İş Hukuku ve İktisat Dergisi - 3

Book : İş Hukuku ve İktisat Dergisi - 3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 12

Period : 3 monthly

Published Date : Mayıs 2012

Publisher : Kamu-İş Sendikası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7377

INDEX

Dr.Ertuğrul YUVALI

İş Hukukunda Zorlayıcı Neden ve Zorunlu Neden Kavramları ile Bu Kavramların İş Sözleşmesi Üzerindeki Etkileri

Doç.Dr.Kenan ÖREN Hasan YÜKSEL

"Marka İşveren" veya "İşveren Markası" Kavramı: Bu Kavramın İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında ve İşçi Devir Hızı Kapsamında Değerlendirilmesi

Yrd.Doç.Dr.Ahmet F.ÇAKMAK
Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Arş.Gör.Ozan BÜYÜKYILMAZ

İnsan Kaynaklan Yöneticisinin Karşı Karşıya Olduğu Yeni Psikososyal Riskler: Psikolojik Sözleşmenin İhlâli, Yaşlanan İşgücü, İş-Özel Yaşam Dengesizliği ve Mobbing (Psikolojik Taciz)

Dr.Başak Işıl ÇETİN

Kapitalist Sistemde Kredi Ekonomisi, Finansal Kiriz ve Gelir Dağılımı

Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Öğr.Gör.Sibel BUZKAN
Öğr.Gör.Öznur PULAT

Davranış Değiştirme Odaklı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi