Toplum ve Hekim - Sayı 11

Book : Toplum ve Hekim - Sayı 11

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Period : monthly

Published Date : Kasım 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7378

INDEX

Söyleşi

I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi

Genel Başkan Dr. Erdal Atabek'in I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi Açık Konuşması

I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi Sonuç Bildirgesi

İşçi Sağlığı İş Güvenliği
Dr. Şükrü GÜNER

Sağlık Hizmetlerinde Tam Süre Çalışma
Dr. İrfan ASİL

Kentleşmenin Getirdiği Sağlık Sorunları
Dr. İrem ACAROĞLU

Patologların ve Patoloji Laboratuvarında Çalışan Personelin Kullanılan Kimyasal Maddelerle ilişkileri ve Bu Maddelerin İnsan Organizması Üzerine Zararlı Etkileri
Dt. Sedat CÖLOĞLU

Ulusal Sağlık Politikası
Dr. İ. Coşkun BAYSAL

Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Sağlık Planlaması
Doç. Dr. Nevzat EREN

Sigara
Dr. Nazmi BİLİR

Bir Kitap «Davranışlarımızın Kökeni»
Doç. Dr. Ataman TANGÖR