Toplum ve Hekim-2

Book : Toplum ve Hekim-2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Skin : 2

Period : monthly

Published Date : Haziran 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7359

INDEX

• Söyleşi

• 27. Büyük Kongre Açılış Konuşması

Dr. Erdal ATABEK

• Sosyal Hekimlik

Prof. Dr. Nusret FİŞEK

• Sosyalist Ülkelerde Sağlık Örgütlenmesi

Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU

• Beslenme ve Mental Gelişim

Dr. Tahire MERDOL

• Tıp Eğitimi

Ankara Tabip Odası Eğitim Bürosu

• Toplum ve Hekim'den Haberler

O TTB 27. BÜYÜK KONGRESİ

O SOSYALLEŞTİRME II. GENEL KURULU

O TAM-SÜRE ÇALIŞMA YASASI