Toplum ve Hekim-14

Book : Toplum ve Hekim-14

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Period : monthly

Published Date : Şubat 1979

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7366

INDEX

• Söyleşi

• Türkiye'de ve Dünyada Süt Formüllü Ticarî Çocuk Mamaları

Dr. Tahire Merdol

• Ruh Sağlığı

İzmir Tabip Odası işçi ve Ruh Sağlığı Çalışma Grupları

• Uğraş Bilinci, Toplum Bilinci

Dr. Yaman Örs

• 600 Tıp Öğrencisi Üzerinde Bölgesel İnceleme

Doç. Dr. M. Tahir Hatjboğlu

• Tam Süre Çalışma Yasası ve Düşündürdükleri

Dr. Bildat Kahraman

• Sincan Sağlık Ocağı Bölgesinde Çevre Sorunları

Dr. Servet Özgür

• Bir kitap : Hekimlik Terimleri Kılavuzu

Dr. Nejat Akar

• Fluoridleme

Kim. Müh. Erol Kural

• Hekimlik Görevleri Tüzüğü

Türkçeleştiren: Dr. A. Sabri Kemahlı