Toplum ve Hekim Cilt:26/4

Book : Toplum ve Hekim Cilt:26/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 26

Period : bimonthly

Published Date : Temmuz 2011

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7363

INDEX

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI
• Dosya Editörü'nden

Cavit Işık YAVUZ, Alparslan TÜRKKAN

• Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Kamu-Özel Ortaklığı

Koray KARASU

•Çeşitli Ülkelerdeki Kamu-Özel Ortaklığı Uygulamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

Mine KASAPOĞLU TURHAN

• Dünyada Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Kavram ve Değişmeler

David PRICE

• Küresel Kamu-Özel Sağlık İşbirliği Örneği: GAVİ (Global Alliance For Vaccines and Immunization)

Işıl ERGİN

• Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı

Şafak TANER, Saliha ALTIPARMAK