Toplum ve Hekim Cilt:26/6

Book : Toplum ve Hekim Cilt:26/6

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 26

Period : bimonthly

Published Date : Kasım 2011

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7364

INDEX

DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI VE SAĞLIK
• Dosya Editörü'nden

Yavuz ÜÇKUYU, Onur HAMZAOĞLU

• Devletin Yeniden Yapılanması

Tülin ÖNGEN

• Cumhuriyet Eğitiminde Yapısal Dönüşümler ve KHK'lerle Yeniden Yapılanma

Rıfat OKÇABOL

• Neo Maliye

Süleyman ÜÇKUYU

• Kanun Hükmünde Kararnameler: Kamu Hizmetlerinde 'Atrofi'

Ziynet ÖZÇELİK, Birkan KARADUMAN

• Türkiye'deki Üst Kurullar ve KHK'lerle Yapılan Düzenlemeler

Kürşat BAFRA

• Yargının Dönüşümü

Tülay EKİCİ, Semra DEMİR

• Söyleşi: Devletin Yeniden Yapılanması ve Sağlık

Eriş BİLALOĞLU

DEMOGRAFİ

• Ülkemizdeki Bebek Ölüm Hızı ve Toplam Doğurganlık Hızı Göstergelerindeki İyileşme Üzerine Bir Değerlendirme

Mahir ULUSOY

DİZİN