TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 19

Book : TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 19

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 19

Period : monthly

Published Date : Nisan 1977

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7365

INDEX

— Kentlerde Sağlık Sorunları

(Doç. Dr. Nevzat EREN)

— Ankara Halkının Sağlık Sorunları ve Ülkemiz Sağlık Sorunlarına Genel Bir Bakış

(Dr. Özen ARAT)

— Sosyal Sigortalar Kurumunda Sağlık Hizmetleri

(Dr. Nuri GÜNDAY)

— Toplumsal Açıdan Trafik Kazaları
(Dr. Recep AKDUR)

— Diş Çürükleri Konusunda Doğru ve Yanlış Bilinenler

(Dr. Cahit BAYSAL)

— Sürekli Eğitimde Yöntem ve Araçlar

(Dr. Ali MENTEŞ)

— Vergi Sistemimiz / En Az Geçim İndirimi / En Az Ücret ve Ötesi

(Musa ÖZDEMİR)

— 1 Mayıs İşçi Bayramı

(Dr. İhsan ÜNLÜER)

— Referandum

(İlhan SELÇUK)

— HABERLER...... HABERLER...... HABERLER ....