Toplum ve Hekim - Sayı 23

Book : Toplum ve Hekim - Sayı 23

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Period : monthly

Published Date : Kasım 1979

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7367

INDEX

Söyleşi

Samsun Tabip Odamızın Görüşleri ve Yanıtımız

Asgari Ücret ve Beslenme

Sağlık Hukukumuz

Dr. Atila AKIN

Sağlık Hizmetlerinin Ana-Kentlerde Sosyalleştirilmesi ve Örgütlenme Sorunları

Doç. Dr. Yüıük İYRlBOZ Sosyolog Mustafa KOÇ

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinde Toplum Sağlığı Eğitiminin Yeri

Dr. Erdal BAŞER

Primer Sağlık Hizmetleri Düzeyinde Laboratuvar Hizmetleri

Dr. Çağatay GÜLER

Birincil Sağlık Hizmetinde Ana Eleman: Toplum - Ya da Yerleşim Birimi - Sağlık Görevlisi

Dr. Emin Sami ARISOY înt. Dr. Özcan GÖKÇE

Ocak Hekimi İçin Rehberlik Denemeleri - Gebelik ve Doğumla İlgili İşlemler

Dr. Servet ÖZGÜR

Yöneylem Araştırması

Dr. Adnan POLAT Dr. Nejat AKAR