GENEL KURULUNUN AÇILIŞI VE BİRİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI

Açılış

Türk-İş Genel Başkanı İbrahim DENİZCİER'in konuşması

Divan Başkanlığının teşekkürü

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan EVREN'in mesajı IGK Üyesi Deniz Kuv. Komt. Oramiral Nejat TÜMER'in mesajı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Şevket MÜFTÜGİL'in mesajı

Diğer protokol mesajları

Danışma Meclisi Başkanı Frof. Dr. Sadi IRMAK'ın Konuşması

ÇaIışma Bakanı Prof.Dr.Turhan ESENER'in konuşması
Kongreye onur veren konukların takdimi
Pof. Dr. Cahit TALAS'ın konuşması
Kongreye onur veren diğer konukların takdimi
Uluslararası ve Ulusal Kuruluşların mesajları
Komisyonların Seçimi

BİRİNCİ GÜN, İKİNCİ OTURUM : (24.5.1982)

Çalışma Raporlarının Müzakeresi

Sağlık-İş Delegesi H. Hüseyin KOÇ

Petrol-İş Delegesi Adem YILMAZ

Petrol-İş Delegesi Münip TEPECİ

Şeker-İş Delegesi Hikmet ALCAN

Çimse-İş Delegesi Mustafa ULU

Türk Harb-İş Delegesi Yılmaz ÖRNEK

Türk Harb-İş Delegesi Çetin SOYAK

Türksen Delegesi Lütfi ÖZTER

İKİNCİ GÜN, BİRİNCİ OTURUM : (25.5.1982)

Haber-İş Delegesi Ethem EZGÜ

Selülöz-İş Delegesi Salih GÜNGÖRMEZ

Türk-İş Genel Sekreteri M. Sadık ŞİDE

Tek Gıda-İş Delegesi Saim KAYGAN

Teksif Delegesi Tahir HOROZ

DYF-İş Delegesi Mehmet ACIDERELİ

İKİNCİ GÜN, İKİNCİ OTURUM : (25.5,1982)

Türk Metal Delegesi İsmail Hakki SÜREN

Likat-İş Delegesi Adil BALCIOĞLU

Tümtis Delegesi Abit ŞİMŞEK

Tümtis Delegesi Mehmet HAMİTOĞULLARI

Tes-İş Delegesi Mahmut ÖZONUR

Hava-İş Delegesi Cavit GÜNGÖR

Hava-İş Delegesi Rahim ÇEÇEN

Su-İş Delegesi Yaşar SOYAK

Dok Gemi-İş Delegesi Mehmet COŞTUR

ÜÇÜNCÜ GÜN, BİRİNCİ OTURUM:(26.5.1982)

TGS Delegesi Nail GÜRELİ

BAŞBAKAN BÜLEND ULUSU'nun konuşması ............

AAFLI- Direktörü Morris PALADINO'nun mesajı

Ağaç-İş Delegesi Hasan Tahsin ÇAYLI

KTFD Çalışma Bakanı Özel TAHSİN'in konuşması

Yol-İş Delegesi Muzaffer SARAÇ

Maden Fed. Delegesi Nizamettin ÖZKAN

Maden Fed. Delegesi Abdullah ÇAKIEFE

ÜÇÜNCÜ GÜN, İKİNCİ OTURUM : (26.5.1982)

Basın-İş Delegesi Fikret YOLERİ

Deri-İş Delegesi Ali ZENGİN

Deri-İş Delegesi Mehmet VURAL

Tarım-İş Delegesi Mahmut TELLİ

Tarım-İş Delegesi Celal ÇETİN

Tarım-İş Delegesi Bedrettin KAYKAÇ

BİF Delegesi Hasan SOYSAL

BİF Delegesi Ömür AYKANAT

Kauçuk-İş Delegesi Selahattin AKGÜL

Kristal-İş Delegesi İbrahim EREN

Tez Büro-İş Delegesi Şahin ÜLKER

DÖRDÜNCÜ GÜN, BİRİNCİ OTURUM (27.5.1982)

KTFD Meclis Başkanı Nejat KONUK'un konuşması

KOMİSYON RAPORLARİNİN MÜZAKERELERİ

Tüzük Tadil Komisyonu Müzakeresi

Hikmet ALCAN (Komisyon Sözcüsü)

Abdullah ÇAKIREFE (Maden Fed.)

