Toplum ve Hekim Cilt:15/2

Book : Toplum ve Hekim Cilt:15/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 15

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2000

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7361

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

SOSYAL GÜVENLİK

• Sosyal Güvenlik Tarihi Üzerine Notlar

Yüksel AKKAYA

• Nasıl Bir Sağlık Sistemi? III

Sigorta Değil, Genel Vergi

İlker BELEK

• Sosyal Güvenlik Nereye?

Oğuz OYAN

• Sosyal Güvenliğimiz: Nereye?

Özcan KESGEÇ

• Ek Emeklilik ve Bireysel Emeklilik Üzerine

Seyhan ERDOĞDU

• SSK'de İç Piyasa Yönelimi

İlker BELEK

• Sekiz Yılda SSK Sağlık Hizmetlerinin Üçte Biri Çöktü.

Osman ÖZTÜRK

• Tıp Fakülteleri ve Döner Sermayeler

Hamdi AYTEKİN

DEPREM

• 17 Ağustos Depremi Sonrası Sağlık Hizmetleri Gölcük Deneyimi

Kayıhan PALA, Mustafa VATANSEVER, Alpaslan TÜRKKAN, Tanju ELACÖZ

• Deprem Sonrası Adapazarı ve Gölcük'te Görevli Sağlık Çalışanlarının Sorunlarının Saptanması "TTB Sağlık Çalışanlarının Sesi"

TTB Adapazarı Koordinasyon Merkezi
TTB Gölcük Koordinasyon Merkezi

• izmit Depremi Sonrası Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Hizmetleri Bursa Gönüllüleri Gözlementepe Sağlık Merkezi

TTB Gölcük Koordinasyon Merkezi

• 17 Ağustos 1999 Sonrası Gölcük İlçesi Çevre Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Çalışmaları Raporu

PORTRE

• Dr. Nevzat Eren

SAYILARIN DİLİ