Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar

Book : Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-9944-705-18-9

Published Date : Aralık 2011

Publisher : SABEV (Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7369

INDEX

Editörler Hakkında

Önsöz

Teşekkür

Giriş

Yazarlar Listesi

BÖLÜM I: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Olgusuna Genel Bakış

Avrupa Birliği Ülkelerinde Çocuk Koruma Anlayışı ve Türkiye'deki Çocuk Koruma Kanunu
İlhan TOMANBAY

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Merkezi Kuram Aile: Çocuklara Dair Uluslar arası Sözleşmelerin Analizi
Ramazan YELKEN

Çocuk ve Gençlik Suçluluğuna Müdahale: Almanya Örneği
Emrah KIRIMSOY

Türk Eğitim Tarihi Açısından "Suçlu Çocuk" Kavramına Bir Bakış ve İlk Önemli Araştırma
Yahya AKYÜZ

Suça Sürüklenen Çocukların Hakları
Emine AKYÜZ

Türkiye'de Çocuk Suçluluğunda Öncü Çalışmalar (1930-1954) Ali Gürhan FİŞEK

BÖLÜM II: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Olgusuna Psikolojik ve Sosyolojik Yaklaşımlar

Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençlere Psikiyatrik Yaklaşım Bengi SEMERCİ

Beyin ve Gelişim Açısından Riskli Koşullarda Büyümek
Yankı YAZGAN

Aile İçi Şiddeti Önlemek, Çocuk Suçluluğunu ve Mağduriyetini Azaltır mı?
Şengül HABLEMİTOĞLU

Madde Bağımlılığı ve Aile
Musa TOSUN

Madde Kullanımı ve Bağımlılığının Önlenmesinde Kuramlar arası İşbirliğinin Önemi
Cüneyt GÜRER, Süleyman HANÇERLİ ve Bilal SEVİNÇ

Risk Altında Bulunan Çocuklar için Önleyici, Koruyucu ve İzleyici Tedbirler
Mehmet Yılmaz KÜÇÜK

Ankara Sokaklarında Çalışan Çocukların Çalışma Hayatına Katılma Nedenleri ve Karşılaştıkları Risklere İlişkin Görüşleri
Hacer TOR

Sosyal Risk Haritası
Âdem SOLAK

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Ailenin ve Okulun Önemi
Veli DUYAN

Çocuk, Aile ve Suç
Hasan YILMAZ ve Ahmet EKER

Çocuk Korama Kanunu, Çocuk ve Suç
Aliye Mavili AKTAŞ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır'da Göç, Sokak Çocukları ve Suç İlişkisi
Rüstem ERKAN

BÖLÜM III: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Olgusuna Kolluk ve Yargı Yaklaşımları

Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal İnceleme Raporlarının Yeri ve Önemi
Sevda ULUĞTEKİN

Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmetin Rolü
Yüksel BaykaraACAR

Çocuk Ceza İnfaz Kurumları
Hüseyin KULAÇ

Risk Toplumlarında: Toplumsal Eylemler ve Suça Sürüklenen Çocuklar
İlyas BURUNAK, Süleyman Hançerli, Bilal SEVİNÇ ve Cüneyt GÜRER

Suça İtilen Çocuklarda Risk İhtiyaç Uygunluk Modelinin Uygulaması
Kültegin ÖGEL ve Gülşah KARADAYI

Lessons from Research on the Relationship between Childhood Abuse and Neglect and Delinquency to Understanding Pathways from Childhood to Terrorism
Cathy Spatz WİDOM

Juveniles and Terrorism: Background Characteristics and Motivation
Bilal SEVİNÇ Süleyman HANÇERLİ ve Cüneyt GÜRER

Terörün Çocuk Mağdurları
Mehmet S. GÜÇER ve Dilek AYDEMİR

The Canadian Youth Criminal Justice Act: A Balanced Restorative Response to Juvenile Delinquency
Joseph P. HORNİCK ve Shelly DUPONT

Polislikte Yeni Yaklaşımlar: Toplum Destekli Polislik (TDP) Halim İLTAŞ

Bir Terörist Organizasyon Çocuklarımızı Nasıl Suiistimal Eder?
Mehmet YILMAZ

BÖLÜM IV: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Olgusuna Çözümsel Yaklaşımlar

Suçla Mücadelede: Sosyal Oto Kontrol Sisteminin ve Etkili İletişim Kanallarının Kurulması
Mustafa SAĞLAM

Understanding Juvenile Delinquency in Turkey: Comparing Delinquency at 27 Cities
Ahmet EKER

Suça Sürüklenen Çocuklar için Yeni Yaklaşımlar: Diyarbakır Örneği
İlhan KARA, Erkan DEMÎRCAN, Süleyman HANÇERLİ, Bilal SEVİNÇ, Cüneyt GÜRER, Ali KAYA ve Muzaffer Cihat ÖNER

Do Streets Appear More Charming to Children in Diyarbakır? Ahmet EKİCİ, Sıddık EKİCİ ve Süleyman HANÇERLİ

Güvenli Bağlanma, Sağlıklı Özdeşim, Koruyucu Ortam ve Risksiz Yaşam
Ferhunde ÖKTEM

Türkiye'de İlköğretim Sisteminin Yapısal ve İşlevsel Açıdan Genel Durumu ve Yeni Bir Yöntem ve Yaklaşım Olarak Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı
Sıdıka GÜVEN, Arif KIVRAK, Hakan Cem ÇETİN ve Ahmet ÇELİK

Çocuk ve Radikalleşme: Diyarbakır Örneklemesi
Önder AYTAÇ ve Lokman TOPRAK

Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Aile Merkezli Çözüm Metin Murat ARSLAN

Güneydoğu'da Çocuğun Değeri
Mazhar BAĞLI

Yazar İndeksi