MÜNİP TEPECİ (Petrol-İş)

Hakan SOYSAL (BİF)

Erdoğan ASLIYÜCE (Türk Metal)

Hikmet ALCAN(Komisyon Sözcüsü)

Ethem EZGÜ (Haber-İş)

Tahir HOROZ (Teksif)

Muhittin YILMAZ (DYF-İş)

Cevdet AYERİ (Tek Gıda-İş)

Faruk BARUT (Tes-İş)

Hikmet ALCAN (Komisyon Sözcüsü)

Savaş BENLİ (Sağlık-İş)

Tük-İş Eski Genel Başkanı Halil TUNÇ'un konuşması

Dursun BEĞEN(DYF-İş)

Necati DEVRİM (T. Harb-iş)

Hikmet ALCAN (Kom. Sözcüsü)

Ethem EZGÜ (Haber-İş)

Tahir HOROZ (Teksif)

Adil BALCIOĞLU (Likat-İş)

Ayhan BENDERLİOĞLU (Tes-İş)

Nizamettin ÖZKAN (Maden Fed.)

Hüseyin PALA (BİF)

Kemal ÖZER (Maden Fed.)

Hikmet ALCAN (Komisyon Sözcüsü)

Osman AYDIN (Tes-İş)

Zeki GEDİK(Tek Gıda-İş)

Ömer ERGÜN (Türk-İş Genel Mali Sekreteri)

Hikmet ALCAN (Kom. Sözcüsü)

Abit ŞİMŞEK (Tümtis)

Ethem EZGÜ (Haber-İş)

Şahin ÜLKER (Tez Büro-İş)

ELİK (Türk-İş Genel Teşk. Sekreteri

Celal ÇETİN (Tarım-İş)

Ali Osman ALBAYRAK (T. Harb-İş)

Faruk BARUT (Tes-İş)

Mahmut ÖZONUR (Tes-İş)

DÖRDÜNCÜ GÜN, İKİNCİ OTURUM (27.5.1982)

TAHMİNİ BÜTÇE KOMİSYONU MÜZAKERESİ

Süleyman ERDİNÇ (Kom. Sözcüsü)

Ethem EZGÜ (Haber-İş)

Ömer ERGÜN (Türk-İş Genel Mali Sekreteri)

Celal ÇETİN (Tarım-İş)

TEŞKİLATLANMA KOMİSYONU MÜZAKERESİ

iezai DURUGÜN (Komisyon Sözcüsü)

Avni ÇARSANCAKLI (Türk Metal)

Mustafa ULU (Çimse-İş)

Zeki POLAT (Teksif)

Orhan ERÇELİK (Türk-İş Genel Teşk. Sekreteri)

Sezai DURUGÜN (Komisyon Sözcüsü)

İnan BAŞARAN (DYF-İş)

Sezai DURUGÜN (Komisyon Sözcüsü)

Çetin SOYAK (T. Harb-İş)

MEVZUAT VE ÖNERİLER KOMİSYONU MÜZAKERESİ

Ali ZENGİN (Komisyon Sözcüsü)

Osman ALBAYRAK (T. Harb-İş)

Kenan GÜRBÜZ (Tez Büro-İş)

Avni ÇARSANCAKLI (Türk-Metal)

Faruk BARUT (Tes-İş)

Çetin SOYAK (T. Harb-İş)

Hüseyin PALA (BİF)

BAŞKAN

BEŞİNCİ GÜN, BİRİNCI OTURUM (28.5.1982)

TÜRK-İŞ İCRA KURULU CEVAP KONUŞMALARI:

TÜRK-İŞ GENEL EĞİTİM SEKRETERİ KAYA ÖZDEMİR

TÜRK-İŞ GENEL TEŞK. SEKRETERİ ORHAN ERÇELİK

TÜRK-İŞ GENEL MALİ SEKRETERİ ÖMER ERGÜN

TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ M. SADIK ŞİDE

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI İBRAHİM DENİZCİLER

TÜRK-İŞ İCRA, YÖNETİM, DENETİM VE ONUR

KURALLARIN İBRASI

BEŞİNCİ GÜN, İKİCİNCİ OTURUM (28.5.1982)

Tasnif Heyetinin Seçimi

Ana Tüzük 13/a'nın tadili

Hüseyin PALA (BİF)

Kemal ÖZER (Maden Fed.)

Orhan ERÇELİK (Tes-İş)

(İcra Kurulu Adayları)

Adaylar Üzerine Müzakere

Mahmut TELLİ (Tarım-İş)

Nizamettin ÖZKAN (Maden Fed.)

Emin KUL (T. Deniz Ulaş-İş)

SEÇİMLER

Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Eğitim Sekreteri, Genel Teşk. Sekreteri, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu Üyeleri Seçimleri

KAPANIŞ

Türk-İş Genel Başkanı Şevket YILMAZ'ın konuşması