Toplum ve Hekim - Sayı 12

Book : Toplum ve Hekim - Sayı 12

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Published Date : Aralık 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7368

INDEX

Söyleşi

Genel Başkan Dr. Erdal Atabek'-in Adana Temsilciler Toplantısı Açılış Konuşması

TTB Merkez Konseyi Adana Temsilciler Toplantısı Sunuşu

Adana Temsilciler Toplantısı Sonuçları

IV. Beş Yıllık Plan Taslağı Konusunda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin Görüşleri

Sağlık Düzenimiz ve Politikasındaki Kargaşa

Dr. Recep Akdur

Çevrebilimsel Rapor : Türkiye

Çeviri Dr. Erol Balık

Zorunlu Hizmet Üzerine

Dr. Şakir Derkut

UÇY Çalışmalarından Haberler