Planlama Cilt:1/4

Book : Planlama Cilt:1/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1963

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 7353

INDEX

PLÂNLAMA 3 YAŞINDA : Başbakan İnönü'nün Plânlama Teşkilâtı'nın üçüncü kuruluş yılı dolayısiyle yaptığı Konuşma

BİRİNCİ BÖLÜM: Devlet Plânlama Teşkilâtı Çalışmaları

1963 Yılı Programı Özeti

1964 Yılı Programı Özeti

İKİNCİ BÖLÜM: Plânlama, İktisat ve Sosyal İlimler

Japon İktisadi Kalkınma Modeli ve Türk iktisadi Kalkınması - Lûtfullah Tenker

Toplum Kalkınması - Abid Hüssain

Gemi İnşaat Sanayiinin İktisadi Kalkınmamıza Etkisi -F. Şahin Coşkun

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İktibaslar ve Çeşitli Yazılar

OECD Raporu

Kültürel Sorunumuz Açısından Müzik ve Temsil Sanatları İle İlgili Andıç - Muammer Sun

Devlet Plânlama Teşküâtı Yayınları Listesi