III. Çalışma Yaşamı Kongresi Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve İş Mevzuatı

Book : III. Çalışma Yaşamı Kongresi Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve İş Mevzuatı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Nisan 2010

Publisher : Ankara Üniversitesi SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 7343

INDEX

Açılış Konuşmaları

I. Oturum

Ekonomik Krizin Çalışma Yaşamına Etkileri ve Çalışma Mevzuatının Değerlendirilmesi

II. Cturum

Kayıtdışılık ve Mücadele Yöntemleri

III. Oturum

İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

IV. Oturum

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Yeni Düzenlemeler

V. Oturum

İş Hukukunda Eşitlik İlkesi, Ayrımcılık Yasağı ve Taciz

VI. Oturum

Sendikalar Kanunu ve TİSGLK Taslaklarının Değerlendirilmesi